2021. március 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A csütörtöki kari tanácsi üléseket követően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Szenátusának magyar tagjai nem vettek részt az aznapi szenátusi ülésen.

A csütörtöki (2011. június 16.) kari tanácsi üléseket követően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Szenátusának magyar tagjai nem vettek részt az aznapi szenátusi ülésen, mert úgy tekintik, hogy azt megelőzően a kari tanácsi gyűléseken olyan döntések születtek, amelyek összeegyeztethetetlenek az új tanügyi törvénnyel. Ennek 135/1/b cikkelye előírja, hogy a multikulturális egyetemeken a nemzetiségek nyelvén történő oktatás tagozatokban vagy oktatási vonalak keretében történik. Ez strukturális változásokat is von maga után a karok szerkezetében. A csütörtöki üléseken a kari tanácsok román többsége egyértelműen elutasított mindennemű szerkezeti változtatási tervet, ugyanakkor mereven elzárkózott a magyar nyelvű gyakorlati oktatás bevezetése elől is, amit az oktatási törvény biztosít számunkra.
Határozottan elutasítjuk azokat a sajtóban elhangzott vádakat, melyek szerint az egyetem szétszakítására törekednénk. Jövőnket továbbra is közös egyetemen és közös karokon belül képzeljük el, fenntartva magunknak a jogot, hogy oktatási tevékenységünket mi magunk szervezzük.
Álláspontunk szerint az általunk kért és a törvény által előírt módosítások feltétlenül szükségesek a magyar nyelvű oktatás fejlődése és fennmaradása érdekében.
Tény, hogy az anyanyelvi oktatás biztosítja a leghatékonyabb képzést, de tudatában vagyunk annak is, hogy a román szaknyelv hiánytalan ismerete elengedhetetlen egy Romániában gyakorló orvos vagy gyógyszerész számára. Ezért mindkét orvosi nyelv párhuzamos oktatását felvállaljuk.
Továbbra is a román kollégákkal való megegyezésre törekszünk, de kizárólag a törvény szellemében fogalmazott javaslatokról szeretnénk tárgyalni.

Marosvásárhely, 2011. június 17.
A MOGYE Szenátusának magyar tagjai