2021. január 25., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Dél-erdélyi Electrica csapatai akcióban

Október 19–22. között a Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó Társaság csoportjai csendőri erősítéssel végeztek ellenőrzést Fehér, Brassó, Maros és Szeben megyében. A cél az áramlopás megelőzése és leleplezése volt. 

285 fogyasztó villanyóráját ellenőrizték és 37 engedély nélküli csatlakozást fedeztek fel. Az ingyenáramhoz jutástól vezérelve egyesek nincsenek tudatában azoknak a veszélyeknek – áramütés, rövidzárlat, tűz – amelyeket a hevenyészett csatlakozások okozhatnak, és több lakóháznál is zavart és áramkieséseket okoztak azáltal, hogy a mérőműszereket megkerülve csatlakoztak a fővezetékre. 

Az ingyen használt villanyáram veszélyeivel a szabálysértők általában nem számolnak, pedig a rögtönzött berendezésekkel a fővezetékre való csatlakozásnak súlyos következményei lehetnek. A hálózaton zavar keletkezhet, a szakszerűtlen beavatkozás áramütést vagy tüzet okozhat, amelynek emberéletek is áldozatul eshetnek. 

A 2012. évi 123-as számú törvény 92. cikkelyének 1. és 2. bekezdése értelmében akár két év börtön is kiszabható a villanyáram jogtalan használata miatt. A jogszabály szerint a villanyóra megrongálása, a fogyasztásmérő be- rendezés megkerülése vagy működésének a blokkolása, akárcsak a mérőórák alkatrészeinek módosítása bűncselekménynek számít, és emiatt 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbírság szabható ki. A fővezetékre való közvetlen csatlakozás vagy a mérőóra kikerülésével húzott vezeték felszerelése is bűncselekménynek minősül, és hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbírság szabható ki miatta. Ugyanakkor az említett bűncselekményekre utaló szándékot is büntetik – tájékoztatott az áramszolgáltató sajtóosztálya.

Amennyiben kiderül, hogy engedéllyel rendelkező személy végezte a beavatkozást, a kiszabott bírságot ötven százalékkal megemelik. 

A 93. törvénycikkely előírásai értelmében szabálysértésnek minősül, ha engedéllyel nem rendelkező magán- vagy jogi személy végez villanyszerelést, akárcsak az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) által megszabott műszaki előírások figyelmen kívül hagyása; mindkét esetben 40.000-től 200.000 lejig terjedő bírság jár.

Egyéb, engedély nélkül végzett, villanyszereléssel kapcsolatos szolgáltatás, akár tervezés, kivitelezés vagy az elektromos berendezések működésének ellenőrzése miatt 1000–2000 lejes bírság is kiróható. Amennyiben a hivatalos szervek ellenőrzését akadályozza egy áramfogyasztó, 2.000–4.000 lej közötti bírságra is számíthat. 

Fotó: Dél-erdélyi Electrica