2021. február 25., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A japán külképviselet munkatársa péntek délben a Népújság főszerkesztőjével, Nagy Miklós Kunddal és Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő-helyettessel találkozott.


Lapunkban tudósítottunk a marosvásárhelyi filharmónia nagy érdeklődéssel kísért jótékonysági koncertjéről, amellyel a népszerű zenei intézmény a Japánban márciusban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófa és következményei áldozatainak igyekezett a maga művészi lehetőségeivel és közönsége hozzájárulásával segíteni. Azóta a vásárhelyi zenekedvelők pénzadományait el is juttatták a Vöröskereszthez, tudtuk meg Vasile Cazan igazgatótól. A kezdeményezést országa nevében Szeiko Takeszono, Japán Bukaresti Nagykövetségének harmadtitkára köszönte meg a múlt csütörtöki hangversenyen. A japán külképviselet kulturális kérdésekkel foglalkozó munkatársa péntek délben a Népújság főszerkesztőjével, Nagy Miklós Kunddal és Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő-helyettessel találkozott és folytatott kötetlen eszmecserét.

A bukaresti japán nagykövetség képviselői korábban jártak már, nem is egy alkalommal, a Népújság szerkesztőségében, Takeszono kisasszony is tájékozódni kívánt a lap jelenlegi helyzetéről, a szerkesztőség törekvéseiről, gondjairól, az olvasóinkat foglalkoztató aktuális problémákról, melyek folyamatosan tükröződnek a Népújság hasábjain. A lapvezetők – miközben az olvasóközönség nevében is kifejezték együttérzésüket a földrengés okozta tragédiát nagy méltósággal és emberi tartással viselő japán néppel – az ország, a romániai magyarság illetve a megye lakosságának mai valóságába ágyazva ismertették azokat a körülményeket, amelyek a sajtó tevékenységét meghatározzák. A beszélgetés során szó esett a gazdasági válság okozta nehézségekről, a kisebbségi sajtó létét különösen megnehezítő kérdésekről, a romániai magyar újságíró-társadalom sajátosságairól, azokról a hagyományokról, amelyeket megőrizve, továbbfejlesztve a Népújság is igyekszik megfelelni a modernizálódás korkövetelményeinek. Szeiko Takeszono örömmel idézte fel azokat a megnyilatkozásokat, amelyek térségünkben is bizonyítják az országa és népe iránti érdeklődést és rokonszenvet, hangsúlyozta, hogy ez kölcsönös, Románia lakossága és természetesen az itteni magyarság is élénk érdeklődésnek örvend a japánok körében. Ezért figyelnek a sajtóra, és kíváncsiak a Népújságra is mint a tájékoztatás illetve a véleményformálás egyik jelentős itteni fórumára. Erre a figyelemre a lap ezután is számíthat.