2020. július 10., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nem lesz olcsó, mégis vállalják

Az oktatási infrastruktúra bővítését, megújítását kezdik el Dózsa György községben az idén. Nem kevés pénzt igényelő beruházások.

A tervezett négyből három oktatási célt szolgáló ingatlannal bővülhet az Alsó-Nyárád menti Dózsa György község közvagyona a következő időszakban. Az önkormányzat a regionális operatív programon nyert támogatást egy-egy új napközi építésére Teremiújfaluban és Lőrincfalván, valamint a lukafalvi óvoda bővítésére, felújítására és napközivé alakítására. Negyedik tervük a lukafalvi Dr. Rákossi Lajos általános iskola épületének kibővítését és korszerűsítését célozta, ám ez nem részesült támogatásban, ezért a nemrég létrehozott Országos Fejlesztési és Beruházási Alaphoz nyújtották be, mert ezt is szeretnék megvalósítani – tudtuk meg Iszlai Tibor polgármestertől.

 Lukafalván kibővítik és felújítják az óvodát
 Fotó: Gligor Róbert LászlóA gyemeklétszám függvényében

Mivel a község falvai nem nagyok, a gyermeklétszám behatárolta a lehívható támogatások értékét, és emiatt kedvezőtlen helyzetbe kerültek, azaz nagyobb önrészre van szükség a kivitelezéshez – ismerte el az elöljáró. Mivel Teremiújfaluban két óvodai csoport van, kevesebb önrészt kell fizetni, ám a másik két esetben a támogatások csak százezer eurós nagyságrendűek, amihez a községnek egymillió lejt kell hozzátennie, azaz a költségek felét. Ennek ellenére nem panaszkodnak, mert sokkal jobb így, mintha nem kaptak volna támogatást, és saját alapból kellene megvalósítani a beruházásokat. 

A községvezető kifejtette: megterhelő ugyan az önkormányzat számára az önrészt kifizetni, de mérlegelték a kérdést, és úgy látják, megéri belevágni. Ugyanakkor remélik, hogy az önrészeket tudják majd folyósítani, ám ez attól is függ(het), hogy mennyi pénzt kell költsenek a jelenleg futó két nagy projekt befejezésére: a községi útkorszerűsítésnél nincs gond, van viszont a csatornahálózat építésénél. Mivel a beruházás első szakaszában a kivitelező nem tartott be bizonyos szinteket, most módosításokat kell eszközölni, ami többletköltséggel jár. Remélik azonban, hogy az előre nem látható költségek tétel fedezni fogja ezt, és nem kell sokat pótolniuk hozzá. Az idén szeretnék befejezni a szennyvízrendszer kiépítését, és minden házhoz eljuttatni a vezetéket.

Szükség van rá

Az új napközikre nagy az igény falun is, hiszen számos fiatal szülőnek van munkahelye, és nem minden esetben tudják megoldani a kisgyerekek nagyszülőknél vagy rokonoknál való elhelyezését, és így megvolna a lehetőség, hogy biztonságos felügyelet alatt tudhassák a gyerekeket. Továbbá a napközik megnyitásával visszahoznák a községbe azokat a gyerekeket is, akiket a szülők az intézmény hiányában kénytelenek voltak marosvásárhelyi intézménybe íratni.

Teremiújfaluban a régi óvoda területén, az iskola mellett épül fel a napközi, Lőrincfalván viszont új helyet kap, egy félreeső utcában. A falunak új elemi iskolára is szüksége van, de mivel ez a pályázati kiírás nem tette lehetővé, az új napközit úgy tervezték meg, hogy mellette vagy fölötte az uvaron felépülhessen a jövőben az iskola. A tervek elkészítésére kiírták a versenytárgyalást, hogy ha a tél folyamán elkészülnének vele, a tavasszal elkezdhessék a munkát.

A gyereklétszám jelenleg enyhén csökkenőben van – mondta el kérdésünkre a polgármester. Amikor a terveket készítették, Teremiújfaluban három óvodai csoport volt, ma már csak kettő van, ezért a tervet módosítani kellett. A másik két településen elenyésző a csökkenés, egy-két gyerekről van szó.