2023. szeptember 21., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szpurkát

1.

Szalut beszél magyar halgason ide dokument né haja az a hejzet hogy nállunk a családba minden legelöre születet s meg maradot fiu gyermek joska mind ahogy mond gyuk a ded nagy apám vot miháj joska fessö akko ök biza a felvég temetö alat laktak écaka lejártak a hottak a temetöbö s lopták a sok tyúk há

De megfogták aztat a tolvaj kerten szökö seget len gazsit ö s még az onokáji mind tyúkhájdiak ez mái szent napig mi he

A nagy apám vot nagymiháj tillang jozsi harangozot na s ha részegen nem tudot fel hágni a toronyba akkor kiálot a templom elé és a szájával szogált igy valahogy tillang bellang dél van dél van háhá 

Az én apám peddig ö má kicsimiháj lusta jozsi ami valo méretre is küseb s nem szeretet dogozni adig fickándot hogy vegyék bé a tan fojamba legyen agitátor vaj pagandás pista ugy beszélte ami kicsitt ki lehetet szedni tőle eztet a vénebek meséltek de csak ha pálinkát kapot rozsa szinü monopolt hogy azon a fel készittö izén éjel s napal mind az agyukot mirlizték attak irkát s ceruzát s jedezni kelet s a vizsgán be keletet mutatni a füzetet mind a szorga dokument na ugy biza 

Nem eröltetem magának de kicsimiháj lusta jozsi szoval vagyis az én apám nem tudot rendesen irni csak a nagy betüket üsmerte he 

Mikor mindgyár közelget a vizsga ö erösen meg vot indulva mer az irkája üressen marat há votak nagy betük s minden féle rajz álatosak né na s marhák dögivel mu 

Nem tuta kinek a segibe masiroz mer ugyé ha nincs irka nincs jedzés ha nincs jedzés s abba a jedzet akor külön üteti az istenpor eltás akor temporál kel csálni az nem más mind ha saját segbe rugás tené papira s akor lötek az agitátor táska lenin sapka bör kabát s minden féle vaj miféle há s na poftim

S akor apám kicsimiháj lusta jozsi bé vágod lenuca eltásné ná mer ö má mind difamás agitáta tanfoj gürüzdelö vot ök keten sétátak a komszol parkban ölgeti fogo gatya s egyéb is minden a setétbe ez a lenuca eltásné kövér s má öreg kecske de jol megtete becsü leszo 

Lenuca ösmer mit mullasztot jozsi s szerzet az ifju munk lusta részire egy fájin tiszta irkát a magyar propag eltásnötöl bégán ilonától még akkor nem eték anyira egy mást ezek a naciok it most minden semire hergelödnek a neve rajta felejtödöt a fedelin kicsi korátol még mikor magyar iskolás vot mi na elsös vaj hányadik he

S há ez a ziluska écakát áldozva szépen kiálitota az eltásnő sziv béli barátya nekije a zujságbol mis máskolva a jedzés feladatot gyongyi betükel s magyarul minha jozsi facsa rintota volna ugy biza no mi eztet kalkulája ösze

Nekem atak a romány ujságtol poftim egy cédula leghamar ot kopog de nekijek nem kelet csak monták hogy a hivatali limbába úgy mongyák konszpek csuf szo it dogöjek meg ha nem 

A konszpek akko valuta vot ara adeverinca dováda stampula kapot a jo fojamos diflamát s kicsimiháj lusta eltás is mehetet vona pártiskola direkt Bukurest ho ho

Váj de kápu mer mingyá megüs merszet hogy ez nem a párt konszpekje mer a kis begán iluska szépirás irkája a magyar világbol jo mi aval a srég lenyiákal hogy csak minden másadik sorba keletet irni aztat amit biza há 

Az istenpor kivalata kicsimiháj lusta jozsit jaj az becsinát s magára vete a vétek bevalas prosztu aki vot mi he

Az istenpor hozá vágta a porkusz diktit, de mingyá bé is rakta a táskába s ment a másik szobábo kiabál telefonba gyertek mer fogtam egy szabotás le plezöd egy osztájos elens há szegén kicsimiháj mingyár tuta hogy csak ö lehet jaj a bango fejinek hei mö prosztulé

Minha az isten nyila vágná tökön gyorsan fog az istenpor táskát s ucu pucu fus jozsucu menekül mind a vadisznyo miko kürüpelik a hajto kutyák tugya nujásá

