2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Amerikai minta a hagymásbodoni dűlőben

A Nyárádkarácson községhez tartozó hagymásbodoni Detre-dűlőben, az egykori Ferenczi-tanyán emeletes épületek és hat darab 18 méter hosszú üvegház jelzi: egy nehezen megművelhetőnek vélt húszhektáros terület előnyeit sikerült teljes mértékben kihasználni. Ottjártunkkor az amerikai mintára épülő szakközépiskola diákjaival is találkozhattunk, a koronavírus-járványügyi intézkedések miatt jelenleg ott is üresek a bentlakások.

Mihai Goran, a középiskola alelnöke elmondta, a hetednapot ünneplő adventista egyház egy fiatal vállalkozója álmodta meg az Integritas névvel létesített nemzetközi líceumot, mely tagja egy amerikai egyesült államokbeli szervezetnek. Öt éve kezdődtek a munkálatok, a terv nyugati mintát követő magániskola építése és működtetése. 

2017-ben indították az első évfolyamot, jelenleg három évfolyamon, a IX., X. és XI. osztályban tanulnak a diákok, akik az ország több településéről érkeztek, valamint olyanok tértek haza Nyugatról, akiknek szülei külföldön dolgoznak. A bentlakásos tanügyi intézményben – az amerikai és romániai tantervet ötvözve – az elméleti mellett a gyakorlati oktatásnak is kiemelt szerepet szánnak, egyelőre 45 diák tanul és éli mindennapjait a megnyugtató zöldövezettel körülvett campusban. A tanintézmény szerkezeti felépítésével megbízott alelnök elmondta: az elsajátítandó tananyagot a vallásos és lelki neveléssel, valamint a mindennapokban felhasználható gyakorlati tudás megszerzésével szeretnék ötvözni az önfenntartónak tervezett líceumban. 

„Emberi jellem és gyakorlati tudás nélküli agytrösztöket nevelni fölösleges” – hangsúlyozta. Az ötletet az Amerikai Egyesült Államokban már működő hasonló tanintézmények adták, így a mindennapi zsongástól távol, az erdővel övezett domboldalon szerezhetnek szellemi táplálékot és lelkiekben gazdagodhatnak a diákok, miközben szakkörökben a zöldségtermesztést, kertészkedést, méhészkedést, de a műszaki ismereteket, asztalosságot, festés-mázolást, az építkezési munkálatok gyakorlati vetületét, illetve a szabás-varrás tudományát is elsajátíthatják. Ugyanakkor a természetes gyógymódokat, az egészséges táplálkozás, a sütés-főzés, gyermeknevelés csínját-bínját, de még a masszírozást is megtanulhatják, illetve könyvelési ismeretekkel gazdagodhatnak. 


Bármilyen felekezetű diákot felvesznek

A melegházakban alkalmazottak is dolgoznak, egész évben uborkát, salátát termesztenek saját használatra, de a nagyáruházaknak is értékesítenek. A vízgazdálkodás ötletét a szükség diktálta, így az esővíz újrahasznosításának korszerű folyamatát valósították meg. Az üvegházak tetőzetéről összegyűjtött csapadékot vezetékrendszer szállítja víztároló medencékbe, onnan pedig szűrőrendszeren keresztül szivattyúzzák a zöldségek locsolására. Beszélgetőpartnerünk felvetésünkre kifejtette, hogy az adventista egyház diákjai mellett más felekezetű diákokat is befogadnak, amennyiben van rá igény, a líceum alapszabályzatának betartása pedig kötelező minden diák számára. A három évfolyamon jelenleg is tanulnak ortodox és baptista felekezetű diákok. Az oktatás fontos eleme a matematika és az angol nyelv elsajátítása, melyek érettségi tantárgyak, az iskolában szerzett érettségi diplomát – mely az amerikai SAT érettségivel egyenértékű – elismerik az országban működő egyetemek. Az oktatás román és angol nyelven zajlik, a tantárgyak a nemzeti alaptanterv követelményeinek is eleget tesznek, így oktatnak információtechnológiát, román nyelv és irodalmat, földrajzot, biológiát, kémiát stb. A magánlíceum alelnöke kérdésünkre azt is elmondta, hogy tandíjként olyan összeget próbáltak megszabni, amely a gyengébb anyagi körülmények között élő diákok számára is elérhető, így a szállás, étkeztetés és oktatás diákonként havi 720 lejbe kerül.

Mivel a cél a közösség számára olyan hasznos felnőtteket nevelni, akiket érzékenyen érint embertársaik gondja és nehézsége, szociális projektekbe is bevonják a tanulókat. Kórházakat, idős- és gyermekotthonokat látogatnak, rászorulókat segítenek, önkéntes tevékenységekben vesznek részt.

Nyárádkarácson község polgármestere, Ferenczi György szerint egy közösség olyan területen – meredek domboldal, völgy, erdő – létesített egy szakközépiskolával egyenértékű bentlakásos tanintézményt, amire a környékbeliek nem számítottak. Bebizonyították, hogy az anyagi háttér mellett kemény munkával a nehezen kivitelezhetőnek tűnő beruházások is pár év alatt megvalósíthatók. Amint felvetésünkre elmondta, az építkezési engedélyt csak azt követően adhatta ki a községi tanács, hogy a megyei főépítész jóváhagyta a tervet, és a törvényes előírásokat teljesítették. Azt megelőzően belsőséggé kellett nyilvánítani a külterületet, és megszerezni a területrendezéshez szükséges engedélyeket. Az elöljáró is jó ötletnek tartja, hogy az elméleti tudás mellett olyan gyakorlati ismeretekkel is felvértezik a diákokat, amelyeket a mindennapi élet során hasznosíthatnak, legyen szó mezőgazdasági termelésről, kertészkedésről vagy konyhai tevékenységről, egészséges életvitelről.

     Fotó: Nagy Tibor