2020. augusztus 5., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Július 29-én vizsgáznak a pedagógusok 

Miután Klaus Iohannis államfő kihirdette a 2020. évi 58-as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt, amely az oktatásügy zavartalan működését hivatott biztosítani, a szakminiszter rendeletben szabályozta és elküldte a Hivatalos Közlönyben való megjelenésre az üres tanügyi állások betöltésére szervezendő intézkedések módját és időpontját. 

Ennek megfelelően az üres tanügyi helyek betöltésére kiírt vizsgára július 6–19. között kell benyújtani a jelentkezési iratcsomót, személyesen a tanfelügyelőségeken vagy online. A végleges (tituláris) tanügyi állások elnyerésére szervezett vizsgát július 29-én tartják meg a járványügyi előírások figyelembevételével. Az eredményeket augusztus 4-én hozzák nyilvánosságra, a fellebbezéseket 4-én és 5-én lehet benyújtani, a végeredményeket augusztus 11-én közlik.

A végleges tanügyi állás elnyerésére a vizsgázó pedagógusnak el kell érnie a 7-es általánost. Ennek birtokában választhat a meghirdetett helyek közül. (bodolai)


Speciális érettségi – óvások előtti eredmények 

Pénteken déli 12 óráig kifüggesztik a speciális érettségi vizsga ideiglenes, óvások előtti eredményeit. A fellebbezéseket 14 és 19 óra között lehet benyújtani. A végső vizsgaeredményeket július 12-én, vasárnap hozzák nyilvánosságra. A speciális érettségin azok a diákok vettek részt, akik az első szesszió idején betegek vagy karanténban, otthoni elkülönítésben voltak, illetve akiknél hőemelkedést észleltek a vizsgára érkezéskor. 


Nyolcadikot végzettek számítógépes elosztása 

Pénteken kerül sor a nyolcadik osztályt végzett, a kisérettségin részt vett diákok felvételi eredmény és V–VIII. osztályos jegyátlag szerinti számítógépes elosztására. Mint ismeretes, a tanulók a választott középiskolai osztályok valamelyikébe nyerhetnek felvételt az eredményeik szerinti bejutási sorrendben. Az újdonsült kilencedikesek július 13–20. között iratkozhatnak be a tanintézménybe, amelybe felvételt nyertek, ha ezt elmulasztják, elveszítik a helyet. A betöltetlenül maradt középiskolai helyeket július 24-én hozzák nyilvánosságra. A számítógépes elosztás során beiskolázatlanul maradt diákok, beleértve azokat, akik nem vettek részt az országos képességfelmérő vizsgákon, július 24–30. között választhatnak a megmaradt középiskolai helyekből.