2021. április 18., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK


 2021. január 11-én kelt 10. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,
Teljesültnek tekintve a Maros Megyei Tanácsnak az utólag módosított és kiegészített 115/2019. sz. határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának 681. cikkelye tartalmában megjegyzett feltételeket,
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. január 15-én 13 órától a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, amely videokonferenciaként fog lezajlani.
(2) A rendkívüli ülés napirendjének javasolt tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely (1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített 2019. évi 115. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának IV. fejezetébe foglalt „A Maros Megyei Tanács működése 61. szakasz – Speciális szabályok előírásai” alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

Péter Ferenc                          
ELNÖK

                             
Ellenjegyzi

Paul Cosma
 FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. január 11-i 10. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. január 15-i rendkívüli ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviseletének biztosításáról
a Marosvásárhely Metropoliszövezet Társulás közgyűlésében.
    Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc

ELNÖK