2021. április 13., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megújul a szecessziós főépület

Régen remélt, régen várt hírről értesülhettünk a napokban: végre elkezdődhetett a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Református Kollégium főépületének a felújítása. A Református Egyházkerület megrendelésére 1909-re közadakozásból felépített szecessziós stílusú épületet Baumgarten Sándor budapesti műépítész tervei alapján Csiszár Lajos marosvásárhelyi építész vállalkozó kivitelezte. A most kezdődött felújítást nagyobbrészt a magyar állam által biztosított összegből és az egyházkerület forrásaiból származó támogatásból a székelyudvarhelyi Lukács Alpin’s cég végzi alvállalkozóival együtt, s bár a terv 2023-ra szól, 2022-re szeretnék befejezni a munkálatokat.


Körülményes volt ez engedélyek beszerzése

A száztíz év megtette a hatását, a díszes főépület homlokzatán is helyenként megbomlott a vakolat, a beázott mennyezetű díszteremről, a belső nyílászárókról és a csempekályhákról nem is beszélve. Lévén műemlék épületről szó, nagyon körülményes volt az engedélyek beszerzése, ezért csak 2021. január 25-től kezdődhetett a felújítás.

Mint már többször is megírtuk, az Erdélyi Református Egyházkerület 2007-ben kapta vissza az épületegyüttest, de a város korábbi vezetősége által a tulajdonjoggal kapcsolatosan indított per elhúzódása miatt csak 2018-ban kezdődhetett meg a Sáros utcára néző, az internátusnak is helyet adó épülettömb felújítása, amelyet 2020 őszén adtak át. Az 1800-as évek elején épült és az ötvenes években kibővített épülettömb folyosójára, huzatos és sötét osztálytermeire, mellékhelyiségeire mára már rá sem lehet ismerni. A statikailag megerősített épület tetőszerkezetét felújították, átalakították a fűtésrendszert, a villanyhálózatot, az osztálytermeket pedig a korszerűség követelményeinek megfelelően alakították át és rendezték be. Az ajtókat és ablakokat újra legyártatták az eredetiek mintájára zöldesszürke színben, és feltehetően a főépületben is ezt a színt kapják a nyílászárók, tájékoztatott a cég vezetője. 

A felújításról, az előttük álló nehézségekről, a kigondolt ideiglenes megoldásokról Mátéfi István iskolaigazgatót kérdeztük.

– Örvendetes dolog, hogy végre megadták az engedélyt, és a kivitelező teljes gőzzel neki tudott fogni a főépület felújításának. Régi álmunk, hogy az iskola új ruhába öltözzön, de ugyanakkor nagy kihívást jelent nekünk, intézményvezetőknek és az iskolának is. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum ugyanis nagymértékben foglalja ennek az épületnek a termeit, és a felújítás alatt megoldást kell keresni arra, hogy más épületbe, épületszárnyba helyezzük át az osztályokat abból a szárnyból, ahol a munka folyik. Pozitív dolog, hogy tapasztalatunk van már ezen a téren. Az internátusnak helyet adó B épületszárny, valamint a volt orvosi rendelő és lakások C épületének a 2018-ban kezdődött felújítása miatt az utóbbiba járó I–IV. osztályokat kénytelenek voltunk a 6-os és a 7-es iskolában elhelyezni, hogy az oktatás menetét ne zavarjuk. Sajnos az idén sem tudjuk visszaköltöztetni őket. 

A szecessziós főépület is megérett a felújításra

Fotó: Nagy Tibor 

Szakaszosan fognak dolgozni 

Ami a főépületet illeti, a tervezőkkel és a kivitelezővel próbáltunk megegyezni, hogy a munkálatok szakaszosan történjenek. Első lépésben a Bolyai utca felőli szárny felújítását kezdték el, és jelenleg mind a termekben, mind az udvar felőli külső homlokzaton dolgoznak. Mivel ez 14 teremmel kevesebbet jelent, az osztályközösségeket, amelyeknek ott volt a tantermük, áthelyezzük a B épület második emeletére, ahol felújított osztálytermek állnak líceumunk rendelkezésére. Az építő egyelőre a földszint és az első emelet kiürítését kérte. Ha a második emeleten megmaradhatnak még egy ideig az osztályok, akkor meg tudjuk oldani a diákok elhelyezését. 

– Miért pont ezzel a szakasszal kezdődött, ahol a legtöbb az osztályterem?

– A kivitelező és a tervező szerint fontos volt ebből kiindulni, ugyanis a Bolyai utca felőli szárny alagsorában fog helyet kapni a kazánház, és gyakorlatilag így lehet megoldani ennek a résznek a fűtését, ha átadásra kerül. A tervezőkkel abban is megegyeztünk, hogy mindaddig, amíg a Bolyai utca felőli rész elkészül, a középső, illetve a Sáros utca felőli szárnyakban az oktatás tovább folytatódik, tehát biztosítják a fűtést és a villanyárammal való ellátást. Természetesen, ha az idő kitavaszodik, nekifognak a tetőszerkezetnek és a külső homlokzatnak is. A tetőcserepeket kicserélik, és a faszerkezetet felújítják. 

Második lépésben kezdődik meg a Bolyai parkra nyíló főépület termeinek és irodaépületeinek a felújítása. Ez nyolc osztálytermet jelent, két informatika-szaktermet, a könyvtárat, a tanárit és a dísztermet. Ezután következik a Sáros utca felőli szárny, ahol hat osztályterem működik, de itt találhatók az informatika-, kémia-, fizika-, idegen-nyelv-szaktermek, a titkárság, az igazgatói irodák, a levéltár és a kisegítő személyzet irodahelyisége. 

