2019. szeptember 23., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Június elsején Ferenc pápa csíksomlyói köszöntése alkalmával Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Xantus Géza csíkszeredai festőművész Ahol az ég és föld találkozik/ Dove cielo e terra si incontrano című festményével ajándékozta meg a szentatyát. A művész alkotásait, festői világát a marosvásárhelyi tárlatlátogatók is ismerhetik, képeit legutóbb a Studió 9 csoportos kiállításán tavaly ősszel láthatták a Bernády Házban, 2004-ben ugyanott nagy sikerű egyéni bemutatkozása volt. Több műfajú, tevékeny alkotó, mióta 2003-ban elvégezte az Accademia di Belle Arti di Roma festészeti szakát, sokfelé kiállította itthon és külföldön színes tusrajzait, pasztelljeit, akril- és olajképeit, freskó- és üvegablakfestéssel, szobrászattal is rendszeresen foglalkozott. Eddigi pályáját, munkásságát a 60. születésnapjára 2018 decemberében megjelentetett album is felmutatja. Természetesen számos gratulációt kellett fogadnia a somlyói szertartás után, erről lapunk sem maradhatott le. Persze kérdeztük is a festményről, amelyet mellékletünkben megpróbálunk reprodukálni. A transzcendencia jegyében született, finom mívű, transzparens kép, az újságban ezt visszaadni majdnem lehetetlen, de megkíséreljük.

– Húsvét után láttam hozzá, miután megkaptam a megtisztelő felkérést. Nagy kihívás egy ilyen feladat a művésznek, de öröm, elégtétel is – mondta a festő. – A kép azt a hangulatot sugallja, amely évszázadokon át tömegeket késztetett zarándoklatra. Hívők csoportja látható a kompozíción, akik a két Somlyó hegy között található Hármashalom-oltár felé tartanak, hogy a természeti környezetben bemutatott szentmisén részt vegyenek. A festményen a sárgásfehéres fény dominál, amely az oltár irányából fókuszál. Erőteljes hatása az égen a felhők közt a csíksomlyói Szűzanya szobrának körvonalát sejteti, és az oltárhoz közeledő zarándokokat beolvasztja a természetbe, mintegy eltörölve az ég és a föld közötti határt. A kékes, zöldes színekkel megfestett alakok közül előtérbe kerül egy ferences szerzetes, aki a kegyhely őrzőjét és egyben a szentatya lelkületét jelképezi. A kompozíció újszerű képi megformálásban a háromdimenziósnak tapasztalt világon túlmutatva, egy további „transzcendens dimenziót” is feltár, ahol a figurák és formák egymáson átjárhatók. Mindez különös sajátosságot ad az alkotásnak.

Remélem, tetszik a kép Ferenc pápának, ezt talán az is jelzi, hogy felemelte és felmutatta a sokaságnak. Amint másnap hallottam, magukkal vitték a látogatás további állomásaira.

Xantus Géza beszámolt arról is, hogy az utóbbi időszakban készült munkáit magyarországi egyéni kiállításon vitte közönség elé. Győrben és Egerben számos érdeklődő látta válogatását. A tárlat anyaga másfelé is eljut a közeljövőben. Megegyeztünk, hogy 2020-ban a Bernády Házban mutatja be festményeit.