2020. augusztus 8., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

EU–brit partnerség

Az Európai Parlament sajnálatosnak tartja, hogy továbbra sem közelednek érdemben az uniós és a brit álláspontok, miközben fogy a megállapodáshoz szükséges idő.

Az EP a nemrég nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában számba veszi az EU és az Egyesült Királyság közötti partnerségi tárgyalások eddigi eredményeit.

A képviselők bírálják, hogy négy tárgyalási forduló után sincs lényegi áttörés, nem közeledtek az álláspontok, de tudomásul veszi, hogy a felek a tárgyalássorozat felgyorsítását tervezik júliusra.


A tárgyalási témák közötti „szemezgetés” elfogadhatatlan az EU számára

Az unió számára elfogadhatatlan, hogy a brit tárgyaló fél tetszés szerint szemezget azon területek között, amelyekről tárgyalni szeretne, miközben ragaszkodik az egységes piachoz való hozzáféréshez – áll az állásfoglalásban. A képviselők aggályosnak tartják, hogy a brit kormány csak azokról a kérdésekről hajlandó vitába bocsátkozni, amelyek a saját érdekei szempontjából fontosak, holott mindkét fél érdekeit az szolgálná a legjobban, ha átfogó megállapodás születne.


A képviselők mindenben támogatják Michel Barnier uniós főtárgyalót

A képviselők teljes és töretlen támogatásukról biztosították Michel Barnier-t, aki az uniós tagországok és a Parlament által adott politikai mandátum alapján az EU főtárgyalójaként vezeti a brit féllel folytatott tárgyalásokat.

Ugyanakkor felszólítják az Egyesült Királyságot, hogy tartsa tiszteletben azokat a kötelezettségeit, amelyeket a Boris Johnson miniszterelnök által aláírt, és az EU és az Egyesült Királyság által egyaránt ratifikált politikai nyilatkozatban vállalt.


A kilépéssel járó kötelezettségek

Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv és a kilépési megállapodás maradéktalan végrehajtása – beleértve az uniós tagállamokban élő britek jogaira vonatkozó rendelkezéseket – elengedhetetlen ahhoz, hogy a felek között meglegyen a megállapodáshoz szükséges bizalom egymás iránt, fogalmaz az állásfoglalás.


Verseny egyenlő feltételekkel

A Parlament bármilyen jövőbeli kereskedelmi megállapodás feltételéül szabja, hogy a brit kormány elfogadja az egyenlő versenyfeltételek (mindenkire egyaránt érvényes, közös szabályok és normák) kialakítását egyebek mellett a környezetvédelem, a foglalkoztatás és az állami támogatás területén. A Parlament szintén előfeltételként tekint a mindkét fél számára kielégítő halászati megállapodás megszületésére. Ezek azért feltétlenül szükségesek, mert az Egyesült Királyság az unióhoz földrajzi és szabályzási szempontból egyaránt közel áll, és a két fél kölcsönösen egymásra utalt, vélik a képviselők.

A brit kormány eddig még nem bocsátkozott tárgyalásba az egyenlő versenyfeltételekről. Az állásfoglalást 572 szavazattal, 34 ellenszavazat és 91 tartózkodás mellett fogadták el.

A felszólalások során David McAllister (EPP, Németország), a Külügyi Bizottság és az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport elnöke kijelentette: „Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kifejezte szándékát, hogy júliusban jelentős előrelépést érjen el a tárgyalásokon. A Parlament a most elfogadott, időszerű állásfoglalással jelezte, hogy egy nagyratörő és méltányos megállapodást elfogad majd, azonban elveiből és a céljaiból nem enged”. 

***

A jelenlegi átmeneti időszak 2020. december 31-ig tart. A tárgyaló feleknek legkésőbb októberben alá kell írniuk a kereskedelmet és a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó, új megállapodást ahhoz, hogy az januárban életbe léphessen. A két fél közötti megállapodás megszületését követően azt az Európai Parlamentnek és az Egyesült Királyság parlamentjének (az ún. vegyes, azaz tagállami hatásköröket is érintő megállapodás esetén pedig az összes uniós tagállam parlamentjének) is ratifikálnia kell.


Nem kell bármi áron megállapodás

A Parlament nem fogja bármi áron hozzájárulását adni az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodáshoz, figyelmeztetett több képviselő az Európai Tanács múlt heti ülésének témáiról, ezen belül az unió és a britek kapcsolatát meghatározó tárgyalássorozatról folytatott vita során. A képviselők elutasították azt a brit tárgyalási technikát, amely szerint a szigetország egyes témákról hajlandó tárgyalni, másokat azonban kizár a vitára bocsátandó ügyek közül. 

Több felszólaló hangsúlyozta: a közös álláspont kialakítása során a tárgyaló feleknek tartaniuk kell magukat a politikai nyilatkozathoz, amelyet tavaly írt alá az unió és az Egyesült Királyság, és amely meghatározza a jövőbeli kapcsolatok határozott körvonalait. A képviselők a jogilag kötelező érvényű kilépési nyilatkozatban vállaltak – többek között az Európai Unióban élő britekre és az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra vonatkozó intézkedések – végrehajtását is sürgették. 

A Parlament reméli, hogy az uniós részről ambiciózus és átfogó megállapodást célzó tárgyalások új lendületet kapnak, azonban azok lezárására már csak rövid idő áll rendelkezésre, figyelmeztettek a képviselők. 

(Forrás: az EP honlapja)

Fotó: youtube: Michel Barnier EU-UK főtárgyaló