2021. január 20., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

Csütörtökön került sor annak az öt megyei tanácsosnak a hivatali eskütételére, akiknek a megbízatását a törvényszék utólag hagyta jóvá. Az öt új tanácsos: Pokorny Vasile Ştefan (RMDSZ), Angela Moldovan (PSD), Valentin Constantin Bretfelean (PMP), Alexandru Lupa (PNL) és Constantin Pogăcean (PNL). A Maros Megyei Tanács testülete mostantól 34 megyei tanácsossal és a megyei tanácselnökkel teljes létszámmal működik.


A Maros Megyei Tanács a 26-i nyilvános soros ülésén elfogadott három határozattervezetet, amelyekkel a Maros Megyei Klinikai Kórház egyes klinikái belső udvarainak felújításával kapcsolatos beruházások műszaki és gazdasági mutatóit hagyta jóvá. Az egyik a Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése, ennek a beruházásnak az értéke 2.067.013 lej; az I-es Fertőzőklinika udvarának a kiépítése, melynek értéke 2.549.080 lej, valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése, melynek értéke 1.367.237 lej.


A projektek révén többek között gyalogosútvonalakat és autóbejárókat, világítási rendszereket, valamint parkolóhelyeket alakítanak ki.


A megyei tanácsosok által elfogadott további két határozat a közúti infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozott. Az első „A 153E számú út kiszélesítése, 15-ös számú országút – Marosbogát – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozott. A beruházás értéke 26.372.426,74 lej héával.

A második tervezet célja „A 136-os számú megyei út egy szakaszának a leaszfaltozása, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa – DALI fázis” beruházás gazdasági mutatóinak az aktualizálása, a projekt értéke 16.438.612,83 lej héával.


Költségvetés-kiegészítések

A november 26-i nyilvános ülésen a tanácsosi testület kiegészítette Maros megye költségvetését abból a célból, hogy a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények működési költségeit biztosító összegeket kioszthassák. Így a Maros Megyei Klinikai Kórház mintegy 10.732.000 lejes összeget kapott európai alapokból, valamint a biztosítópénztárral kötött szerződésekből. A megyei jelentőségű létesítményeket őrző-védő szolgálat 335.000 lejt kapott a személyi költségek fedezésére. 


A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia számára 1,4 millió lejt hagytak jóvá, az Ariel Ifjúsági és Gyermek Színház 651.000 lejt kapott, valamint 490.000 lejjel egészítették ki a Maros Megyei Múzeum költségvetését, szintén a személyi költségek fedezésére.


Partnerség a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére

A megyei tanácsosok jóváhagyták a Maros Megyei Tanács, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás és a Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti „Támogatás a projekt finanszírozási kérelmének és közbeszerzési dokumentációjának az elkészítéséhez – A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bővítése és korszerűsítése” projekt finanszírozása és megvalósítása érdekében, amelyet a 2014-2020-as Nagy infrastruktúra operatív program keretében nyújtanak be, a megyei hulladékgazdálkodási tervben meghatározott beruházási követelmény szerint. A költségeket 41.050.000 euróra becsülik, azonban a partnerségi megállapodás jelenleg nem rendelkezik semmilyen szabályozásról a beruházás/finanszírozás értékére vagy a partnerek saját hozzájárulására vonatkozóan.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Kep leirasa