2023. május 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nincs könnyű sora annak a derék Hunyad megyei hollós embernek sem, hiszen román ember létére Moldva ellen hadjáratot vezetett, hol állítólag vereséget szenvedett Nagy Istvántól.

A nemzeti árokásók antidemokratikus szövetsége nem kedveli Kossuth Lajost, így utcát sem lehet róla – egyelőre – újra/visszakeresztelni. Az európai bírósághoz, a hágai háborús bűnöket vizsgáló bizottsághoz ámbátor még nem érkezett Kossuth Ludoviť nevű állítólagos kormányzó és pannon pénzügyminiszter ellen feljelentés, de amint én ismerem az árokásókat, Carla del Ponte rövidesen kiszáll Funárlakra és Lázárbakra kivizsgálni a népirtás esetét, csak járjon le a Mladics-rajkó pöre.

Nincs könnyebb sora annak a derék Hunyad megyei hollós embernek sem, akinek Cluj-Napocán áll a szobra és eléje felirat került, érdemeit, megbecsülését kisebbíteni. Hiszen román ember létére Moldva ellen hadjáratot vezetett, hol állítólag vereséget szenvedett Nagy Istvántól. Érdekes, Mihály vajda, aki ugyancsak hadakozott Moldva és Erdély ellen, elűzve annak uralkodóit, a legitim vajdát és fejedelmet, az ő ártalmára nem írnak effélét országszerti talapzatára. Pedig demokrácia van, ma már mindenkinek alanyi jogon kijár a dehonesztálás, emlékének sárba tiprása.

Itt van pl. Mihai Eminescu, akinek minden valamirevaló településen szobra áll. Miért nem íratik ki: nagy költő volt, de antiszemita, vagy bár ragyogó elme volt, mégis a jassi elmekórházban végezte ápoltként. Vagy: Mihai Viteazul a balkáni népek nagy felszabadítója, mégis egy balkáni, egy albán – Basta gyilkoltatta meg.

Dr. Avram Iancu népének ügyvédje volt, ennek dacára élete végén a magyar földesurak kegyelemkenyerén élt, mert sem egyháza, sem népe nem támogatta.

Hogy István vajdáról ne is szóljunk, hiszen odaírathatná egy botor és gyalázkodó ember: ámbátor egyháza szentté avatta – számos törvénytelen gyereke született, feleségeit sorra csalta, s élete végén a töröknek adót kényszerült fizetni (bár nem ebből kifolyólag). Jó Sándor, bár moldvai volt velejéig, mégis magyar katolikus Bánffy lányt vett nőül. Nicolae Olahus-nak: bár ortodoxnak született, katolikussá lett, sőt esztergomi érsekké, könyvet írt Hungaria címen és nem Románia címen, nővéreit csupa népnyúzó magyar főnemeshez adta, pl. az Esterháziakhoz. (Érdekes, nem ezt hánytorgatták fel az azonos családból származó kiváló magyar írónak Egerben, hanem zsidó tempóit.) Miből az is kitetszik, hogy Egerben nem csak csillagok, hanem vérbunkók is élnek, s hogy a kelet-európai sáncásók egyetlen szövetségbe tömörítve szétszálazhatatlanok.

Ami pedig a feliratokat illeti, azok kitevése idő- és pénzigényes. Nem veszélytelen. Sőt teljesen fölösleges, mert efféle titkokról sokan tudnak. És különben is honnan lenne kicsiny közösségünknek pénze ennyi bronzra? Amikor az stratégiai anyag. A nemzetstratégia része.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató