2021. július 28., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Falunk az erdélyi Mezőség déli peremén, Marosvásárhelytől pár kilométerre nyugatra fekszik. Északon gyümölcsfaligetek és fenyő-, délen pedig lombhullató erdők veszik körül.

Falunk az erdélyi Mezőség déli peremén, Marosvásárhelytől pár kilométerre nyugatra fekszik. Északon gyümölcsfaligetek és fenyő-, délen pedig lombhullató erdők veszik körül. A helység egykorú a székelyek marosszéki megtelepedésével. A pápai tizedszedők adójegyzékeiben 1334-ben már Bergune néven említik. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Mezőbergenye a XIX–XX. században is megmaradt alapvetően magyar helységnek, bár éltek és élnek a faluban szép számmal románok is, akikkel a magyar népesség békességben élt és él napjainkban is. Jómagam 1963-ban kerültem a faluba mint román-magyar szakos tanár. 1998-ban vonultam nyugdíjba. Mindig szem előtt tartottam a közösség érdekét, javát szolgálni. A helyi önkormányzatban négy évig voltam tanácsos, kezdeményezésemre sikerült a falut járdásítani. Egyházközségünket is odaadóan támogattam. Közben évente alkalmam volt több alkotótáborban részt venni (Szováta, Kund, Mezőmadaras, Mezőpanit, Csittszentiván). Eldöntöttem, hogy gondolok egy merészet és Mezőbergenyében is életre keltek egy alkotótábort. Az első tábor 2003-ban indult, azóta minden évben megnyitja kapuit a vendégművészeknek. Hetvennél több alkotóművész hagyott itt értékes munkákat az évek folyamán. A tábor célja: erdélyi, közelebbről székely mezőségi fogantatású alkotások létrejöttének ösztönzése, a tervezett állandó tárlat anyagának gazdagítása és a helyi közösség érdeklődő tagjaival megismertetni az alkotás nehézségeit, szépségeit, titkait. Menteni, amit egy faluközösség felkínál, és még nem ment feledésbe, betekintést nyújtani a falusi ember napi életvitelébe, ismeretséget, barátságot kötni a befogadó közeggel. Az itt készült munkákból már több közös kiállításra is sor került (Mezőbergenye, Mezőpanit, Marosvásárhely, Kolozsvár, Szászrégen). A tábor minden évben közös kiállítással zárul, melyen a falu lakosai, a vendégművészek, az önkormányzat és a sajtó képviselői vesznek részt. A művészi élményt fokozza a Domahidi kvartett fellépése (klasszikus darabokkal). Biztosra vehető, hogy a faluközösség életében a tábor tevékenysége új színfoltot jelent. Csapatmunkát feltételez mindez. Lelkes segítőtársaim ebben Domahidi Béla tiszteletes és családja, a faluközösség tagjai (akik sütnek, főznek, gondoskodnak a tábor lakóiról), a mezőpaniti önkormányzat, a mezőbergenyei egyházközség és néhány jó szándékú támogató, a helyi Kincsásó Egyesület, valamint az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány. Idén a tábort augusztus 22–28. között tartjuk.

Ősz P. Zoltán szervező