2020. július 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Olvasom, hogy a tanügyminiszter „felelőtlen rendelete nyomán politikai gazemberség” született, egy olyan rendelet emelkedett jogerőre, amely „merénylet a szent román nyelv ellen”. A szöveg pár nappal ezelőtt hangzott el egy marosvásárhelyi parlamenti képviselő szájából, aki – úgy látszik – nem vette észre, hogy a világ halad, és már a 21. század második évtizede is a vége felé jár. Még mindig az „átkos” leggyakoribb szlogenjét szajkózza, amikor a többnemzetiségű Romániában a magyar vagy más helységneveket nem lehetett leírni az illető kisebbség nyelvén,  kizárólag az „ország hivatalos nyelvén”.

Hogy mi az a rettenetes gazemberség? Az, hogy a miniszteri rendelet szerint azok a tanulók, akik egy világnyelven vagy egy nemzeti kisebbség nyelvén végezték a tanulmányaikat, a románnyelv-ismeretüket érettségi diplomával igazolhatják. 

Emlékeztetünk, hogy 2019 augusztusában hivatalból indított vizsgálatot az Országos Diszkriminációellenes Tanács az egyetemi felvételi szabályzat ügyében, amely lehetővé teszi a felsőoktatási intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi kompetenciájának az ellenőrzését, mivel a román szóbeli érettségi vizsga nem tükrözi a nyelvtudás szintjét.

Az akkori oktatási miniszter nem volt hajlandó módosítani a nemzeti kisebbségekhez tartozó román állampolgárok hátrányos megkülönböztetését lehetővé tevő egyetemi felvételi szabályzatot. 

Az ombudsman július közepén kérte fel a minisztériumot a miniszteri rendelettel 2016-ban elfogadott felvételi szabályzat módosítására. Álláspontja szerint ugyanis a szabályzat diszkriminálja a kisebbséghez tartozó diákokat, mert lehetővé teszi az egyetemeknek, hogy a felvételin ellenőrizzék román nyelvi kompetenciájukat. Ezzel az oktatási tárca egyértelműen hátrányos helyzetbe hozta az anyanyelvükön tanuló kisebbségi diákokat azokkal szemben, akik román középiskolában érettségiztek. 

Nos, az új, 2020. január 7-i rendelet értelmében az anyanyelvükön vagy más, világnyelven végzett diákok esetében elegendő az érettségi diploma.

Ettől „gurult be” az említett honatya, szerinte a magyar nyelven tanuló diákok nagy része nem ismeri a román nyelvet. Példának a székelyföldi megyék 2017-es román felmérőinek eredményét hozta fel, hozzátéve, hogy ezek a „botrányos” eredmények azóta csak romlottak. És persze elítéli az RMDSZ-t, amely diszkriminációt kiált, „etnocentrista” politikát folytat. 

Égbekiáltó bűnnek tartja, hogy a magyarok idegen nyelvként tanulnák a román nyelvet, amely az ország hivatalos nyelve, ráadásul „etnikai alapú területi autonómiát” követelnek, amivel – jelenti ki – hátrányos helyzetbe hoznák a román többséget. Ezért figyelmezteti az ország vezetőit, ne lépjék át a „felelősség piros vonalát”, és ne adják el 30 ezüstpénzért, azaz az RMDSZ-szavazatokért az ország biztonságát. 

Hozzátehetjük, hogy 2019 nyarán az államfő két olyan, a kisebbségi anyanyelvhasználattal kapcsolatos rendelkezés miatt is megtámadta az alkotmánybíróságon a közigazgatási törvénykönyvet, amelyek a jelenlegi közigazgatási törvényben is szerepelnek, és már 17 éve érvényben vannak.

Sötétebb a középkornál!