2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az iparjogvédelem és a szellemi tulajdon védelme tíz évig nyújt biztonságot, annak ellenére, hogy a legtöbb embernek meggyőződése, miszerint egyszer levédve egy szolgáltatás vagy szellemi tulajdon márkanevét, az örök életre biztonságot nyújt.

A műszaki jellegű szellemi alkotások iparjogvédelmét, valamint az áruk és szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló megjelölések (árujelzők) jogi oltalmát biztosító jogintézmény, a marosvásárhelyi székhelyű PATLIB–OSIM elnöke közleményben arról tájékoztatott, hogy tízévente meg kell újíttatni a választott cégnév levédettségét, mert megtörténhet, hogy elveszítik azt, ami egy közismert cég esetében akár csődhöz is vezethet. A véd-jegyoltalom a márkanevek levédésének alapvető eszköze. Ha a védjegy az oltalmat elnyeri, a megjelölt területen kizárólag az a cég használhatja. Az arculat, reklám, csomagolás, üzleti levelezés a cég védjegyének ismertségét és értékét növeli. A védjeggyel nem rendelkező cégeket kellemetlen meglepetések is érhetik, ugyanis a cégbejegyzés önmagában nem jelent kellő védelmet egy márkanév esetében. A Feltalálók Egyesületének égisze alatt működő márkabejegyzési hivatal Maros megyei elnöke, Octavian Gh. Pleşa közleményben tájékoztatott arról, hogy mindazoknak, akik több mint tíz éve levédettek egy márkát, meg kell újítaniuk az eljárást, ellenkező esetben elveszíthetik vállalkozásuk nevét, ha márkanévként jegyezték azt be. Ez pedig egyenes út lehet akár a csőd felé is abban az esetben, ha másvalaki igényli és megkapja ugyanazt a márkavédjegyet, amit az addigi tulajdonos feledékenységből vagy nemtörődömségből nem újíttatott fel. A román és európai uniós törvények értelmében aki egy új vállalkozásba kezd, annak tudnia kell, hogy miként őrizze meg a márkanevét. Az elnök szerint a megyében nagyon sok olyan vállalkozás van, amelynek tulajdonosát vagy ügyvezetőjét kellemetlen meglepetés érheti, ha nem elemzi a helyzetet. Marosvásárhelyen a Kőrösi Csoma Sándor utca 20. szám alatt található hivatal székhelyén tájékoztatást nyújtanak a szellemi tulajdon – márkanevek, védjegyek, logók, megnevezések, találmányok – védelmének biztosításáról, akárcsak a 0365/806-829-es telefonszámon.

Az elnök megkeresésünkre az 1998. évi 64-es számú törvényre hivatkozott, és emlékeztetett arra az országos botrányra, amelynek során az ortodox egyházat egy magyar állampolgár lehetetlen helyzetbe hozta azzal, hogy levédette az Erdély szentjeként tisztelt Arsenie Boca nevét. A román sajtó visszhangzott a nagy felháborodást keltő ügy miatt, ami azért következhetett be, mert az ortodox egyház nem számított arra, hogy valaki hasonló cselekedettel tetemes vagyont szerezhet. A váradi illetőségű, jelenleg Kecskeméten élő magyar nemzetiségű személy leleményességével törvényes úton lépéselőnyt szerzett az ortodox egyházzal szemben. Az országos védjegybejegyzési hivatalhoz fordult engedélyért, így kizárólagos jogot szerzett arra, hogy a vállalkozása révén egyedül ő nyomtathat és szerkeszthet szórólapokat, fényképeket, amelyeken a szent neve szerepel. Az ortodox egyház minden törvényes eszközt bevetett annak érdekében, hogy megakadályozza ezt a döntést, amellyel egy magánszemély áthúzta az egyház üzleti terveit, de már későnek bizonyult. Most a védett márka tulajdonosa csillagászati összegeket kér azért, hogy átadja a szent nevének a használatához való jogot. A mai versenyhelyzetben már semmi sem okozhat meglepetést, így az sem, hogy egy magyar férfi szemfülesebb volt az ortodox egyháznál, mert aki időben korábban érkezik, az szerez használati jogot – mondta a feltalálók egyesületének Maros megyei elnöke.


Márkanévvel és anélkül

Az országos márkabejegyzési hivatal kérdéseinkre válaszolva tájékoztatott, miszerint igaz ugyan, hogy a cégek elnevezése a cégbejegyzési hivatalok hatáskörébe tartozik, de amennyiben egy cégnevet márkanévként levédve használnak, az 1998. évi 84-es számú törvényt 2010-ben módosított 1134-es kormányrendelet értelmében a márkanevek, védjegyek, földrajzi jelölések a szellemi tulajdon védelmét szabályozó törvény hatálya alá esnek. Bármely cég, amelyet a cégbejegyzési hivatalban nyilvántartanak, működhet oltalom alá helyezett márkanév nélkül is. Ez esetben egy kereskedelmi tevékenységet folytató cég nevének az oltalma a cégbejegyzési nyilvántartás révén biztosított. Amint felvetésünkre Ionuţ Barbu vezérigazgató hangsúlyozta, márkának minősül minden olyan grafikai megjelenítés – szavak, személynév, rajz, betű, számjegyek, a termék formája vagy csomagolása, színek és színkombinációk, hologram, hangjelzés stb. – , amelyek révén jól megkülönböztethetők a termékek más, hasonló termékektől vagy szolgáltatásoktól. Egy márka a bejegyzés időpontjától számított tíz évig érvényes, és ezt az időtartamot tízévente meg lehet hosszabbítani. Ha egy cég nevét márkaként is jegyezték, az érvényessége tíz év elteltével megszűnik, amennyiben nem hosszabbítják azt meg. Ezt kérvényezni kell a Találmányok és Védjegyek Országos Hivatalánál (OSIM), ugyanakkor az érvényességi időszakra számított illetékeket is ki kell fizetni. A márkanevek bejegyzésének és megújításának illetéke a márka típusától, a védettségi besorolástól és a megújítási kérelem beadásának időpontjától – az oltalom lejártától számított hat hónapon belül az illeték 50%-kal nagyobb – függően változik. A www.osim.ro honlapon lehet tájékozódni az alkalmazott illetékekről. Amint az országos védjegyhivatal igazgatója hangsúlyozta, az OSIM a szabadalmi, védjegybejegyzéssel, névlevédetéssel foglalkozik, következésképpen csak olyan cégelnevezésnél áll fenn a márkabejegyzés megújítása, amelyeknél a cég neve márkajelzés is. Ha ennek a védelmét nem újítják fel, az oltalmi időszak lejárta után bárki bejegyeztetheti azt saját márkanévként.

Fotó: Nagy Tibor