2021. június 19., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sok képzőművészt megihletett Madách Imre nagy műve, Az ember tragédiája. Számos grafikus készített illusztrációt hozzá, sokuk képzeletét mozgatta meg a híres drámai költemény egésze vagy valamelyik színe, jelenete. Nem meglepő, hogy a nagyszebeni ORTH ISTVÁN is egy teljes sorozattal állt elő. Képei ősbemutatójára november 8-án került sor a szebeni református templom galériájában. Az eseményt hirdető plakáton a következők olvashatók: „A bibliai teremtéstörténetre épül Madách művének cselekménye, amit meseszerű, csodás jelenségek, ha kell, vonzók; ha kell, taszítók színesítenek. Keretszínek, „biblikus színek” fogják közre Ádámnak tizenegy színből álló álmát, amit Lucifer bocsát rá azért, hogy az emberiség történetének csak sötét képeit vetítve elé, kilátástalannak láttassa a jövőt. Ebben a művészi szerkesztésben a megtörtént, kiábrándító események mintha csak Ádám álma után következnének; tehát a küzdés, az emberi élet értelmetlen.”

A művészt telefonon értük el otthonában, az immár karanténba helyezett városban. Elmondta, hogy nem új keletű az érdeklődése a Tragédia iránt, a sorozat viszont friss, az utóbbi időben született. Világvégi hangulatot már többször megélhettünk, a koronavírus okozta mostani helyzet azonban mintha az eddigieknél is erősebben nyomasztaná az embereket. Ő sem kivétel, talán ezért is vette elő újra Madách filozofikus művét. Nagy kihívás ennek az illusztrálása, nagyok az elvárások azok irányában, akik képbe átlényegítve próbálják életre kelteni a költő álmait, látomásait, az emberi létről, jövőről poétikusan kifejtett gondolatait, elképzeléseit. Több kiváló képzőművész emelte magasra a Madách-illusztrációk művészi mércéjét, ehhez is igazodni kell. Az illusztrálás és a magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja, a cárok udvari festője, Zichy Mihály 20 méretes képből álló Tragédia-sorozata például különleges igényességre intő etalon. Ő maga 21 képet szentelt a drámai műnek. Vegyes technikát alkalmazott, felnagyítva, kiállításra alkalmas méretben készítette el az illusztrációkat. De már elkezdte a sorozat rézmetszet változatát. Ezek kisebb lapok lesznek, azonban időigényesebb is ez a technika. Közben egy átfogó, nagy tárlatra is készülnie kell, azon művészete valamennyi vonulatát felmutatja majd a sepsiszentgyörgyi EMŰK galériáiban. Simó Enikő textilművésszel jelentkeznek talán decemberben, amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik. Ha nem lehetséges, tovább tolódik a kiállításnyitó dátuma. 

 Orth István illusztrációja: Az ember tragédiája 14. színéhez (eszkimók)