2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Folytatódik a COVID-19 elleni fellépéshez szükséges parlamenti munka

Az Európai Parlament elnöke és a képviselőcsoportok elnökeiből álló testület, az Elnökök Értekezlete csütörtöki videókonferenciáján úgy döntött, hogy rendkívüli plenáris ülést hív össze április 16-17-ére Brüsszelbe.

A rendkívüli plenáris ülést annak érdekében hívják össze, hogy folytatódjon a COVID-19 elleni fellépéshez szükséges parlamenti munka.

A napirenden a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatandó vitát követően a COVID-19-járvánnyal és annak következményeivel kapcsolatos, közös uniós válaszlépés szerepel. A témáról a Parlament állásfoglalást szavaz meg. A Parlament készen áll arra, hogy az Európai Bizottság által javasolt bármely további, időben beérkező költségvetési vagy jogalkotási javaslatról szavazzon az áprilisi plenáris ülésen.

 Az Elnökök Értekezlete felülvizsgálta a Parlament naptárát, amely a parlamenti irányító szervek, a szakbizottságok és a képviselőcsoportok távértekezleteit tartalmazza.

Magyar veszélyhelyzeti intézkedések

David Sassoli Magyarországról szólva kijelentette: Az Országgyűlésnek működnie kell, a sajtószabadságot meg kell őrizni.

„A válságon úgy akarunk túljutni, hogy közben a demokráciánk ép marad. Felkértük az európai uniós szerződések őrzőjét, az Európai Bizottságot, hogy mérje fel, vajon a Magyarországon elfogadott törvény összhangban áll-e a szerződés 2. cikkével. Minden uniós tagállamnak kötelessége fenntartani és megvédeni az alapvető értékeket. Az Országgyűlésnek továbbra is működnie kell, és a sajtószabadságot meg kell őrizni. Senki nem használhatja ki ezt a járványt a demokratikus szabadságjogok aláásására.”

A képviselőcsoportok vezetői emellett aggodalmuknak adtak hangot a Magyarországon elfogadott veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban. A képviselőcsoportok többsége felkérte a Parlament elnökét, David Sassolit, hogy a képviselők aggodalmait juttassa el a Bizottsághoz. A képviselőcsoportok vezetői a helyzet felmérését és az Európai Unió szerződése 7. cikkében szereplő eljárás ismételt elindítását kérik a Bizottságtól. 

Az eljárás révén az Európai Unió elérheti, hogy az alapértékei ne kerüljenek veszélybe.

Az állampolgári jogi bizottság aggasztónak találja a „veszélyhelyzet” kiterjesztését Magyarországon.

Sassoli kijelenti: Az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálni a javasolt intézkedések összeegyeztethetőségét az unió alapértékeivel, mert a tagállamok még a nehéz időkben is felelősséggel tartoznak az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokratikus jogok tiszteletben tartásáért és védelméért.

Az állampolgári jogi bizottság hangsúlyozza, hogy a magyar kormány által a COVID-19-járványra válaszul javasolt rendkívüli intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az unió alapértékeit. 

Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spanyolország), az állampolgári jogi bizottság elnöke az alábbi nyilatkozatot tette azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány, a végrehajtói hatalmát kiterjesztve, rendeletekkel irányítana egészen addig, amíg az országban a kormány által bejelentett veszélyhelyzet életben marad.

„Az állampolgári jogi bizottság nevében aggodalmamat szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy a magyar Országgyűlés szavazni szándékozik a »veszélyhelyzet« meghosszabbításáról és a büntető törvénykönyv megváltoztatásáról. Elismerjük, hogy a tagállamok felelőssége, hogy ebben a nehéz időben védelmükről gondoskodjanak, azonban az intézkedéseknek minden esetben biztosítaniuk kell az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokratikus alapelvek érvényesülését. Ezért felszólítjuk a Bizottságot, vizsgálja meg, vajon a javaslatok összhangban állnak-e az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkével, és emlékeztetjük a tagállamokat, hogy mind felelősséggel tartoznak ezen közös értékek tiszteletben tartásáért és védelméért.”

Távolról történő szavazás és közegészségügyi intézkedések

 Az Európai Parlament által elfogadott, a COVID-19-járvány terjedésének korlátozását célzó intézkedések nincsenek hatással a jogalkotási munkára. A Parlament korlátozottan működik, de továbbra is betölti jogalkotói, költségvetési és ellenőrzési feladatát. 

A Parlament alternatív, távolról történő szavazási módszer bevezetése mellett döntött. A döntésre közegészségügyi alapon került sor. A szavazás során megfelelő garanciák biztosítják, hogy a képviselők szavazatai egyéniek és szabadok maradnak.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)