2021. január 25., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Érettségi eredmények óvás előtt

Tegnap délben közzétették az érettségi vizsga eredményeit. A 2020. június-júliusi szesszióban a középiskolát záró vizsgára országos szinten 147.790-en jelentkeztek, akik közül 92.930-an érték el a hatos általánost, azaz a vizsgázók 62,9 százaléka érettségizett sikeresen. Maros megyében 4002 jelentkezőből 2.391-en tették le a vizsgát, ami 59,75 százalékos átmenési arányt jelent.

Fotó: Nagy Tibor 

Visszatérve az országos adatokhoz, a vizsgára jelentkezettek közül 85.140-en végezték az idén a középiskolát, 6.790-en a korábbi évjáratok végzősei. Az idei végzősök 71,4 százalékos arányához képest a korábban végzettek átmenési aránya 25 százalék.

Voltak, akik könnyűszerrel estek át az érettségin, ugyanis 232-en érték el a 10-es általánost. Román nyelv és irodalomból 1.927-en vizsgáztak tízesre, a választott tantárgyból 6.799-en. 

A megyék sorában az idén is Kolozs megye vezet, ahol a diákok 77,8 százaléka érettségizett sikeresen, ezt Szeben (71,8), Jászvásár (71,4), Brassó (71) megyék és Bukarest követi. 

Megyénk a középmezőnyben található, a vizsgázók felénél kevesebb diák Ilfov (32,2 %), Giurgiu (42,4), Mehedinţi (47,8) és Gorj (49,7) megyében ért el hatos általánost. 

Mint ismeretes, az érettségizőnek minden tantárgyból legalább  ötösre kell vizsgáznia, a jegyek átlaga pedig legkevesebb hatos kell legyen. A megyénkben sikeresen vizsgázók közül 2.169-en az idén végezték a 12. osztályt, 222-en a korábbi években. Az érettségin 186 hiányzót je-

gyeztek, és négyet csalási kísérlet vagy csalás miatt kizártak a vizsgáról. 

Megyénkben négy diák érettségizett minden tantárgyból tízesre, románból 41-en kapták meg a legnagyobb jegyet, anyanyelvből 37-en, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 126-an, a választott tantárgyból 131-en. 

Az eredményeket kisebb mértékben befolyásolhatják az óvások. Aki elégedetlen valamelyik jegyével, elektronikus formában vagy személyesen adhatta be kérését az újrajavításra június 30-án 16–20 óra között, valamint július 1-jén 8–12 óra között. A végeredményt július 5-én, vasárnap teszik közzé.