2021. április 13., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mulasztást követtek el a hatóságok egy olyan határozat megszegésével, amelyet pontosan egy éve hoztak, és most lett volna alkalmuk először alkalmazni.

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Igen tisztelt Városi Tanács!

Kénytelen vagyok a nyilvánosság útján fordulni Önökhöz, hangot adva megdöbbenésemnek és felháborodásomnak a Marosvásárhely Díszpolgára kitüntetés ez évi értékelése kapcsán.

Mivel a becsület is megkívánja, mint egy 2011-es díszpolgári cím felterjesztésnek a kezdeményezője, válasszal és indoklással tartozom annak a közel 170 polgártársamnak és a több száz szimpatizánsnak, a tudományos, a kulturális és a közélet személyiségeinek, akik aláírásukkal támogatták a kezdeményezésemet.

Nos, annak ellenére, hogy a marosvásárhelyi tanács díszpolgári és Pro Urbe kitüntetések odaítélését szabályozó, 143/2010. május 6-i határozata a 13. paragrafusában világosan kimondja, hogy a helyhatósági szervek kötelessége minden évben a díszpolgári kitüntetésekre vonatkozó javaslatok felterjesztése és plenáris tanácsülésen való megvitatása a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozata előtt, erre az idén nem került sor.

Mulasztást követtek el a hatóságok egy olyan határozat megszegésével, amelyet pontosan egy éve hoztak, és most lett volna alkalmuk először alkalmazni.

Hogy beszélhetünk jogkövető intézményekről, amikor a törvényeket csak esetenként alkalmazzák, és többnyire arra jók, hogy alkotóik rögtön megszegjék?

Annál is furcsább és érthetetlenebb ez a gesztus, mivel úgy gondolom, ez a város megérdemli, hogy a kiválóságait megtiszteljék, elismerve azt az életművet, amellyel tudós személyiségek a város hírnevét gyarapították.

Vajon ez alkalommal is a cinkos érdekszövetség, a kishitűség, az irigy rosszindulat győzedelmeskedett, arrogánsan figyelmen kívül hagyva a város polgárainak a véleményét? A helyi tanács tényleg bábintézmény, egy olyan kutya, amit a farok csóvál?

Megkérdezném a nyilvánosság előtt, hogy ki a felelős azért, amiért egy időben leadott, tartalmi és formai szempontból kifogásolhatatlan, igen tekintélyes számú aláírással támogatott javaslat nem került felterjesztésre, a tisztelt Tanács napirendjére, esélyt sem adva a döntéshozatalnak?

Mindenesetre megígérhetem, hogy gesztusukat a következő helyhatósági választásokon megfelelőképpen fogom értékelni, és biztos vagyok benne, hogy az ügyben kisemmizett és arcul ütött polgártársaimnak is a döntésére hatással lesznek a tapasztaltak.

Egyébként a Marosásárhelyi Napok, mint láttuk, ragyogóan lezajlott. Volt kirakóvásár, sör, miccs, folklór és tűzijáték, minden, amire egy egyetemi és kultúrváros 21. századi hagyatékában fennmaradhatott és amire igény van.

Kelemen György