2021. március 7., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS – ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival, a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre 2021. január 28-án 13:00 órára, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 01. 22./17. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács január 28-i soros ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács 42/2001. sz. határozata mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Dicsőszentmárton, Victor Babeş utca 2. sz. alatti ingatlanban található 26 m2 alapterületű, fogorvosi rendelőnek szánt helyiségre vonatkozó egyes intézkedések meghozataláról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a 153-as jelzésű Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídláb Szováta város telekkönyvébe való bejegyzési egyezményéről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a 51562/Görgényoroszfalu és a 54253/Görgényszentimre telekkönyvben bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedések jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 1-es kerelőszentpáli zónában a kommunális hulladék gyűjtésére és szállítására 2019.03.27-én kötött 832. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 4-es szászrégeni zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és a szászrégeni átrakóállomás működtetésére 2019.03.27-én kötött 831. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 5-ös dicsőszentmártoni zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és a dicsőszentmártoni átrakóállomás működtetésére 2019.04.16-án kötött 982. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 6-os balavásári zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és a balavásári átrakóállomás működtetésére 2019.04.16-án kötött 983. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében működő 7-es mezőrücsi zónában a kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és a mezőrücsi átrakóállomás működtetésére 2019.03.27.-én kötött 833. sz. szerződés felbontásának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer (SMIDS) marosvásárhelyi 2-es övezetéhez tartozó, Maros megye köztisztasági szolgáltatásának részét képező, a kommunális hulladék összegyűjtésének, elszállításának és más, hulladékkal kapcsolatos folyamatok ügykezelésének delegálására vonatkozó dokumentáció véleményezéséről szóló 2019.08.29-i 99. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. mellékletének módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács 2017.04.12-i 48. sz. határozatának módosításáról, amely A Kultúrpalota felújítása című pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet Maros megye és a Maros Megyei Tanács képviseletének biztosításáról azon egyesületek vezető testületeiben, amelyeknek tagja;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Maros megye területén menhelyre való elszállítási paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentésére létrejött közszolgálat szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019-es számú, utólag módosított határozata újboli módosításáról a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények alkalmazottainak a fizetésére irányuló egyes intézkedések meghozataláról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros megyei állami, egyetem előtti, sajátos jellegű iskolai hálózat meghatározásáról a 2021–2022-es tanévre;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a segesvári szolgáltatóközponthoz tartozó, fogyatékkal élő gyermekeket ellátó neuropszichiátriai bentlakásos központ bezárási tervének jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázóként való részvételének jóváhagyásáról a 8-as prioritási tengely keretében a 140393 SMIS-kódú, Családi házak építése Maros megyei fogyatékos gyermekeknek elnevezésű pályázatban, a 2014–2020-as Regionális Operatív Program finanszírozásával;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

19. Határozattervezet a 153A jelzésű és a 153-as megyei út felújítása a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon beruházás műszaki-gazdasági dokumentációja és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

20. A Maros Megyei Tanács elnökének 2020. évi tevékenységi beszámolója; 

21. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc

ELNÖK