2020. január 17., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Székelysárd–Székelybő közötti községi út javításával párhuzamosan megjelentek a kétnyelvű feliratok is. A lemázolt mosoni tábla sem kivétel. Heteken belül átadják az utat is.


Nemsokára felfestve, táblákkal, használatra készen átadja a kivitelező cég a korszerűsített Székelysárd–Székelymoson–Vece–Székelybő községi utat. A felújítás tavaly nyáron kezdődött, decemberre Sárd felső bejáratáig jutottak el az úttal, így idénre csak egy 1,2 kilométeres szakasz maradt, illetve az utómunkálatok. Menet közben összeírták a lakosság igényeit, ami 700 ezer lejre rúgott. Ugyanis a tervben nem szerepelt mind a 165 érintett bejárati hídnak az újjáépítése a porták előtt a négy faluban, csupán 90. Utólag pedig nem lehetett pluszmunkát elvárni a cégtől. Így is kétszer sikerült módosítani a tervet az emberek igényei szerint, ennyi hidat viszont nem tudtak felújítani, ugyanis a kormánypénz elfogyott – mondta el Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester. A 7,2 kilométeres út ötmillió lejes beruházással újult meg, amit saját erőből nem tudott volna megoldani az önkormányzat, de sikerült pénzt szerezni rá a helyi fejlesztések országos programjának második kiírásán. Ezzel egy több évtizedes álom vált valóra a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti megyei úttól félreeső völgyben.

Nem etnikai, hanem pénzkérdés

Olyan hangok is voltak, hogy Sárdon és Bőben, ahol többségben magyarok élnek, kibetonozzák a sáncokat és újjáépítik a bejárati hidakat, míg a többnyire románok lakta Mosonban és Vecében nem. 

Aki ismeri ezeket a falvakat, tudja, hogy Bőben kanyargós, meredek az út, Sárdon is dombokon kell átkelni, így itt sokkal indokoltabb volt kibetonozni a sáncokat, új hidakat építeni, míg a másik két falu sík területen fekszik, ezért nem szerepeltek a tervben új hidak. Ez egyszerűen műszaki kérdés volt – magyarázta az elöljáró. Viszont a nyár elején jó hírrel szolgálhatott a lakosságnak: sikerült további pénzt szerezni, kérésüket Bukarestben jóváhagyták, így szinte mindenhol újraépíthetik a bejárati hidakat, ott is, ahol nem volt betervezve, és szinte mindenhol betonsánc is épülhet. Vecében már sikerült belefoglalni a tervbe egy nagyobb átereszt, és hamarosan újabb két kisebb is épülhet, és azt is elérték, hogy Mosonban az aszfaltutat kiterjesszék a kultúrotthonig, és újabb átereszek épülnek. Bőben fém szalagkorlátokat szereltek azokon a szakaszokon, amelyek télen jegesek, az árvízveszélyes sáncszakaszokat pedig betonozással erősítik meg.

Hamarosan átadják az új aszfaltutat 

 Fotó: Gligor Róbert László 


Ismét van kétnyelvű felirat

A polgármester korábbi ígéretéhez híven kétnyelvű felirat került Székelymoson bejáratához is. Az út felújításával párhuzamosan új településjelző táblákat szereltek fel, így kétnyelvű felirat mutatja Moson központjában Bő felé az irányt, míg Mosonon túl a Vecébe és Bőbe vezető utat, de Sárd mosoni kijáratánál is van kétnyelvű felirat. 

A polgármester reméli, hogy ezúttal civilizáltabb viselkedést tapaszta-lunk, és nem festik le újra a magyar feliratot, mint ahogyan Mosonban történt 2015-ben. Hogy ezt megelőzzék, térfigyelő kamerát irányítottak a táblára, hogy az esetleges rongáló szándékú egyéneket elcsíphessék.