2020. július 10., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács 2020. június 4-én megnyitotta a következő, normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Az Aquaserv Rt. regionális szolgáltató által végzett ivóvíz- és kanalizálásszolgáltatás árának és díjszabásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezet.

A dokumentáció tartalmazza:

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének a megindoklását;

• A regionális fejlesztési pályázat kivitelezéséről a szakmai jelentést;

• A jogügyi szolgálat jelentését;

• A határozattervezet mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:

• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz., 1-es iroda;

• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2020. június 15-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri néven;

• elektronikus formátumú üzenetként, a következő elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro;

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között.

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A S.C. Compania Aquaserv S.A. regionális szolgáltató által végzett ivóvíz- és kanalizálásszolgáltatás árának és díjszabásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet illető javaslatok”.

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.

Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.

Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. június 15-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös belső szám, vagy e-mailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.


Péter Ferenc

ELNÖK

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