Az irkát mind porkusz kivete s a pod gyászt viszontlag bedopta a poklás patak hid alája locs egy locs kető nincse suhut biza ugyé kápiszicsi s le vite a viz a piros barna proga panda táska 

De a szerencs elhagy ötet mind paul áposztolt ánume tesvérek váj váj de bé se ér a faluba nem biza s a pravalija elött ott várja a milicista bé let zárva écakára a pocegér patkány közi ez nem meskete redák ur a porkusz likti nem vot meg mer az nálla marat s edugta s akko otet buszubol az apja helyet teték listyára kuláknak üsmerkedet a Dunáva az egy nagy viz de maga tud zsográfiát ot sirva kére nagy dogára szerecsia koncsentrás mind mekapták a gyárvánt derékig a fagyos viz azt kiábol ereszed belé te borfás gurá möti

Meg se üsmertük miko nagy késö szabadu igaz miko elviték én meg se votam de atol még üs merhetem vona mer a vér az nem válik biza ugy szuta lá szuta

Mind az árnyék egy hodorong jöt visza, még is örvendet a szabacság de megin semi munka se kelet nagy szomor s keletlen kedvel de még is ál temetö pázának gödör ásonak ot nem bántoták mer aki oda valo asztat fényes ladába viszik az már nem defajmál senki az isten ad neki totál amnisztiját vecsi vecsilor amin

Nem birta türni a háznál semi féle könyvet csak az egy bibliátt de irkát aztat egyál nem se láson betüt eztet haloták hogy mind mondogatya szeptember utoján mikor gyütöte a temeto lapi közul az ot hagyot me min meghal sok gazdátalan diot jöt egy kürpánkur szekeres adot cserébe evo olaj s aval sütöt azt monták mer az anyám má azelőt meghot én a regátba élek egy buduhála menyecs kéve szoval sütot palacsintát és ivut rá filagorás csügert s amiko jo lakot a kilincsre felakasztota magát nyugogy jertáre nekije mer amér nem szerete a dogot atol még menybe kerülhet mit el szenvedet biza há a hitván nujásá

Né az irka okácionál kerü meg a pajta gerenda tartota berbécstök dohány zacskóba dugva s keté törve hábiza büdös a ganélétol ápoj pedig eleghet szelöztet betetem frizsi derbe má bocsánat há mégis urak közi hozom vaj mi há nem egy otkolony biza

Boncsuk a pajtát megvete a csürt is a házat s a benvalot egy vajdakuti s há csak lehul az istáló födgyire megörventem teli buksza de csak ez volt futuj si ná fötá

Mer hogy ugyé ez egy dokument s vigy múzeum vaj huva de én csak bicnicer járok iten veszek minden félét az órosz piac s viszem eksztakárpác ot kapolják szerte szét mind a bizsutériát nekem nincs idö stincára há it ez a sofer bruno cimbi barátkoz haver szol hogy maga redák s agyam oda megveszi szoval nézen beléje s halám mi az áldás mi tud vele belé irt az ifiu munkás a sor közökbe a begán ilus dölö sora közi maga amit tinta ceruzával lát s nagy nyomat izével az a jozsi apám komus találnya s még valami ami nem vot a szokása hogy odabé sohase káromkod de miko csoro vot bezeg bé nem álot ojan csuf vot a szája ja aztán a koncsentrán rongyá vertek a peripráva pribákok aki szitta az anyukat vaj valmi jüket ot az apám kárinkod hejet csak sutogot még peddig aztat hogy szpurkát s hiték csak sohajtoz ne menyek e ha nem na luá má dráku 

Ha akko nincs nekije a spiráció s ki ne csorja aztat a zirkát akko az agit banda halál tömlöc bevágja nem is szabadul ki sohán de sohán

Ebe az irkába van néze minden rovatal végin egy ojan hogy szpurkát az a tisztátlan s ténleng minha átok vaj imátkozás mer né meg is segitete a puturoszok dumnyezoja hogy nem vite el a tifusz háláneked jóisten mind okore ánmen 

Mer ugye ün fine még is visza hoszta a vonat s aztán biza dobruzsa sohaj tása teljesül mer esmég kuco rothat a temeto vad bokor töve tép minha sejem kurpaper májusi zseng keseru lapu torol velle magának sován ulep kacagság de mijen igaz nembaj én lákrimál inkulziv 

Há ugyé enyi a kicsimiháj lusta jozsi ádev igaz isztoria mer sokat felejtetem oda le a regátba szori szori de hotjába is szeretem apám tátádulcse micsi nájlak

Na ha má meg kontroláta fizesen egy nembán pálink ugy kel kománd un veghie? me hisztirikás a doamna ha nem az ö limbáján kéred un veghie? va rog s ako szalutáre si norok un veghie? va rog s ako én is mehet a dogom me maga ugyel hoty ne veszen el si drumbun otobuz

Isten fizese ha még veszen egy s aki meg mentete kicsi jozsit az magát is há éltese s fogagya meg hogy maga is amiko kárin kod jone a szája ne monyon másat csak hogy szpurkát na merszi s okej norok si báfta szerusz dom redák

 

2.

