2021. január 21., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Március elején zárult az Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért szovátai központjában szervezett – két évet tartó – Kaland és tanulás elnevezésű nemzetközi program, amelyben nyolc harminc év alatti fiatal vett részt Magyarországról, Németországból és a Moldovai Köztársaságból. A program lehetőséget teremtett az önkéntes fiataloknak, hogy különböző készségeket sajátítsanak el. 

Az önkéntesek egy része 11–12, mások 8–9, és voltak, akik 6 hónapot töltöttek Szovátán 2018 nyarán és őszén, majd 2019-ben. Míg az első évben több elméleti és gyakorlati felkészítő volt, addig 2019-ben a sí- és idegennyelv-táborokban, az Élmények iskolája, Kalandhetek nevű programokban vettek részt, segítettek a szervezésben, lebonyolításban, eleinte megfigyelőként, majd trénerként. Emellett részt vettek projektmenedzsment- és programszervezésben, valamint a mindennapi munkából (besegítettek a konyhán, az udvar rendezésében) is kivették a részüket. Szabadidejükben megismerkedtek az ország turisztikai látványosságaival, és betekintettek a kulturális életbe is. Tevékenységüket egy mentor és az önkéntes koordinátor irányította. A résztvevők a csoportokkal való munkához szükséges készségeket sajátították el, mint a tevékenységek és a program megtervezése, levezetése, elemzése, kiértékelése. A gyakorlati készségeket a kötélkerti tevékenységek irányításával, kajakozással, kenuzássál, éjszakai menedékhely építésével és a gyalogtúrákon a természetben történő tájékozódással, sziklamászással, az elsősegélynyújtással edzették. Olyan szociális készségekkel vértezték fel a programban részt vevőket, mint az életmódjuk menedzsmentje, programtervezés, a döntéshozatal, a kommunikáció, az együttműködési hajlam, a konfliktuskezelés és az adott élethelyzetek kezelése. Továbbá fejlesztették az angol-, magyar- és románnyelv-ismeretüket. Rugalmasabbakká, tudatosabbakká és érdeklődőbekké váltak más kulturális és nemzeti értékek iránt. 

Mindannyian új életszemlélettel, motiváltan tértek haza az önkéntességi időszak után. Beszámoltak arról, hogy hatékonyan beilleszkedtek az otthoni környezetbe, munkahelyet találtak, és aktív tagjai lettek közösségüknek. 

A programot az Európai Unió Erasmus+ programja támogatta. 

Vajda Kinga