2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bandi Dezső nevét viselné

Az 1977 óta működő Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete összefogja azokat az amatőr alkotókat, akik nem rendelkeznek megfelelő képzőművészeti végzettséggel, mégis késztetést éreznek az alkotásra. 1990 előtt a megyei szervezetek az RKP sugallatára jöttek létre, hogy összefogják a népi alkotókat. A rendszerváltást követően, támogatás hiányában több megyei szervezet is megszűnt. A Maros megyeit sem kerülték el az anyagi szervezeti gondok, de – mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy 1982-től saját kiállítóteremmel rendelkeznek – sikerült fennmaradniuk. 

Az egyesületnek jelenleg mintegy 170 tagja van. A tagsági díjból, adományokból, támogatásokból igyekeznek fedezni a működtetési költségeket a különböző kiállításokra, katalógus kiadására rendszeresen pályáztak a megyei tanácsnál, illetve a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál. 

Az egyesület elnöke, Czirjék Lajos elmondta, mivel a tagsági díj nem fedezi a fenntartási költségeket, senkit sem utasítanak el, ennek az egyik hátulütője, hogy romlik az alkotások színvonala, de mivel a kezdetektől nyitott, befogadó szervezetként határozták meg az egyesületet, senkit sem zárnak ki emiatt. Az 1980-as évek végétől létezik egy szakmai irányító testület, amelyet azóta Vasile Mureşan képzőművész vezet. A szűk tagú grémium választja ki a közös kiállításra szánt alkotásokat is, de az alapelv az, hogy ha lehet, senkit se zárjanak ki a tagok közül. A Köztársaság téren levő Egyesülés kiállítóteremben egy, az előző évben kialakított program szerint kéthetente cserélik a kiállításokat. Mivel az egyesület jó kapcsolatot ápol más hasonló szervezetekkel, a Maros megyei tagokon kívül kolozsvári, szatmárnémeti, jászvásári, ploieşti-i és más városbeli alkotók is szerepelnek az Egyesülés kiállítóteremben. Az egyéni kiállítások mellett több mint 40 éve rendszeresen szervezik a tavaszi és az őszi szalont, van különálló grafikai, akvarell-, ikonkiállítás és fotószalon, évente egy-egy tematikus tárlat. Az idén a főtéma az ablakok. 

1970-től a néhai Bandi Dezső iparművész irányításával szervezték meg az első naiv művészeti kiállítást, és ezt a hagyományt azóta is igyekeznek rendszeresen ápolni. Az idén az ő emlékének szentelik a tárlatot, és azt szeretnék, hogy Bandi Dezső egykori tanítványai is jelentkezzenek akár korábbi alkotásokkal, vagy készítsenek újakat a szeptember végén megrendezendő tárlatra. Czirjék Lajos elmondta, erre a testvéregyesületektől is szeretnének meghívni alkotókat, így valójában országos kiállítást szerveznének. 

– Vitatott, hogy milyen alkotás tartozik a naiv művészeti kategóriába, mert a stílus közel áll a népművészeti alkotáshoz, ugyanakkor gyakran giccsessé válhat. Bandi Dezső a Népi Alkotások Házának szakirányítójaként kijárt a falvakba, felkarolta a tehetségesebb alkotókat, és arra ösztönözte, hogy a népi elemeket felhasználva naiv munkákat készítsenek. Kevesen élnek már azok közül, akiket oktatott, de sokan vannak, akik tovább éltetik ezt a hagyományt, azonban az utóbbi időben, úgy tűnik, hogy elbátortalanodtak, nem jelentkeznek ilyen jellegű munkákkal, és ezzel a kiállítással azt szeretnénk, hogy azokat szólítsuk meg, akiket Bandi Dezső tanított. És természetesen teret adunk a kortárs, illetve a más megyebeli alkotóknak is. Több olyan művész is van, akik e téren nemzetközi elismerést is szereztek – mondta Czirjék Lajos. 

Azért hirdetik meg jóval a beadási határidő előtt a lehetőséget, hogy akik ilyen téren alkottak, fogjanak ecsetet. Az érdeklődőknek az alkotásokat az Egyesülés terembe kell bevinniük a kiállítás dátumát megelőző hónap, azaz augusztus végéig. A helyszűke miatt szerzőnként egy-két munkát tudnak átvenni. A beküldött munkákból katalógust készítenének, és az is a szándékuk, hogy ezentúl a Bandi Dezső nevét viselő országos naiv művészeti tárlatként hirdessék meg ezt a lehetőséget mind a tagoknak, mind a más szervezetben tevékenykedőknek.