2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egész napos rendezvénysorozaton mutatják be Székelyföldön az új Márton Áron-kötetet

Amint arról korábban beszámoltunk, nemrég megjelent és a kereskedelmi forgalomban már kapható Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu (Le)hallgatásra ítélve – Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című könyve, amely (amint azt címe is jelzi), a püspök 1957 és 1960 közötti lehallgatási jegyzőkönyveit tartalmazza. 

A hiánypótló, történészek és érdeklődő olvasók számára egyaránt nagy jelentőséggel bíró 568 oldalas kötet az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában projekt keretében készült, és a marosvásárhelyi Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös gondozásában jelent meg, a jegyzőkönyvek mellett pedig számos egyéb, a püspök életével, munkásságával, valamint az adott korral kapcsolatos fejezetet is tartalmaz. A jegyzőkönyveket a két említett szerző – Nagy Mihály Zoltán történész, a Bihar Megyei Állami Levéltár főlevéltárosa 2012-ben szerzett doktori oklevelet a Pécsi Tudományegyetemen, kutatási területe: a romániai magyar nemzeti közösség második világháború utáni társadalmi, politikai integrációja, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházak és a román állam viszonya; Denisa Bodeanu történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Nemzeti Tanács tudományos munkatársa, 2009-ben szerzett doktori oklevelet a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, kutatási területe: az etnikai és vallási kisebbségek helyzete Romániában a kommunizmus időszakában, a mindennapi élet a kommunizmusban – tanulmányai vezetik be, a kutatók munkáját pedig irodalomjegyzék és mutatók segítik.

A kötet első bemutatójára az idén augusztus 17-e és 25-e között zajló Kolozsvári Magyar Napokon kerül sor, a második, immár székelyföldi könyvbemutatónak augusztus 24-én a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum ad otthont. Utóbbi esemény egy nagyobb eseménysorozat része: a múzeum szervezésében (immár nyolcadik alkalommal) kétnapos rendezvénysorozatra, azon belül egész napos megemlékezésre és konferenciára kerül sor, amely délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik a helyi római katolikus plébániatemplomban, szentbeszédet mond Jakubinyi György érsek. 

Fél tizenkettőkor a konferencia résztvevőit köszöntik a művelődési házban, 11.40 órakor pedig a további tematikák szerint zajlanak a konferencián elhangzó előadások: Márton Áron püspökségének első éve. Milyen módon alapozta meg 42 éves sikeres püspökségét az alig 42 éves fiatal főpásztor 1939-ben? – Marton József nagyprépost, a gyulafehérvári Márton Áron-hagyaték gondozója újabb „kincseket” hoz az érseki levéltárból.

12.20 órától – Ne fogyatkozzék meg a ti hitetek! Márton Áron és a 80 éve kitört második világháború. Miként ellenezte a fiatal püspök a második világháborúhoz vezető ellenségeskedést és uszító politikát? – Virt László szociológus, hittanár, Márton Áron biográfusa a második világháború kitörésének 80. évfordulójáról emlékezik meg. 

13.10 órától: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) – bemutatják az említett dokumentumkötetet, amely a közelmúlt (egyház)történetéhez új adatokkal szolgál, Márton Áron püspök karakterét még közelebb hozza az utókorhoz, és új megvilágításba helyezi.

15 órától: A doberdói San Martino del Carso az első világháború idején és ma. Gianfranco Simonit olasz hadtörténész-

barlangász tart előadást a szimbolikussá vált Doberdó helynév mögöttes tartalmáról és arról, amit ez a szó Márton Áron püspökben is felidézhetett. Magyarra fordítja Kovács Gergely, Márton Áron püspök szentté avatásának posztulátora (Róma). 

15.40 órától: Márton Áron püspök újabb hiteles tanúi hangfelvételeken és képeken. A hegy című DVD utóélete és folytatása. – Nagy Zoltán hittanár elmondja, hogy bár a 24. órához közeledünk, még mindig találni olyan hiteles kortanúkat, akik Márton Áron püspökről még soha nem hallott történeteket tudnak mesélni, és bőven vannak még felderítetlen hagyatékok, amelyekben a püspökről készült képek, vele kapcsolatos dokumentumok lelhetőek fel.

A konferencia végén, 16.10 órától Hegedűs Enikő csíkszeredai művészettörténész megnyitja az Imacsokrok Márton Áron püspöknek című vándorkiállítás csíkszentdomokosi állomását, 16.30 órától látogathatóvá válik a tárlat, illetve a múzeum.

A rendezvénysorozat keretében, annak mintegy zárásaként augusztus 25-én, vasárnap szekeres zarándoklatot terveznek Pásztorbükkbe, erre a bejelentkezés kötelező (legkésőbb augusztus 20-ig, további információk: 0751-523-114 – Bodó Andrea, 0741-484-716 – Lázár Csilla).

A kötetet az említett időpontokban mutatják be, de kereskedelmi forgalomban már kapható Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, valamint Marosvásárhelyen a Gutenberg könyvesboltokban, Kolozsváron az IDEA Könyvtérben, a Gaudeamus Librariumban, Nagyváradon az Illyés Gyula Könyvesboltban vásárolható meg (rendelhető is). Magyarországon a Fókusz-Líra láncban (meg is rendelhető: www.lira.hu) és az Új Ember Könyvesboltban is megvásárolhatják az érdeklődők. A marosvásárhelyi kötetismertetőre ugyancsak augusztus folyamán kerül sor.