2021. január 16., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, a helyi tanács 2020. december 3-i, csütörtöki rendkívüli ülésén bejelentette, elrendelte a köztisztaságért és hóeltakarításért felelős igazgatóság újraalakítását annak érdekében, hogy a városnak saját hóeltakarítási közszolgáltatása lehessen.
 Az említett tanácsülésen visszavonták a napirendről a marosvásárhelyi köztisztasági különadó bevezetésére és kezelésére vonatkozó szabályzat határozattervezetét. Soós Zoltán polgármester ismertette azokat az okokat, amelyek miatt visszavonták a tervezetet: az adókat visszamenőleges hatállyal behajtani – 2020 júliusától kezdődően – nem lenne törvényes, és jelenleg nincs szabályozás ezek beszedésére. Ilyen körülmények között a jelenlegi köztisztasági szolgáltatót, a Sylevy Salubriserv magánvállalkozást felhatalmazzák, hogy ideiglenesen begyűjtse ezt az illetéket, a későbbiekben pedig újra létrehozzák a város köztisztaságért és hóeltakarításért felelős igazgatóságát.
 „Tekintettel a visszamenőleges hatályú adóbehajtással kapcsolatos kérdésekre – ami nem törvényes –, és mivel a jövő évre vonatkozóan sem létezik szabályozás, amely előírja, hogy miként kell ezeket az adókat begyűjteni, a tervezet visszavonása mellett döntöttünk. Újabb ülést hívunk össze, és a köztisztasági adók begyűjtési jogát visszaadjuk a Sylevy cégnek, amely jelenleg a szolgáltatást végzi. Nem áll rendelkezésünkre elég idő, néhány nap alatt nem lehet elkészíteni a törvényszerű szabályozást az összes szükséges jóváhagyással, ezért visszatérünk a hat hónappal ezelőtti megoldáshoz: a Sylevy vállalkozás fogja behajtani az adót a magán- és jogi személyektől, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal pedig csak a köztisztasági illeték különbözetét fizeti. Sajnos ez a régi rendszer egyik hagyatéka, amely nem tette működőképessé ezeket a város számára nagyon fontos szolgáltatásokat! Ezért javasoltam a város köztisztasági és hóeltakarítási igazgatóságának újraalakítását, amely sokkal hatékonyabb és sokkal könnyebben felügyelhető lesz. Marosvásárhelynek saját hóeltakarítási közszolgálata lesz, mint ahogy az Románia legtöbb városában is működik. Amíg ezt az igazgatóságot létrehozzák, érvényben marad az idén júliusban megkötött szerződés a Sylevy céggel. Holnap visszatérünk az erre a helyzetre vonatkozó megoldással. Az adó és a szabályzat ügyének elodázása, megoldatlansága 15 milliós lyukat eredményez a város büdzséjében. Ennyit a régi városvezetésről!” – mondta Soós Zoltán polgármester a helyi tanács ülésén.
 Ugyanazon az ülésen határozattervezetet fogadtak el arra vonatkozóan, hogy a 2020–2021-es téli idényre a hóeltakarítási szolgáltatást kiszervezik, sürgősségi eljárásban, a közbeszerzéseket érintő 98/2016. számú törvénynek megfelelően.
 Továbbá a testület határozattervezetet fogadott el Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási területi egység 2020-as költségvetésének kiegészítéséről. Ami a köztisztasági szolgáltatást illeti, a városháza gazdasági igazgatója, Ana Năznean elmondta, hogy a jóváhagyott összeg 27 millió lejjel csökkent, azonban a költségvetési tartalékból sikerült több mint 4 millió lejt átcsoportosítani ehhez a fejezethez, így az idei évre előirányzott teljes összeg 41.445.843 lej.
 Egy másik elfogadott határozattervezet – amelyet Soós Zoltán polgármester kezdeményezett – a 2009. december 17-i 481. számú helyi tanácsi határozat bizonyos cikkelyeinek kiegészítését és módosítását érinti, ez ugyanis a tömbházak energiahatékonyságának növelését érintő építészeti megoldásokra vonatkozik. A kiegészítésre azért volt szükség, mert a Maros megyei tulajdonosi társulások egyesülete kérvényezte, hogy a hőszigetelési felújítások során bizonyos teraszokat ne zárjanak le hőszigetelő burkolattal. A kérvényt több apartmantulajdonos kérésére fogalmazták meg, akik nem értenek egyet ezzel a megoldással. Emellett érvénytelenítették az említett tanácsi határozat 2-es cikkelyének 3-as bekezdését, ami a nem egységes, csak bizonyos lakrészeknél való burkolásra (külső hőszigetelés) vonatkozott. (közlemény)