2023. május 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

November elsejétől lehet pályázni a hegyvidéki beruházások támogatására. A pályázatok elbírálása a feltöltés sorrendjében történik, amikor elfogy a pénz, lezárják a lehetőséget. A hegyvidéki befektetéseket támogató beruházási program célja a hegyvidéki termékek magasabb szintre emelése, a hegyvidék fejlesztése, valamint munkahelyek teremtése. A pályázatokat az Országos Hegyvidék-ügynökség kezeli. 

Az állami támogatásra jogi személyek, cégek, egyéni vállalkozások (PFA, II), családi vállalkozások, termelői csoportok, szövetkezetek három területen pályázhatnak. A program felkarolja a hegyvidéki tejbegyűjtők, illetve feldolgozók létrehozását. Az elnyerhető maximális támogatás 500.000 lej, ennek 40%-a állami támogatás. A 40%-os támogatás 20 százalékponttal növelhető, amennyiben a pályázó az alább felsorolt feltételek valamelyikét teljesíti: fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan gazda, akinek a gazdasága nem régebbi, mint 5 év, olyan beruházásokat eszközöl, amelyek természeti korlátokkal küzdő területeken (97/1332/2019. rendelet alapján) valósulnak meg. Amennyiben termelői csoportok, illetve mezőgazdasági szövetkezetek beruházásáról van szó, az összesített maximális állami támogatás nem haladja meg a 90%-ot. A tejbegyűjtők létrehozására, a feldolgozást, valamint a tejtermékek megfelelő tárolását célzó beruházások esetben a maximális támogatás 1, 9 millió lej, melynek 50%-a állami támogatás, 50%-a pedig önrész. Ehhez a pályázó olyan hegyvidéki mezőgazdasági termelő kell legyen, aki szintén hegyvidéken végzi tevékenységét. Továbbá feltétel, hogy a program teljes időtartama alatt csak egyszer lehet hasonló beruházásra pályázni, illetve a pályázó nem kapott támogatást a 2014–2022 időszakban a PNDR-en keresztül hasonló beruházásra. A pályázónak a következő CAEN-kódok szerinti tevékenységet kell kifejtenie: tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés (0141), juh- és kecsketenyésztés (0145), tejtermékek és sajtok gyártása, előállítása (1051). 

Egy második program a hegyi esztenák létrehozását, juhaklok, istállók építését és a tejterméket megfelelően feldolgozó helyiség kialakítását támogatja. A pályázónak a korábban említett feltételeket kell teljesítenie. Erre a célra a maximális elszámolható összérték 300 ezer lej, melynek 50%-a állami támogatás, 50%-a pedig az önrész. A 1051-es CAEN-kód kötelező az ilyen típusú befektetések esetében, és ehhez párosítani kell a fent említett másik két CAEN-kód közül legalább az egyiket.

Fotó: Vajda György


Továbbá lehet pályázni erdei gyümölcs, gomba, illetve gyógy- és fűszernövények begyűjtésére, értékesítésére. Az egyik lehetőség a begyűjtőközpontok létrehozását, illetve a begyűjtött termékek válogatását, mosását, eladásra való előkészítését (kondicionálást), valamint az előkészített termékek megfelelő raktározási feltételeit célzó beruházást karolja fel. A gyümölcsöt, gombát és gyógynövényt begyűjthetik a természetből, ugyanakkor a hegyvidéken megtermeltekre is vonatkozik a program. Az elnyerhető maximális támogatás 600.000 lej, ennek 40%-a állami támogatás. A 40%-os támogatás 20 százalékponttal növelhető, amennyiben a pályázó az alább felsorolt feltételek valamelyikét teljesíti: fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan gazda, akinek a gazdasága nem régebbi mint 5 év; olyan beruházások, amelyek természeti korlátokkal küzdő területeken (97/1332/2019. rendelet alapján) valósulnak meg, vagy termelői csoportok, illetve mezőgazdasági szövetkezetek beruházásai. Az összesített maximális állami támogatás nem haladja meg a 90%-ot. A feldolgozóegység létesítésére szánt projekt teljes értéke 800.000 lej, amelynek 50%-a állami támogatás, 50%-a pedig az önrész. A pályázóknak együttesen meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: legyenek állattenyésztők, és a tevékenységet hegyvidéki területen végezzék. Ebben az esetben is érvényes az, hogy a program teljes időtartama alatt csak egyszer lehet hasonló beruházásra pályázni, és az érintett nem kapott támogatást a 2014–2022 időszakban a PNDR-en keresztül. A pályázók a CAEN-kódok szerint az alábbi tevékenységet kell végezzék: zöldség- és dinnyetermesztés, gyökérzöldség és gumók (0113), mag- és csonthéjas gyümölcsök (0124), szamóca, gyümölcsbokrok, gyümölcsfák gyümölcseinek (0125), fűszerek, aromás növények, gyógynövények termesztése (0128), erdei vadvirágok, gyümölcsök gyűjtése (0230), gyümölcs- és zöldséglevek gyártása (1032), gyümölcsök és zöldségek feldolgozása és tartósítása (1039). 

A pályázatok beküldési határideje 2022. november 21-e, 23.59 óra. A finanszírozási kérvény űrlapját kizárólag elektronikus formában, román nyelven kell kitölteni. Az űrlap letölthető szerkeszthető formában a www.azm.gov.ro weboldalról. A finanszírozási kérelemnek a következő okiratokat kell tartalmaznia: finanszírozási kérelem, megvalósíthatósági tanulmány, a jogi képviselő vagy meghatalmazott személyazonossági igazolványának másolata, a cégbejegyzési okirat (certificat de înregistrare), az Országos Cégbíróság által kiadott cégkivonat (certificat constatator), a mezőgazdasági szövetkezet, termelői csoport alapító okirata (statut), amennyiben azon keresztül pályáznak, kell még a termelői csoport elismervénye (aviz de recunoaştere), ha termelői csoport nevében állítják össze a pályázatot. Továbbá szükségesek olyan dokumentumok, amelyekkel a kérelmező igazolja, hogy állattenyésztő, és a tevékenységét a hegyvidéken végzi, vagy bogyósgyümölcs-, gomba és/vagy gyógy- és aromásnövény-termelő, valamint hegyvidéken működő mezőgazdasági termelő. Igazolni kell a hegyvidéken található mezőgazdasági tevékenységre használt föld tulajdon- vagy használati jogát. Adott esetben a pénzügyi kimutatások/az inaktivitási nyilatkozat másolatát is fel kell tölteni. Fontos dokumentum a telekkönyvi kivonat, amely a kérelem leadásának időpontjában nem lehet régebbi, mint 7 nap. Kell még a bank/kincstár által kiadott átirat a folyószámla azonosító adataival. A beruházásnak meg kell felelnie a környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági területen hatályos jogszabályok előírásainak. Így az említett hatóságok által is engedélyeztetni kell a létesítményt. 

A pályázatokat a benyújtást követően 20 munkanapon belül értékelik, majd amennyiben jóváhagyják, szerződést kötnek a nyertes pályázóval. A beruházás, megvalósítás kivitelezési időszaka egy év. A pályázat kivitelezését az utolsó kifizetési időponttól számítva 24 hónapon belül megfigyelik, monitorozzák. 

Részletes román nyelvű pályázati útmutató az Országos Hegyvidék-ügynökség honlapján (https://azm.gov.ro/ghidurile-solicitantilor) tanulmányozható. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató