2021. február 25., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK

2020. december 3-án kelt  485. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkeznek, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 967/2020. sz. kormányhatározattal meghosszabbítottak november 14-től, és amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozzák,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon, az előírt egészségügyi szabályok betartásával,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési szabályzatának 681. cikkelyében említett körülményeket, amit a Maros Megyei Tanács 115/2019. számú határozatával hagyott jóvá, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

az állami szociális szolgáltatások sürgős pénzügyi gondjainak a megoldása, valamint működésének biztosítása érdekébe,
 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelye (2) bekezdése, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdése, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjai, valamint a 135. cikkely, a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre 2020. december 4-én 12.00 órra, amely videókonferencia keretében lesz megtartva.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc                         
ELNÖK                               
                                  

  Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020.12.03-i 485. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács azonnali hatállyal összehívott, december 4-i rendkívüli ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1.Határozattervezet Maros megye 2020. évi költségvetésének kiigazításáról.
    Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
 2.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK
MAROS MEGYEI TANÁCS