Jegyzet. Agitátor tanfolyam. 

Levél magamnak. Írta Mihály József 

elvtárs

NYETE NYETE NYETE SZPURKÁT

Kedves elvtársam köszöntlek 

ma május elsején 

levelem minden egyes betűjén 

érezned kell hogy kalapáltam 

véstem a szavakat mert az ünneplésben 

nem akartam mögötted maradni

Nem pengetek elcsépelt rímeket

PENGESEN A HOHER SZPURKÁT

sietek én is jobbat többet adni 

hallom a normát újra túlhaladtad 

száz százalékkal nem könnyű dolog 

május elsejére még többet ígérsz 

ÜSEN MEG A GUTTA SZPURKÁT

A termelési táblázat fehérén vörösen

ível fel grafikonod veled együtt ma ezer 

és ezer olvasztó öntő fejtő normadöntő 

izzadt homlokán megtapad korommal 

felfelé ívelő vörös grafikonnal 

csipogó szemmel büszkén ünnepel 

KOLBASZOS FUSZUJKA SZPURKÁT 

Májusra termelsz áprilisban nem könnyű dolog 

s ahogy girbe gurba soraidat nézem 

látlak szemedben győztes fény lobog 

JÁRJUK A LANDARIST SZPURKÁT

A zsilvölgyi bányászok már augusztusra 

fejtik a szenet és bácsu petre naponta 

bever nem őtezer de tízezer szeget 

BUZERALD CSAK OKET SZPURKÁT

Tudod-e hogy künn a földeken 

traktoristák éneklik győztesen 

barázda hasad hull a mag 

versenyben barázda hasad 

lesz kenyér győzni akarunk 

A MEREG HASITT KI SZPURKÁT

Új lakást kaptál tárva ablakod 

beragyog a nap fürdőszobádban 

zúgnak a csapok jövőd zuhanyoz

HÁ DISZNYO HUS MÉR NINCS SZPURKÁT

Te mosolyogsz régi emlékedre gondolsz 

tíz év előtt egy május elsején...

ott laktál künn egy füstös odúban 

harmadmagaddal a város peremén 

Nem volt kenyered ágyad otthonod 

mint megannyi tíz és ötezernek 

ma ablakodon beragyog a nap 

és asztalodon szakkönyvek hevernek 

KOROGHAT A HASAD SZPURKÁT

Egyfolytában bug a generátor 

és sisteregve ömlik az acél 

éled a rét a traktorok zajától 

közös földeket simogat a szél 

MINDENT ELVETETEK SZPURKÁT

Így izmosodik itt a béketábor 

s így teremt merész tetteket a cél 

miénk a földnek gyümölcse és méze 

a pártunk adott új hazát nekünk 

irás került a tudatlan kezébe 

REKVIRÁLO HOHER SZPURKÁT

Nagy távlatokhoz szokott a szemünk 

zászlónk rudjára felkuszik a béke 

és lépten nyomon uj csatát nyerünk 

MUCSOK KUMUNISTÁK SZPURKÁT

Szerelmünk egybeforr a pártban 

hamis a szó mely róla nem beszél 

köszöntjük őt az aratók dalában 

s a köszönetünk napkeletre tér 

NEM SÜL KI A SZEME SZPURKÁT

Virraszt a kreml egyik szobájában 

az ember ki az emberekért él 

DOGOLESZD MEG URAM SZPURKÁT

Köszöntünk pártunk s megfogadjuk 

hogy minden éjünk és napunk 

tiéd lesz és csak addig élünk 

ameddig melletted vagyunk

KURTA VASAT NEKED SZPURKÁT

Elvtársam a békét építed te is 

ivel vörös grafikonod köszöntlek 

a békés munka győztes ünnepén 

köszöntsük szebb jövőnk új májusát

DZSÁ KÓ BENGÁ SZPURKÁT SZPURKÁT

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató