2021. június 19., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Távoktatás: nem mindenki fér hozzá

Maros megyében több mint kilencezer diák nem rendelkezik semmiféle, internetre csatlakoztatható digitális eszközzel, így nincs hozzáférésük az online oktatáshoz. A kormány május 7-én 150 millió lejjel egészítette ki az oktatásügyi szaktárca idei költségvetését annak érdekében, hogy megteremtsék az ilyen helyzetben lévő tanulók számára a lehetőséget a távoktatáshoz való hozzáféréshez. A szaktárca honlapján fellelhető információkból az derül ki, hogy a becslések szerint országos viszonylatban mintegy 250 ezer gyereknek lenne szüksége a digitális távoktatást lehetővé tevő eszközökre.

Jóváhagyta a kormány, hogy az oktatási minisztérium költségvetését 150 millió lejjel kiegészítsék, és így a minisztérium internetre csatlakoztatható eszközöket vásárolhasson a nehéz anyagi helyzetben élő diákok számára, akiknek jelenleg nincs lehetőségük online tanulni. A megyei tanfelügyelőségek a szaktárca kérésére igyekeztek felmérni, hogy a saját megyéjükben hány diáknak van szüksége az állami segítségre. A szaktárca becslései szerint országszerte 250 ezer diáknak nincs semmilyen internetre csatlakoztatható digitális eszköze, azaz sem okostelefonnal, sem táblagéppel, sem laptoppal, sem hagyományos számítógéppel nem rendelkeznek. Sokan azonban ennek a számnak a többszöröséről beszélnek. Maros megyében közel 9300 iskolás gyerek van ebben a helyzetben, az összdiáklétszámnak a 11,6 százaléka – tudtuk meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől.


Hiába a csodagép, ha hiányoznak az alapok, nem tudnák használni

Miközben a szaktárca arra készül, hogy elektronikus eszközöket biztosítson a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekeknek, felmerül a kérdés, hogy gondoltak-e arra, hogy vannak tanulók, akiknek nemcsak az okoseszköz és az internet-hozzáférés hiánya okoz gondot a távoktatás megvalósulásában, hanem az is, hogy a lakásban, ahol élnek, nincsen áramszolgáltatás, vagy éppenséggel a szülők írni-olvasni sem tudnak, képtelenek lennének segíteni a gyereknek a digitális világban való eligazodásban.

A marosvásárhelyi Romulus Guga iskola kihelyezett tagozataként működő hidegvölgyi iskola, ahová mintegy 150 gyerek van beírva, egyike azoknak, ahol nem oldható meg a távoktatás. Tálas Ferenc pedagógus, a hidegvölgyi iskola első osztályosainak a tanítója lapunk érdeklődésére elmondta: egyetlen gyerek sem tudott bekapcsolódni a járványhelyzet miatt előírt távoktatásba, ugyanis a telepen, ahol laknak, nincsen internetlefedettség, sok lakásban pedig áram sincs. A pedagógus úgy véli, az elekronikus eszközök, amelyeknek a biztosítását a szaktárca kilátásba helyezte, valójában nem oldanák meg a problémát, ugyanis hiába a csodagépek, ha hiányzik az alap, sem a gyerekek, sem a család nem rendelkezik azokkal az alapismeretekkel, amelyeknek birtokában ezeket használni tudnák. Mint mondta, sok esetben a szülők írástudatlanok, és ahhoz, hogy például le tudjanak tölteni egy applikációt, írni-olvasni kellene tudni. Az iskolában sincsen számítógép, sem internetszolgáltatás, a gyerekek nem tanulnak informatikát. Ahhoz, hogy távoktatásban lehessen gondolkodni, kellene tudni használni egy szövegszerkesztő programot vagy azt, hogyan kell csatolni egy fájlt.

Mivel a távoktatás nem volt járható út, a tanító más módszerhez folyamodott annak érdekében, hogy elsőseit megszólítsa: feladatlapokat állított össze, amelyeket átadott a Hidegvölgyben lakó iskolai mediátornak, ő kiosztotta a diákoknak, majd összegyűjtötte a megoldott feladványokat. Mint mondta, nagyon ügyesek az osztályába járó kisdiákok, nagy részük, akiket amúgy is rendesen járattak iskolába, most is lelkiismeretesen megoldotta a nekik szánt feladatokat. A pedagógus megjegyezte, nagyon sajnálja, hogy a járványhelyzet miatt előállt helyzetben nem tudták befejezni az első osztályosaival az olvasás-, valamint a betűtanulást, rendkívül nehéz lesz ezeket majd utólag bepótolni.

A tanító rámutatott, tanév közben is folyton igyekeznek adományokból, gyűjtések révén tanfelszerelést, illetve egyéb, az iskolában szükséges eszközöket beszerezni a gyerekek számára, és most, ebben a nehéz helyzetben is igyekezett az osztályába járó diákoknak támogatást szerezni, a torockói unitárius lelkész jóvoltából meséskönyveket, a kolozsvári Gondviselés Segélyszervezetnek köszönhetően pedig maszkokat, higiéniai eszközöket juttattak nekik.


Négyszázezren maradtak ki a távoktatásból?

A „Mentsétek meg a gyermekeket” szervezet által április 22–25. között végzett felmérés szerint a megkérdezett családokban nevelkedő közel kilencszáz gyermekek a negyven százaléka maradt ki a távoktatásból, a becsléseik szerint országszerte mintegy négyszázezerre tehető azoknak a hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyerekeknek a száma, akik nem vehettek részt az online oktatásban. A közel kilencszáz gyerek tíz százalékának egyáltalán nem volt internet-hozzáférési lehetősége, hatvan százalékuk állította azt, hogy csupán mobilinternet áll a rendelkezésükre, mindössze 29 százalékuk tudott hozzáférni a világhálóhoz a számítógépen vagy táblagépen. A megkérdezettek közül tíz szülőből egy mondta azt, hogy hatékonyan tud segíteni a gyerekeinek az online tanulásban, az iskolai feladatok elvégzésében – derül ki a „Mentsétek meg a gyermekeket” felmérése nyomán levont következtetésekből.

Illusztráció