Az alagsor felújítása is elindult. Az ott lévő nyolc teremben már dolgoznak a munkások, ahol a földrajz-, az informatika-, a társadalomtudomány-, a történelem-, a matematika-szaktermek, két terem, a diákszövetség székhelye és a kicsi tornaterem található.

A felújítás során a főépület nyílászáróit tejesen kicserélik, a villanyhálózatot, a fűtésrendszert hasonlóképpen. A csempekályhákból három, amelyek műemléknek számítanak, megmarad, a többit lebontják. Ahol fekete faburkolat van, mint például az igazgatói irodában és a tanáriban, ott padlófűtésre gondoltak. Egyes termek rendeltetése is megváltozik, a titkárság helyén levéltár lesz, a régi levéltárból pedig osztályterem, a titkárság a református kollégium titkárságának a helyére költözik. Három osztályteremnél új megoldást találtak, azaz kisebb részt leválasztanak, ami csoportmunkára vagy kisebb osztályok elhelyezésére nyújt lehetőséget. Örvendünk, hogy a főépület felújítását megelőzően sikerült hasznos megbeszélést folytatni a kolozsvári tervezőkkel, mert a C épületnél erre sajnos nem volt lehetőség. 

A felújított épület folyosója 

Fotó: Bodolai Gyöngyi


Legnagyobb gondunk  a távolságtartás

– Közismert, hogy a Bolyaiban népes osztályok vannak. Ha február 8-án valóban megkezdődik a tantermi oktatás, ahogy a miniszter többször is bejelentette, és az iskolában 14 osztályteremmel kevesebb lesz, ha el is tudják helyezni az osztályokat, hogyan tudnak eleget tenni a járványügyi előírásoknak? 

– Jelenleg a legnagyobb gondunk, hogy a magas osztálylétszámok miatt hogyan tudjuk megoldani az előírt távolság betartását. Ugyanakkor kíváncsi vagyok a minisztérium február 2-i döntésére. A végzős osztályoknak nagyon jó volna a tantermi oktatás megkezdése, a többit illetően nem tudom, hogy mire számíthatunk, talán fokozatosan vezetik be az iskolába járást. A friss sajtóhírek közül nagyon elgondolkodtató a tanügyminiszter kijelentése, miszerint a krónikus betegségben szenvedő tanároknak és diákoknak nem kötelező a személyes jelenlét. Ez nagyon megnehezíti az iskola dolgát, mert ha egy órára egy tanár online kapcsolódik be, akkor a teljes osztályközösségnek biztosítani kell a napot, amikor online órákon vesz részt, mert az nem lehetséges, hogy behozunk 28 gyermeket, a tanár pedig otthonról tanít.


A diákok száz százalékban bekapcsolódtak

– Milyenek a tapasztalatok az online oktatásról?

– A Bolyaiban zajló tevékenység példaértékű. Hatékonyan dolgoznak a tanárkollégák, az első félév során az órákat megtartották. Nagyon pozitívnak tekinthetem, hogy a diákok közel száz százalékban komolyan vették az órára való felkészülést és az órákon való részvételt is. 

–Volt-e olyan diák, aki eszköz vagy az összeköttetés hiánya miatt nem tudott bekapcsolódni az online órákba?

– Nincsen. Az iskola vezetősége több felmérést végzett, hogy vannak-e diákok, tanárkollégák, akik eszközhiánnyal küzdenek. A célunk az volt, hogy a problémájukra megoldást találjunk. Volt rá példa, hogy az iskola felszereléséből számítógépet adtunk kölcsön tanárnak vagy diáknak ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a távoktatásba. Iskolánk a polgármesteri hivataltól 456 táblagépet kapott, ezeknek a nagy részét kiosztottuk azoknak a diákoknak és tanárkollégáknak, akik igényelték. Tartalékban is van néhány táblagépünk, ha probléma adódik, a kieséseket ezekkel tudjuk pótolni. Az eredményes online tevékenység egyik alapja, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum már szeptembertől beindította a Microsoft Teams platformot, amelyet az elektronikus naplót kezelő cég bérmentesen bocsátott az iskola rendelkezésére. Szeptemberben az informatikatanárok segítségével felkészítőt szerveztünk a tanárkollégák számára, a rendszergazda kialakította a teljes hálózatot, és pedagógusaink nagyon hatékonyan kapcsolódtak be a rendszerbe. 

Az első félév folyamán tudomásom szerint zökkenőmentesen zajlott tanítás, így minden diákot sikerült lezárni, sőt az utolsó rendelet megjelenése előtt a diákoknak már elegendő jegyük volt. A lezárás megtörtént az elektronikus naplóban és a hivatalos naplóban is, ezáltal az elért eredmények a szülők tudomására jutnak. Reménykedünk, hogy a második félévben a diákok visszajönnek, és szemtől szemben tudjuk folytatni a tevékenységet. Bízom abban, hogy ezt a felújítás mellett meg tudjuk oldani. 

 – Csökkentik az osztálylétszámot, új kerettantervek készülnek – ez milyen hatással lesz a következő tanévre?

– Mi már leadtuk a tanárok óraleosztását a következő tanévre, de a kerettanterv tárgyalása még folyamatban van. Ha módosítani fogják, az a teljes tervezést, szervezést fejre állítja. Az osztálylétszámok csökkentése az iskoláknak az anyagi források csökkenését jelenti. Ha 26-os tanulólétszámmal fognak működni az osztályaink, akkor ez hét osztály esetében 14 diákot jelent, ami a fejkvótarendszerben egy elég komoly hiány. Ha a fejkvótát megemelik, és a 26-os létszám annyi forrást jelent, mint a 28-as, akkor egyensúlyban leszünk – reménykedik az igazgató.

Egy felújított osztályterem  

Fotó: Bodolai Gyöngyi