2021. március 7., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Rendezett iskolák, lelkes pedagógusok, segítő önkormányzatok

Örömmel vegyes kíváncsisággal fogadtam el Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes meghívását egy körútra, hogy számba vegyük az iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat és örömöket nyárádmenti helységek iskoláiban és óvodáiban. Egyik helyszínen sem kellett sokat érdeklődni arról, hogy miképpen tartják be a járványügyi előírásokat, hiszen már a tanintézmények bejáratánál ott volt a fertőtlenítést szolgáló nedves lábtörlő, a folyosókon nyilakkal kijelölve a ki- és bejárat, a megbízott személy a lázmérővel, az osztálytermekben példás rend, maszk minden diákon, akik az előírt távolságot betartva egyszemélyes asztaloknál ültek. Komoly gyermekszemek néztek ránk, meglepő csendben és fegyelmezetten, s talán a maszk tette, vagy a padtárs hiánya, hogy a látogatók érkezésekor gyakori halk sustorgás is elmaradt. 

Fájdalmas volt hallani, hogy miközben egyre szebbek és jobban felszereltek lesznek vidéki tanintézményeink, vannak évek, amikor életképes községközpontokban nem gyűl össze egy fél osztályra való diák sem, s ha a kisebb hozzácsatolt falvak nem lennének, bezárhatott volna az iskola. Szerencsére a távlatok ígéretesebbnek tűnnek, helyenként több gyermek születik, és a legkisebbek a magyar kormány támogatása révén megépült vagy épülő óvodákban, napközi otthonokban a nagyvárosokat megszégyenítő feltételek között készülhetnek fel az iskolára. Az iskolabuszok pedig ott várakoznak a tanintézmények bejáratánál, hogy hozzák, vigyék az ingázó diákokat.


Ákosfavi kis- és nagyobb diákok
Minden évben megújul egy iskola 

Első megállónk az Ákosfalvi Általános Iskola volt, ahol a matematika szakos Józsa Gabriella igazgatónővel és Bakai Andrea román–angol szakos tanárnővel beszélgettünk. Mint elhangzott, az elemi 0–IV. osztályokba 63, az 
V-VIII.-ba 123 gyermek jár. Községszinten az óvodás és iskolás gyermekek száma 479 (141 óvodás, 215 kisiskolás és a már említett 123 V-VIII. osztályos). A községhez tartozó kisebb falvakban – Cserefalva, Göcs, Harasztkerék, Székelycsóka, Székelyvaja, Szentbenedek – működik óvoda és 0–IV. osztály. Kivételt képez Kisgörgény, ahol csak óvoda és Szövérd, ahol sem óvoda, sem iskola nincsen, a kevés gyermeket mindkét településről iskolabuszok viszik a községközpontba. 
A központi iskolában minden kényelem adott, központi fűtés, ajtók, ablakok szigetelve, belső illemhelyek, egyszemélyes padok; a korábban szaktermeknek használt nagyobb helyiségek is osztályteremként működnek, hogy a járványügyi előírásokat be lehessen tartani. Az iskolán látszik, hogy az Osváth Csaba polgármester vezette önkormányzat számára fontos, hogy minél jobb feltételeket biztosítson a gyermekeknek. Ezt jelzi, hogy évente a község valamelyik iskolája megújul, és ígéretes a helybeliek számára, hogy épül az új napközi otthon is, amely a munkába járó szülők számára jelent megoldást, ha megnyílik. Az igazgatónő a kollégák, a kisegítő személyzet hozzáállásáról is elismerően szól. 
Amikor az online oktatásra terelődik a szó, elmondja, hogy működött, Csóka kivételével, ahol nincs internethálózat, ezért hetente mentek az óvónők, tanítónők a tananyaggal. Ennek ellenére nem lesz könnyű bepótolni. Ami az ákosfalvi iskolát illeti, ott is van ugyan lemaradás, de be tudják hozni. A felvételire készülő nyolcadik osztályosokkal matematikából jól haladt – jegyzi meg az igazgatónő, majd a román tételeket tartalmazó füzet kapcsán Bakai tanárnővel együtt állapítjuk meg, hogy továbbra is túlságosan körülményes, nehéz már a feladatok megfogalmazása is a magyar diákok számára. A VIII. osztályban kiderül, hogy végzőseik közül néhányan a Bolyai középiskolába szeretnének bejutni, de van olyan nyolcadikos fiú is, aki villanyszerelőnek készül, és olyan lány, aki kereskedelmi szakmunkásként szeretne dolgozni. 

Álomóvoda Backamadarason 

A Backamadarasi Kiss Gergely Általános Iskolában Marc Erzsébet igazgatónő fogad, és kifogásolnivalót járványügyi szempontból ott sem találunk. A belső illemhelyeken minden rendben, és az iskola felújítása szerepel a polgármesteri hivatal tervei között. Községszinten 198 óvodás és iskolás gyermek van, és az igazgatónő örömmel újságolja, hogy jövőre 212-en lesznek. Annyi gyermek azonban nincs, hogy Backamadarason és a községhez tartozó Szentgericén is önálló elemi osztályokban tanuljanak, így mindkét településen két-két tanítóval két-két összevont osztály (0–I–III. és II–IV.) működik, Bálintfalván pedig 17 gyermek tanul az osztatlan elemi osztályokban román nyelven. 


