2021. április 18., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács 2021. január 7-én megnyitotta a következő, normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: „Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 77/2019 sz. határozata mellékletének módosításáról, amely a Maros megyei háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási rendszerének finanszírozására szolgáló köztisztasági speciális illeték bevezetésének és ügykezelési szabályzatának a jóváhagyására és a speciális illeték értékének meghatározására vonatkozik 2021-re”. 


A dokumentáció tartalmazza:

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének megindoklását;

• A jóváhagyási jelentés mellékletét;

• A regionális fejlesztési pályázat kivitelezéséről a szakmai jelentést;

• A jogügyi szolgálat jelentését;

• A határozattervezet mellékletét.


A dokumentáció elemezhető:

• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;

• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.


A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2021. január 18-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de propuneri” néven;

• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra között.


A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros megyei háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási rendszerének finanszírozására szolgáló köztisztasági speciális illeték bevezetésének és ügykezelési szabályzatának jóváhagyását és a speciális illeték értékének 2021. évi meghatározását célzó határozattervezetet illető javaslatok”.


A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.

Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.

Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2021. január 18-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1273-as belső szám, vagy e-mailben a cie@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Sorin Stan.


Péter Ferenc

ELNÖK

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