2021. április 13., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal 5,5 millió lej támogatást nyert a székelymosoni, a szentlőrinci és az andrásfalvi iskolák korszerűsítésére.

A nyárádandrásfalvi iskola


A Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal 5,5 millió lej támogatást nyert a regionális operatív program keretén belül a székelymosoni, a szentlőrinci és az andrásfalvi iskolák korszerűsítésére.

A projekt összértéke 7,8 millió lej, ebből 4,6 milliót a kormány vidékfejlesztesi alapjából állnak, 705.237 lejt a központi költségvetésből, így a hozzáadott értékadót, 1,1 millió lejt és az önrészt (108.498 lejt) a helyi önkormányzat állja. Az említett támogatásnak köszönhetően az épületjavítás mellett az andrásfalvi iskolát manzárdosítják, a másik két oktatási intézmény egy-egy tanári szobával és belső illemhellyel bővül, ugyanakkor oktatási felszereléseket is vásárolnak.

A gyerekek létszámának növekedése miatt vált szükségessé az iskolák bővítése – tudtuk meg a projekt kivitelezésének a kezdetét jelző sajtótájékoztatón. 2007-ben merült fel az épületek rehabilitálásának gondolata a kormány által akkor meghirdetett program alapján. Az önkormányzat megpályázta a lehetőséget, így 220.000 lejt nyertek az előtanulmány és a kivitelezési terv elkészítésének támogatására. Ennek alapján 2009-ben nyújtották be a finanszírozási kérvényt a regionális operatív program keretén belül, majd a döntés 2010 októberében született. 2011 májusában a polgármester Gyulafehérváron a régióközpontban aláírhatta a pénzfolyósítási szerződést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a terveket megvalósíthatják. Nemsokára meghirdetik a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására, majd ha nincsen ellenvetés, akkor még az idén hozzá is foghatnak a munkálatokhoz. A pályázati kiírás szerint 19 hónap alatt kell átadni a felújított épületeket.

A beruházás kétharmada Andrásfalva felé irányul. Itt az emelet megépítése mellett korszerű felszereléssel ellátott informatika-, kémia-, biológia- és fizikalabort is berendeznek. Mosonban és Szentlőrincen pedig 18-18 számítógéppel informatikai kabinet fog működni. Mosonban és Kisszentlőrincen I–IV., míg Andrásfalván I–VIII. osztályosok járnak majd az új oktatási intézményekbe. Andrásfalván és Mosonban óvoda is van az épületekben, a helyiségek javításának költségeit a polgármesteri hivatal állja. A pályázat alapján a bútorzatot nem tudják kicserélni, de keresik annak a lehetőségét, hogy a munkálatok befejezéséig más pénzforrásokból a több mint 40 éves berendezést is kicseréljék.

A nyárádszeredai és székelysárdi általános iskolákat korábban rendbe tették, Szentannán és Demeterfalván folyamatban vannak az építkezések és a Bocskai István Iskolaközpont renoválását is hamarosan befejezik, így a regionális operatív program révén gyakorlatilag a település összes oktatási intézményét rendbe teszik. Ezzel a megvalósítással kevés Maros megyei helység büszkélkedhet – mondta a polgármester.