2019. december 7., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK


2019. július 24-én kelt

401. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 


A Maros Megyei Tanács elnöke,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdése „a” betűje, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) betűjének előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Nyilvános, soros ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát jelen rendelet közzétételének napjától számított ötnapos határidőn belül.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete jelen rendelet mellékletében található.

2. cikkely: Jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, illetve elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, valamint a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és független osztályoknak.


Péter Ferenc Törvényességét véleményezte

  ELNÖK Paul Cosma

  JEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács soros ülése 2019. július 31-én 13.00 órától lesz megtartva.


A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. július 24-i 401. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács júliusi soros ülésének

napirendtervezete


1. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének kiigazításáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2019. június 30-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely, Bolyai utca 17. sz. alatti ingatlan ügykezelésére vonatkozó egyes kérdések tisztázására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező DJ151B Nyárádtő – Felsőkápolna – Bonyha – Szeben megye határa közötti megyei út Bonyha község, Bonyha falu belterületén levő szakaszának, valamint a hozzá tartozó területek ügykezelésének ideiglenes jellegű átutalásáról a Maros Megyei Tanács hatásköréből Bonyha Község Helyi Tanácsának hatáskörébe;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

5. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. működési körzetében az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szolgáltatások szabályzatának a módosításáról, valamint a természetes/jogi személyek esetében alkalmazott ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szolgáltatás végzésére/biztosítására vonatkozó szerződés modelljének a módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződés egy kiegészítő okiratának a jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételére vonatkozó 47/17.04.2019. sz. határozat 1. és 2. mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. határozat módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet egyes intézkedések elfogadásáról a Maros Megyei Ipari Park Rt. menedzsmentjének a biztosítása érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a DJ 106 Szászágota – Segesvár útszakasz felújítása beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet „Az 1918. December 1. sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan parkolója” beruházás dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

12. Határozattervezet „A Gheorghe Marinescu utca 1. sz. alatti ingatlan szennyvízkezelő állomása” beruházás dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

13. Határozattervezet az „Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok a Maros Megyei Klinikai Kórház Onkológiai Osztályán” beruházás dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

14. Határozattervezet a „Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalu – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (DN153C) Maros megye megyei út egy szakaszának a kiszélesítése” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében az állami forrásból nem támogatható egyes költségkategóriáknak a helyi költségvetésből való finanszírozása jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz., Maros megyei tanács határozattal jóváhagyott, „Közúti könnyűburkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. határozat módosításáról.

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc

ELNÖK