2020. október 29., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

(A következő sorok a teljes igazságot tartalmazzák a polgármesteri vezetés városromboló terveiről és tetteiről, amit bárki megfigyelhetett az elmúlt 20 évben)

Igyekszem apró részletességgel – de minél rövidebben – felsorolni mindazokat a lakosságellenes, hanyag, felelőtlen és primitív cselekedeteket, amelyeket elkövetett a jelenlegi posztkommunista gondolkodású polgármesteri bűnbanda. Sajnos a teljes szakértelem hiányával szinte minden tettükben. Egy fejlett országban 20 év alatt egy teljes várost is felújíthatnak, de Marosvásárhelyen ezen idő alatt sajnos nem voltak képesek egyetlen szép és hasznos dolgot sem alkotni. Semmit minőséggel és valódi szakértelemmel végrehajtani. Íme a „bűntettek” felsorolása, az újság helyhiánya miatt összesűrítve: 1. A város növényzetének és faunájának teljes tönkretétele, csonkítása és fokozatos felszámolása. 2. A több évtizedes, dús koronájú fák kiirtása (ellopása). 3. A város légszennyezésének fokozatos és szándékos emelése a fák, a növényzet, a kis parkok felszámolása által. Amihez hozzájárul még mindig a vegyi kombinát mérgezése. 4. Nem voltak képesek legalább egy normális parkot létrehozni, ahol az emberek tömegzsúfolás nélkül, nyugodtan kipihenhetik magukat. Például a volt Május 1. strandot, ha már tönkretették, lehetett volna helyébe egy szép ligetet csinálni. Mert ideális hely lett volna: a Maros mellett, csend, fák, növényzet, közel a Víkendtelep. Erre mit csinált a pusztító polgármesteri vezetés? Egy hatalmas uszodaépületet, kiirtva sok szép fát, és tönkretéve az egész környezetet. 5. A polgármesteri vezetés útfelújítás címén fokozatosan minden utcából ellopja a gránitköveket és a sárga kerámiaköveket, amelyek soha nem kopnak el. Betondarabokkal helyettesítik, amelyek szétporladva szintén a levegőt mérgezik, bejutva a talajba, ahol szintén mérgeznek. Ugyanakkor ellopták az összes jó minőségű kanálisfedőt és lefolyórácsot. Olyanokkal helyettesítették, amelyek egyfolytában zakatolnak. (Például: én láttam a saját szememmel, hogy a Vár sétányon a lefolyók felét egyszerűen beaszfaltozták.) 6. Milliós európai segélypénzekből a Színház térből (ahol előtte egy szép park létezett) egy modern temetőt csináltak, ellopva onnan is minden terméskövet, és kiirtva minden szép fát. Eltüntették a szép kovácsoltvas díszeket és lámpaoszlopokat is. 7. A valamikori szép ligeti park összes fáit kíméletlenül megcsonkították, a terület nagy részét leaszfaltozták, így már nincs is pihentető park jellege. Ezért nem is megy oda senki. 8. Az Ifjúsági Ház előtti kis parkból egy borzalmas, hibákkal teli betonparkot csináltak. 9. Városunk szép, régi épületeit hagyja tönkremenni ez a polgármester, a barbár hanyagság miatt néhányuk már omladozik, vagy már részlegesen elpusztult. 10. A volt Szakszervezetek Háza előtti kis parkban autók tömege parkol. 11. A polgármesteri választásra való csalafintaságra tekintettel, az elmúlt két hétben az alpolgármesterből átvedlett tanácsadó biciklisávokat festetett az aszfaltra. Húsz év alatt nem voltak képesek arra, amit 2 hét alatt meg tudtak csinálni?! Egyszerűen hihetetlen! 12. Rovarirtás címén a lakosok és a növényzet permetezése. Milyen jogon akarja kipusztítani a természet hasznos teremtményeit? A méregnek veszélyes következményei vannak emberekre, állatokra, madarakra, rovarokra, növényekre. Végzetes hatásai lehetnek az ökoszisztéma megbontásának. Mindennek megvan a fontos láncszeme a természetben. Még ennyivel sem törődik egy orvos? Szégyent hoz még az orvosokra is ez az öntörvényű polgármester és hűséges tanácsadója, akik isteneknek képzelik magukat? Beképzelt és kártékony minidiktátorokként emberek egészségét és életét veszélyeztetik. És pont az a személy jelölteti magát polgármesternek, aki a mindent romboló főnöke utasítására iszonyú pusztításokat végzett. 

Ezen elképesztő bűntettek következtében javasolom Marosvásárhely lakóinak, hogy beszéljenek minél több ismerősükkel, nehogy megint ezen polgármesteri bűnbanda bármelik tagjára szavazzanak. Mert sajnos az elmúlt turnusban is voltak jó néhányan, akiket hazugságokkal meg tudtak téveszteni az akkori/mostani csalók, posztkommunista demagóg beszédeikkel és látszattetteikkel. Főleg az idősekre pályáznak, nekik hízelegnek folyton. Egy normális jogrendszerű országban a kíméletlen rombolás és pusztítás bűntettei miatt az ilyen fajta vezetők rég börtönben lettek volna. Úgy néz ki sok minden ebben a városban – a szörnyen megcsonkított fákkal az élen – mintha egy csapat elmezavarodott ember kiszabadult volna egy intézetből, és az a rögeszméjük, hogy semmit se kíméljenek, ami a régi szépet és jó minőséget képviseli. Ellopva, megcsonkítva, kivágva, romokban hagyni mindent. Hazugságokkal, megtévesztésekkel, fenyegetéssel betetőzve. Tegyünk azért, hogy az ilyenfajta természetromboló barbárok megkapják méltó büntetésüket, és soha többé hatalomra ne kerüljenek !

Sándor Csaba (pszichológus, menedzser),

Marosvásárhely