2023. november 30., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szép épületben jó eredmények

A csíkfalvi általános iskola szépen felújított épületében Balogh Tünde iskolaigazgatóval csak futtában sikerül beszélgetni, ugyanis egy öt diákból álló csoporttal az Őszirózsa népdalvetélkedő temesvári országos szakaszára indulnak a községi iskolabusszal. 

Gyorsan elmondja, hogy a községközponton kívül három faluban működik óvoda és I-IV. osztály, Csíkfalván napközi otthonos óvoda és V-VIII. osztály 260 diákkal. 

– Úgy hallottam, hogy a végzőseik jó eredményt értek el a képességvizsgán.

– 14-en végezték a VIII. osztályt, abból két sajátos igényű diákunk volt, akik a nyárádszeredai szakiskolában tanulnak tovább. Egy tanulónk kivételével, aki egy tantárgyból nem érte el az ötöst, mindenki megírta az átmenő jegyet, többen szép eredménnyel jutottak be a Bolyai Farkas Elméleti Líceum matematika-informatika szakára és a katolikus osztályokba, valamint a Református Kollégiumba. Két diákunk tanul tovább a nyárádszeredai középiskolában, egy diákunk Székelyudvarhelyen, egy pedig Szovátán. 


Volt nyolcadikos diákunk, Szász Noémi Zsuzsánna (Sándor Éva tanítványa) magyar nyelv és irodalomból eljutott a Mikes Kelemen tantárgyverseny országos döntőjére. 

Szekeres Koppány (felkészítő tanára Kovrig Erzsébet) a földrajz tantárgyverseny országos döntőjén lett harmadik, és eljutott Egerbe, a Kárpát-medencei szakaszra. 

Kiemelt arany fokozattal jutott tovább a Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató verseny népdal kategóriájában a madéfalvi erdélyi előválogatón Kiss Anna, jelenleg ötödikes diák (felkészítő Hajdú Sára tanítónő) és Kovács Benedek, valamint Kovrig Eszter jelenleg hatodikos tanulók (felkészítő tanáruk Bocskay Eszter zenetanárnő). A Kárpát-medencei döntőn, Gyergyószárhegyen Kovács Benedek aranyérmet, Kovrig Eszter ezüstérmet nyert. Most indulunk az Őszirózsa népdalvetélkedő országos szakaszára, a Temesvár melletti Újszentesre. Iskolákat az említett két hatodikos diák mellett és két kis másodikos, Fekete Nóra és Nagy Lajos Krisztián (Balogh Tünde tanítványai) képviseli.

Az iskolai lemorzsolódás megelőzését (PNRAS) célzó projekt keretében és a korábbi években úgyszintén a vizsgatantárgyakból (román, magyar, matematika) felkészítőt tartunk a hetedik és nyolcadik osztályos diákjainknak, ennek hatását tükrözik a képességvizsgán elért eredmények. Az igazgatónő által elmondottakhoz tegyük hozzá, amiről részletesen volt már szó lapunkban, hogy a projekt keretében színjátszó kör, hangszerkör, sportkör, kézműveskör működik. Két pszichológus biztosít tanácsadást, folyik a pedagógus-továbbképzés az új elektronikai eszközök használatának megkönnyítésére, nyáron táborokat szerveznek.


Utólag tudtuk meg, hogy a Temesvár melletti Újszentesen megtartott Őszirózsa népdalvetélkedő országos szakaszáról a csíkfalvi iskola résztvevőire igencsak felfigyelt a zsűri. A másodikos Nagy Lajos Krisztián dicséretet, a szintén második osztályos Fekete Nóra a Romániai Magyar Dalosszövetség különdíját kapta. Mindketten Balogh Tünde tanítványai. Bocskay Eszter zenetanárnő diákjai is kitűnően szerepeltek, a hatodikos Kovrig Eszter a Vass Lajos Népzenei Szövetség különdíjában részesült, a szintén hatodikos Kovács Benedek pedig megnyerte a versenyt (képünkön).


Akadályok ellenére 

Szép őszi napon vesszük számba Csíkfalva községben, hogy a már korábban elkezdett beruházásokból az önkormányzatot érintő nehézségek ellenére mire sikerült pontot tenni. Varga Ervin (képünkön), a polgármesteri tisztséget februártól ideiglenesen betöltő volt alpolgármester először is arról számol be, hogy a négy faluból álló település (Nyárádszentmárton, Vadad, Búzaháza)  három művelődési házának a felújítása befejeződött, és az épületen kívül bútorzat és eszközök beszerzésre is volt lehetőségük, hangtechnikai eszközöket, hangszereket, népviseletet vásároltak. 

