2020. június 4., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az utóbbi időben, a vírusjárvány elleni küzdelemtől eltekintve, mind az Európai Bizottság, mind a román kormány több olyan fontos intézkedést hozott, amely a mezőgazdaság támogatására irányul. Nagyon fontos ágazat, ezért lényeges a finanszírozása. Amint korábban írtuk, elfogadják az elektronikus ügyintézést, így minden akadály elhárult a mezőgazdasági támogatások igénylése elől, a folyósított összegekből pedig – a tavalyi mezőgazdasági évre – el lehet végezni a tavaszi munkálatokat. Minderre nagy szükség van ebben a nehéz időszakban. 


Pénz az EB-től

Április 3-án a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a Román Nemzeti Bankon keresztül 91,7 millió eurót kapott az Európai Bizottságtól az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, amelyet a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül a 2019-es mezőgazdasági év költségeinek fedezésére fordítanak. Ez kiegészíti a 2020. január 1-je és március 31-e között átutalt 1.640,7 millió eurót, amit a garanciaalapból, illetve a 348,32 millió eurót, amit a vidékfejlesztési alapból utalt át Romániának az Európai Bizottság. Összesen eddig 2.080,72 millió eurót kaptunk az APIA-n és a vidékfejlesztési ügynökségen keresztül átutalandó összegek fedezésére. 


Fontos az eredetvizsgálat 

Az április 2-i kormányülésen a 2020-as költségvetésből jóváhagytak 5,4 millió lej támogatást az Országos Állattenyésztési Ügynökségnek a bika-, ló-, sertés-, valamint juh- és kecskeállomány genetikai regiszterének elkészítésére, vezetésére és a származási tesztek elvégzésére. Ebből az összegből mintegy 2,5 millió lejt a bikák, sertések és lovak, 2,9 milliót a juhok és kecskék genetikai állománya rendszerezésére szánnak. A genetikai regiszterek elkészítését fedezni lehet ebből az összegből, a vizsgálatoknak a 70%-át térítik meg. Az eredetvizsgálat elsősorban az élelmiszer-biztonságért fontos, ugyanis így követhetővé válik a mezőgazdasági, élelmiszeripari termék a tenyésztőtől a feldolgozón, forgalmazón keresztül az üzletekig, illetve a fogyasztóig. 


Állatjóléti segély 

Ugyanakkor az APIA-n keresztül kifizetik a sertéstenyésztőknek a 2019-es mezőgazdasági évre járó állatjóléti támogatást. 33 tenyésztőnek mintegy 3,9 millió lejt (8,1 millió euró) utalnak át. Az euró–lej árfolyamot az Európai Központi Bank által 2019. január elsején megállapított 1 euró = 4,6635 lej értékben számolják át. A támogatást az országos vidékfejlesztési program 2014–2020 finanszírozási évre meghatározott M215-ös intézkedéscsomagja keretében juttatják a gazdáknak.