2021. február 25., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jókívánságokkal gazdagon megrakodva bocsátotta útra idei végzős évfolyamát a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola.


Jókívánságokkal gazdagon megrakodva bocsátotta útra idei végzős évfolyamát a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola, ahol 27-en végeztek a levelező tanító osztályban, heten a levelező kántor és hatan a nappali kántor-tanító osztályban, amely az utolsó volt, ahol mindkét szak felvételére kötelezték a hallgatókat.

Mivel az iskola ökumenikus jellegű, három templomban búcsúztatták a végzősöket, a Keresztelő Szent János római katolikus templomban Sebestyén Ágoston, a főiskola lelkész-tanára celebrálta a szentmisét, az unitárius templomban Csécs Márton Lőrinc unitárius lelkipásztor látta el útravalóval, a vártemplomi ünnepségen Berekméri Csilla, a főiskola lelkész-tanára kívánt erőt, bátorságot a ballagóknak. Három igét kaptak útravalóul Ötvös József esperestől, az Erdélyi Református Egyház missziói előadójától, az iskola kuratóriumának elnökétől a 19. évfolyam végzősei.

Lehet és érdemes a szülőföldön keresztyénként és magyarként megmaradni és dolgozni, s a növekvő nehézségek ellenére is lélektől lélekig végezni a munkát – biztatta a ballagókat, Barabás László, az iskola igazgatója, aki értékelte mind a nappali, mind a levelező tagozatos hallgatók eredményeit, s megköszönte a támogatóknak a segítséget, a diákoknak pedig a kitartást.

A ballagáson búcsúztatták a kiváló tanárt, Mester Mihályt, aki 54 éven át végzett pedagógusi pályáján 21 évet tanított a képzőben.

A végzős hallgatók, Molnár Ildikó, Fülöp Ilona, Székely Csilla Imola (aki vetített képekben is felidézte az eltelt éveket) mondtak köszönetet tanáraiknak, s fogalmazták meg, hogy anyaként, feleségként, kántorként vagy tanítóként nem volt könnyű helyt állni az eltelt évek során, de kitartással, szorgalommal, akaraterővel, leleményességgel és az oktatók részéről tapasztalt bizalom, türelem és megértés alapján mégis sikerült. Volt iskolatársaik nevében Kedei Ibolya és Orbán Kálmán mondott búcsúbeszédet, Ozsváth Mária Magdolna szavalt, Kötő Anita végzős kántor-tanító és Volkán Sándor végzős kántor orgonán játszott, a többiek karvezetői ismereteiket bizonyították. Kiosztották a jutalomkönyveket, s az idén sem maradt el a szokásos tanár-diák kézfogás az úrasztala körül, majd elballagott a három osztály.

Jövőre, ahogy Barabás László ismertetőjéből kiderült, 25 tandíjmentes helyet hirdetnek meg a nappali tagozaton tanító-óvodapedagógus szakra, s már nem kötelező, de felvehetik az ének-zenei, kántor szakot is. 20 költségtérítéses helyre jelentkezhetnek a pedagógiai középiskolák végzősei az egyetemi diploma megszerzése érdekében és középiskolát végzettek is, akik esetleg dolgozni szeretnének a tanulás mellett.