2020. július 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Foglalkozássorozat

Négy évvel ezelőtt volt egy sikeres programunk a tanórákon kívüli identitáserősítés témával, melyet civilszervezetek számára hirdetett meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Akkor átlagosan 17-18 gyerek vett részt a foglalkozásainkon, melyeknek célcsoportja az 1-4. osztályos gyerekek voltak. A programsorozatot egy gyimesi kirándulással zártuk. Azóta is emlegetik, akik részt vettek. Sokan rákérdeznek, hogy mikor lesz folytatás vagy ismétlés. 


 A „Magyar vagyok, jó ez nekem” mottójú programsorozat sikerén felbuzdulva és annak pozitív eredményeit kielemezve döntöttünk úgy, hogy kihasználunk egy újabb lehetőséget. 2019 szeptemberében nyújtottuk be pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című programra. 

 És jött a karácsonyi ajándék. Szabad utat kaptunk, részlegesen támogatják az általunk megálmodott és felvázolt foglalkozássorozatot, melynek mottója: „Engem minden érdekel”.

Heti egy alkalommal tartunk egy-másfél órás foglalkozásokat olyan 5-6 éves gyerekeknek, akiket szívesen elhoznak szüleik egy kis pluszfoglalkozásra, játszásra, fejlesztésre. 

Három területen kívánjuk megvalósítani a foglalkozásainkat. 

1. Lesz zenei készségek fejlesztése: ritmika, szép, tiszta éneklés, a zenei ízlés fejlesztése.

2. Képzőművészeti tevékenységen fejlesztjük a kreativitást, finommotorikát, szépérzéket és önkifejező készséget.

3. Az önismeret, önbizalom (személyiség-fejlesztés) és az együtműködő-készség (szociális kom- petenciák) fejlesztése drámajátékok, élménypedagógiai módszerek, koordinációs készség fejlesztése által.

 A tehetségfejlesztő programmal több célt is követünk: vannak rövid távú céljaink, ilyen például a fejlesztendő gyerekek egyéni sikere, fejlesztése élményközpontú módszerekkel, illetve a gyerekek további motivációjának megalapozása, a szülők és pedagógusok figyelmének felhívása arra, hogy csakis munkával érhető el eredmény, hogy célunk és kötelességünk a ránk bízott gyermekek minél alaposabb fejlesztése. 

 A tehetségfejlesztést mi komplex tevékenységként képzeljük el. Ennek megfelelően választottuk ki e három területet. Olyan szociális légkör megteremtése az elsődleges célunk és feladatunk, amelyben a gyermek ki tud bontakozni, ki meri fejezni önmagát, ki mer próbálni eszközöket, technikákat, újdonságokat. A zenei fejlesztés hangszerekkel (ritmushangszerekkel) történik, illetve a drámafoglalkozásoknál vagy a képzőművészeti tevékenységek alatt különféle zenei anyagot használunk. A drámafoglalkozásoknak is szerves része a zene és az egyéni vagy csapatban történő képzőművészeti alkotás. A személyiség fejlesztése elsősorban a drámajátékok segítségével valósul meg. Olyan foglalkozásokat terveztünk, amelyek kimondottan az ön- és társismeretet szolgálják. A szituációs és szimulációs játékok is egymásra épülve, jól megszerkesztett rendben kerülnek be a foglalkozásokba. A játék az, ami a korosztály sajátja. Ezekben a játékokban az együttműködés, a gyermek saját képes- ségeinek és a társainak a megismerése alapfeltétel. A játékhelyzet pedig hozza magával. A komplex drámában, a mese- vagy versfeldolgozásban minden az együttműködésen alapul. Ezek az irodalmi alkotások a játékhelyzeten túlmenően komoly irodalmi ízlésfejlesztő hatásúak. 

A programokra olyan 5-6 éves gyerekeket várunk, akiket érdekel a zene, mozgás, festegetés, rajzolás, akik szeretnek együtt lenni és együttműködni társaikkal. 

 Kérjük a szülőket és óvó néniket, hogy jó zenei hallással rendelkező gyerekeket, festegetni/rajzolni szeretőket irányítsanak hozzánk. Olyanok jelentkezését várjuk, akik a tanév hátralévő részében hetente egyszer elhozzák az 5-6 éves (rendkívüli esetben tehetünk kivételt négyévesekkel is) gyereküket a foglalkozásokra délutánonként a Lurkó-kuckóba, a Ştefan cel Mare utca 26. szám alatti épületbe. Az első foglalkozást január 14-én délután 6 órától tartjuk. A részvétel a foglalkozásokon térítésmentes. Pontosítás és jelentkezés végett hívjanak a 0745-606-851-es telefonszámon.

Imre Tekla, a Lurkó-kuckó vezetője