A backamadarasi óvodában
Ötödiktől iskolabuszok viszik a diákokat a községközpontba, ahol önálló osztályokba járnak. Az online oktatásba bekapcsolódtak a diákok, a lemaradásokat reményeik szerint sikerül bepótolni. Végzőseik a Bolyai líceumba, a marosvásárhelyi tanítóképzőbe és a nyárádszeredai szakosztályokba készülnek.
A jövő egy meseszép óvodában készül. A református templom szomszédságában a hajdani egyházi iskola helyén a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával épült fel az új óvoda és a leendő napközi otthon. Tágas udvar izgalmas játszóeszközökkel, szemet-szívet gyönyörködtető terem fogad, ahol Márkus Réka óvónő tanítványai éppen tízóraiznak. A távolságtartásra bőven van hely és lehetőség, csak három kislány ül egymáshoz közel, de ők testvérek. Olyan egyformák, mintha mindhárman ikrek lennének, pedig csak ketten azok. 
Az óvodába Szőcs Antal polgármester is elkísér annak jeleként, hogy jó a kapcsolat az önkormányzat és az oktatási egységek között, és azt ígéri, hogy az engedélyek beszerzése következik, hogy az épület napközi otthonként is működhessen, amire minden feltétel adott, és nagy könnyebbséget jelent majd azoknak a családoknak, ahol mindkét szülő dolgozik. 


Összevont osztályok Backamadarason Fotók: Bodolai GyöngyiMarad a négy közép- és szakosztály Nyárádszerdában 

Csengetésre nyitnak kaput a nyárádszerdai Bocskai István Elméleti Líceumban, ahol szüneten van a diákok egy része, és messziről látni, hogy a távolságot egymás között az udvaron is betartják. Az iskola épületének bejáratánál testhőmérsékletet mérnek, fertőtlenítőszer és maszkok is állnak a belépők rendelkezésére. Mint később elhangzik, együttműködési szerződést kötöttek egy családorvossal, aki az iskoláért felel. 
Érdeklődésünkre Fülöp László iskolaigazgató számol be arról, hogy a középiskolában évfolyamonként két párhuzamos osztály működik, és ez lesz a kínálatuk a 2021–22-es tanévre is: egy természettudományok – intenzív angol és egy filológia – intenzív német szakos osztály. 
A szakoktatásban szintén két önálló osztályban folytatják a jövő tanévtől is az autószerelő szakmunkás és a kereskedelmi elárusító szakmunkás képzést. Az autószerelő szak végzettjei a hajtási jogosítványt is megszerezhetik külön szakmai képzés nyomán. Bár kezdetben sokan választják az utóbbi két szakot, nagy a lemorzsolódás, elsősorban a roma hátterű családokból érkező diákok körében. Aki jó eredményt ér el a szakoktatásban, szaklíceumban folytathatja tanulmányait, vagy különbözeti vizsga letétele nyomán a szeredai elméleti osztályokban juthat el az érettségiig. Az elmúlt tanévben 50 százalék fölött volt a sikeresen érettségizettek száma.


Tóth Sándor polgármester, Fülöp László, a Bocskai középiskola igazgatójaEsti osztálya is működik az iskolának, a 2020-ban beiratkozottak a második félévtől kezdték el tanulmányaikat. 
Az érettségizett diákok, felnőttek számára kínálnak továbbtanulási lehetőséget az iskola kétéves posztliceális növényvédelmi szakán, ahova más megyékből is érkeznek hallgatók, és a lemorzsolódás ellenére legutóbb 20-an végezték el sikeresen. 
A különálló nyárádszeredai általános iskolában évente kétosztálynyi diák fejezi be tanulmányait, fele otthon tanul tovább, azok közül, akik bejutnak a vásárhelyi iskolákba, nem mindenki tud eleget tenni a követelményeknek, ezért vannak köztük a szeredai középiskolába visszatérő diákok is.
Az online oktatás az iskola informatikusának, Kátai Csabának köszönhetően – aki felkészítette a tanárokat is, és megteremtette a diákokkal való összeköttetés lehetőségét –, jól működött – erősíti meg érdeklődésünkre az igazgató, aki hozzáteszi, hogy eszközben sem volt hiány, ugyanis 80 táblagépet kaptak a tanfelügyelőségtől. A székelybői diákjaiknak volt gondjuk amiatt, hogy szakadozott az Orange-jel, ezért kevésbé vagy nem tudtak részt venni az online órákon. 
Jó hírről számolt be a beszélgetésre érkező Tóth Sándor polgármester, aki megerősítette, hogy márciusban átveszik az építőktől a Tűzoltó utcai új bölcsődét, amely a református egyház tulajdonát képező területen épült, és két csoport gyermek befogadására lesz alkalmas. Látványosan szépül a katolikus egyház főtéri telkén épült napközi otthon is, amelynek átvételére májusban kerülhet sor. Mindkettő – ahogy lapunkban már beszámoltunk –, magyar kormánytámogatással épül, és a gyermeklétszám növekedése tette szükségessé, hogy felépüljenek, a településen ugyanis egyre több a háromgyermekes család. 
– Nagy öröm volt számomra újra találkozni a pedagógusokkal és a gyermekekkel. Megnyugtató, hogy a meglátogatott nyárádmenti települések iskolái rendben vannak. Lelkes pedagógusok, iskolaigazgatók, polgármesterek, helyi önkormányzatok és szülői közösségek gondoskodnak arról, hogy a járványügyi előírásoknak eleget téve átvészeljük a koronavírus-járvány okozta nehéz időszakot – összegezett a látogatás végén Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.