2020. július 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára hirdetnek pályázatot a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára. A pályázatnak 2020. július 31-ig kell eljutnia az egyesülethez.

A pályázatot a diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be.

Az egyesület www.nyilasmisi.ro honlapján letölthető a pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére), amely a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban, és teljesíti az alábbi feltételeket: 

1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 lejt. 

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban. 

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

Kérik, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Rájuk inkább támogatóként számítanak. Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak. 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek, az ösztöndíj folyósítása októbertől kezdődik (de szeptemberre is kiterjed), és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható. 

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alap-ösztöndíj felét (108.000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik. 

A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj (kivételes esetben, amennyiben a pályázónak nincs lehetősége postai úton továbbítani a pályázati csomagot, elektronikus formában is fogadják a nyilas_misi@yahoo.com címen). A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe.

További tájékoztatás munkanapokon a (10–16 óra között hívható) 0264-531-153-as vagy a 0787-671-137-es telefonszámokon, illetve a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen.