2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2011. augusztus 25–28. között az erdővidéki Bölönben rendezte meg a XXXV. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát.


Az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2011. augusztus 25–28. között az erdővidéki Bölönben rendezte meg a XXXV. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, valamint a bölöni és a központi szervezőcsapattal együtt mintegy 220 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, témaközpontú előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia zárómozzanataként kopjafát avattunk.

A konferencia munkálatainak összegzéseként nyilatkozatot tettünk közzé.

Konferenciánk idei témája Hagyomány és haladás (Tegnapom holnapja) volt.

Az előadások sorát péntek délelőtt Székely Kinga-Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész nyitotta meg, aki az Öntudatos unitárius fiatalok: voltak, vannak, lesznek? kérdésre próbált választ adni. Előadásában felhívta a hallgatóság figyelmét a vallásosság és az öntudatos egyháztagság fontosságára.

Elődeim nyomában – gyakorlati tudnivalók a családfakutatásról – ez volt a következő előadás címe, melyben Lakatos Sándor székelykeresztúri lelkész-vallástanár a családon belüli kapcsolatok erősítésére hívta fel a figyelmet, valamint gyakorlatiasan, saját példákkal alátámasztva rámutatott, hogyan és miért fontos az egyénnek ismerni saját családja múltját.

Az előadások sorát három kiscsoportos beszélgetés követte: Farkas Wellmann Endre költő Egy kis irodalomtörténet, Rácz Norbert lelkész Miért egyletezem?, Tőkés Lóránt lelkész Hagyományos élet mindennapjainkban címmel a hallgatósággal közvetlenül, saját történetekkel, szakmai tapasztalatok alapján beszélgettek.

Szombaton reggel az Egyletezzünk! kerekasztal-beszélgetésre került sor.

Szőcsné Gazda Enikő sepsiszentgyörgyi muzeológus a hagyományok fontosságára hívta fel a figyelmet. Népi szokásaink egykor és ma című, vetített képes előadásában régi magyar hagyományokat mutatott be, azok kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről beszélt.

A rendezvény fő támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Civil Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Alap, a Communitas Alapítvány, az Erdélyi Unitárius Egyház és a Háromszék-felsőfehéri Egyházkör voltak.

Az Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet Elnöksége