A felújított művelődési ház

Fotók: Nagy Tibor


– Az európai uniós alapokból származó 1.957.000 lejt 388.000 lejes önrésszel pótoltuk volna induláskor, de rosszul jártunk, mert egy olyan cég nyerte meg a kivitelezést, és kezdett neki a munkának, amelyik hamar csődbe ment, és 2018-ban fel kellett bontanunk a szerződést. Utána fel kellett mérni az elvégzett munkát, ami egy évet húzódott. Következett a koronavírus-járvány, a gazdasági válság, az árak megemelkedtek, újra kellett számolni a költségeket. Az uniós támogatás maradt, de a mi részünk 1.400.000 lejre „szökött fel”. Ahhoz, hogy az önrészünket ki tudjuk fizetni, az állami kincstárból kellett hitelt felvegyünk, amit a kamattal együtt öt éven belül kell visszafizetnünk.
Augusztus 4-e volt a határidő, ezt egy hónappal tudtunk halasztani, majd a szükséges formaságok intézését követően megtörtént az átadás, és a végső ellenőrzést várjuk. Nem vagyunk teljes mértékben megelégedve, de összességében szépek lettek a művelődési házak, be van vezetve a víz és a gáz, Búzaházát kivéve, ahol fáskazánnal oldottuk meg a fűtést. A vadadit az új kenyér ünnepén avattuk a Bekecs Táncszínház kisebb csoportjának a fellépésével. Szentmártonban is volt már rendezvény, a hetedikes diákok ott tartották a szüreti bált, de az avatóünnepséget a helyi egyházközségek részvételével november 12-én tartjuk. 
Vannak még folyamatban lévő pályázatok, mint például az aszfaltozás hat kilométernyi hosszúságban, amit csak olyan utcákra hagytak jóvá, ahova sem szennyvíz-, sem ivóvízhálózat nem kerül. 
– Mi a helyzet az ivóvízzel? 
– Bár a fővezetéket felhozták Jobbágyfalva végéig, mi még nem kerültünk bele a Nyárád menti programba, holott a szennyvízvezetékünk ki van építve, ami elsőbbséget jelentett volna. 
– A kutaknak jó a vize?
– Hetven százalékban igen, de rengeteg helyen kifogyott a víz, és az önkéntes tűzoltóink visznek vizet Hodosról vagy Nyárádszeredából. Reméljük, hogy ez a nehéz helyzet is megoldódik. 
– Milyen egyéb munkálatok vannak még folyamatban? 
– Az orvosi rendelő felújítására van egy megnyert pályázatunk. Az iskolák felújítása során a csíkfalvival és a búzaházival végeztünk, Vadadban a fiatal kivitelező meghalt, s bár 80 százalékban készen van az épület, fel kellett bontanunk a szerződést, és a gyermekeket az unitárius papi lakban helyeztük 
el. 


Ökumenikus házszentelő Márton napján

Kiss Sándor-Loránd unitárius lelkész tíz éve teljesít szolgálatot a nyárádszentmártoni gyülekezetben, felesége, Kiss Zsuzsánna Nagyernye és Ikland unitárius lelkésze. A lelkész örömmel mondja, hogy a 26. Márton-napi ünnepséget, amely 2020 óta a járvány miatt elmaradt, a község különböző felekezetei az idén egy közös rendezvény keretében tartják meg, és ez alkalommal avatják fel a megújult szentmártoni művelődési házat. Azt is hozzáteszi: jó érzés számára, hogy sikerült párbeszédet kialakítani. 
– Arra gondoltunk, hogy nincs értelme két külön rendezvényt szervezni, inkább egyszerre és egy nagyobb gyülekezettel, közösséggel érdemes megünnepelni mindkettőt. Az egyeztetések nyomán kialakult a rendezvény menete is: november 12-én, Márton napján déli 12 órakor kezdődik a szentmártoni templomban az ökumenikus istentisztelet, amelyen Kerekes József csíkfalvi református lelkipásztor tart szószéki szolgálatot. A templomból kijövet az ünneplő közösség a felújított kultúrotthonba vonul, ahol 13 órától a Bekecs Táncegyüttes nagycsoportja lép fel,  a tervek szerint a nyárádszeredai iskola kórusa úgyszintén. Ezt követően kerül sor a hagyományos szeretetvendégségre: lesz libazsíros kenyér vöröshagymával, kalács, bor, kávé, víz mindenkinek kedve szerint, amit így örököltünk. 
Ez idő alatt zajlik a szintén Márton-napi tombolázás, aminek a fődíja egy lúd. 
Amikor idekerültünk, megtudtuk, hogy a volt lelkész, Varga Sándor, aki akkor már Szovátán szolgált, de egy féléves időszakban még ide is visszatért, ludakat tartott. Ezt a szokást mi is átvettük, és minden évben sikerül ludakat nevelni, így mi szoktuk biztosítani a falatozáshoz a nyersanyagot, a faluban ugyanis kevesen tartanak ludakat – tájékoztat a lelkész. 


Majd meg is nézzük a 14 lúdból álló csapatot, amely hangos gágogással élvezi a szabadságot, és ijesztő sziszegéssel közelít a hívatlan látogatók felé. 
A lelkész szavai alapján tegyük hozzá, hogy az ünnepség 1996-ban azért indult, hogy Szent Mártonnak (akiről a települést alapító Benedek-rendi szerzetesek a falut elnevezték) az emléke előtt tisztelegjenek. Ma az emlékezés mellett az emberek közötti kapcsolat újraalakítása – felekezetre való tekintet nélkül –, az egymással kellemesen eltöltött idő, a közös éneklés, a jó hangulatú mulatság a cél. 


Szép emlékek nyomában 

Fiatal lelkész vette át a jobbágyfalvi és a nyárádszeredai unitárius gyülekezetek vezetését. A templommal szinte szemben lévő papi lak új lakója, Jakab Emese Székelyudvarhelyről érkezett a Nyárádmentére. Az elmúlt nyáron fejezte be tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, egy évet szolgált segédlelkészként Marosvásárhelyen, szeptember elsejétől bízták gondjaira a két gyülekezetet. 
 Jelenleg vallástanárként is dolgozik a nyárádszerdai Bocskai István középiskolában és a Deák Farkas Átalános Iskolában.
Érdeklődésünkre elmondta, hogy számára nagy örömöt jelentett, hogy erre a nagyon kedves vidékre került, ahova szép emlékek fűzik. Szeretne minden korosztállyal foglalkozni, a nőszövetségi munkát megszervezni, családnapokat tartani, időseket látogatni, gyerekfoglalkozásokat tartani.


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató