2021. április 13., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kisérettségi, érettségi

A világjárvány miatt tavaly elmaradtak a végzős évfolyamok próbavizsgái, idén azonban mind a képességvizsga, mind az érettségi előtt állók számára megtartják a tudásmérés ,,főpróbáját”. A tanügyminisztérium február 16-i, keddi sajtóközleménye szerint erre március végén kerül sor. 

A nyolcadikos diákok március 29-én román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, 31-én anyanyelvből adhatnak számot addigi felkészültségükről. A tizenkettedikesek március 22-én román nyelvből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáznak. A megmérettetés célja, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, mennyire állnak készen a valódi vizsgákra, illetve mit kell bepótolniuk.

Amint azt a tanügyminiszter február 5-i sajtótájékoztatóján bejelentette, a vizsgaanyagok módosultak, bizonyos tételeket kivettek a tananyagból, a tavalyi tanévhez képest azonban – amikor a teljes második félévi nyolcadikos tananyagot eltörölték – csekély változtatás van. A Hivatalos Közlönyben közzétett vizsgaanyag a tanügyminisztérium és a Maros megyei tanfelügyelőség honlapján is megtalálható. 

Mindkét végzős évfolyam számára a tulajdonképpeni megmérettetések júniusban zajlanak. A nyolcadikot végző diákok június 7–11. között iratkozhatnak be a képességvizsgára. Számukra június 11-én zárul a tanév, és tíz nap múlva, 22-én a román nyelv és irodalom vizsgával megkezdődik a kisérettségi. 24-én matematikából, 25-én anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat a diákok. Az óvások előtti ideiglenes vizsgaeredményeket június 29-én, a végső eredményeket július 4-én teszik közzé.

A tizenkettediket végzők május 31. – június 4. között iratkozhatnak fel az érettségire. A tanítás számukra június 4-én ér véget. A szóbeli megmérettetések a román nyelv ismeretét felmérő kompetenciavizsgával kezdődnek június 14–16. között. 16–17. között anyanyelvi ismereteikről, 18–23. között informatikai tudásukról, 23–25. között idegennyelv-ismereteikről adhatnak számot a diákok. Az írásbelik június 28-án a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődnek, 29-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30-án a választott tantárgyból, július 1-jén anyanyelvből írásbeliznek. Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket július 5-én, a végső osztályzatokat 9-én hozzák nyilvánosságra a megyei tanfelügyelőségek, illetve a tanintézetek.