2021. április 18., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Magyar középiskolások jelentkezését várják

Január végéig várja az erdélyi magyar középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja, amely iskola mellett végezhető, ingyenes kurzusokat kínál a diákoknak. A Középiskolás Program kiemelt felvételi időszaka 2021. január 31-ig tart. 

Az érdeklődő diákok pályázatait a kp.mcc.hu oldalon várják, a kurzusok február 1-jén kezdődnek. A felvételt nyert diákok február 14-éig jelentkezhetnek az e-learning kurzusokra a moodle.mcc.hu oldalon. A jelentkezőket a pályázat leadásától számított két héten belül e-mailben értesítik.


A Középiskolás Programról

Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést tehetséges középiskolás diákok számára. 2013-ban az erdélyi fiatalokat megszólító Erdélyi Középiskolás Program is elindult, amelynek szombati alkalmait Kolozsváron és Székelyudvarhelyen tartják. A program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A képzési tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezik a hangsúlyt, amik a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak részét képezhetik. Az oktatás mellett a diákok számára téli és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat szerveznek, ahol az MCC közösségéhez csatlakozhatnak a diákok. A Középiskolás Programban jelenleg 1300 diák vesz részt, a magyarországi és külhoni központok számának növelésével 4000 tanulót terveznek bevonni. A létszám növelése mellett klubdélutánokat, belföldi és külföldi szakmai-tanulmányi kirándulásokat indítanak, valamint a a kurzuskínálat bővítésével párhuzamosan a diákok pályaorientációját támogató rendszert is kialakítanak. A Középiskolás Program három fő elemre épül, melyek a diákok fejlesztését, pályaorientációját, tanulmányi előmenetelét segítik, illetve a közösségépítés során a szociális készségeket is fejlesztik: e-learning kurzusok, KP-szombatok és tehetségtáborok.


E-learning kurzusok

A programban részt vevő diákok az alábbi kurzusok közül választhatnak: közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, modern kori történelem, társadalmi tanulmányok, pszichológia, jog, íráskészség, Academic Writing (EN), irodalom másképp. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek, a Collegium elektronikus oktatási környezetében (e-learning-oldalán) saját belépőkódot és profilt kapnak, erről a sikeres felvételit követően e-mailben kapnak értesítést. A választható kurzusok 4, 8, valamint 2x8 hét időtartamúak. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel elérhetővé válnak a videó-előadások, szakirodalom-listák, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Az olvasmányok pdf-formátumban találhatók meg a rendszerben, amelyek szabadon letölthetők, nyomtathatók, illetve a monitoron is olvashatók. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók. 


KP-szombatok

A diákok havonta szombati, intenzív képzési programok keretében személyesen is találkoznak egymással, illetve tanáraikkal, a képzési központok városaiban, valamint Budapesten. Gyakorlati szakemberek által tartott előadásokon vehetnek részt, illetve bekapcsolódhatnak egyéb szakmai jellegű programokba, pályaorientációs be- szélgetésekbe, különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kis csoportos formában. A tréningek főbb területei: kommunikációs készségek, önreflexió; érveléstechnika és vitázás; nyilvános beszéd és prezentációs készségek; pályaorientáció és önismeret; pénzügyi tudatosság. A KP-szombatokon való részvétel természetesen nem kötelező, a programbizonyítványt csak azon hallgatók számára állítják ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább két szombati képzésen részt vettek, vagy választható pótfeladattal kiváltják jelenlétüket. 


Tehetségtáborok

Minden felvételt nyert diák részt vehet a téli, illetve a nyári táborokban, melyek elsődleges célja a közösségépítés. A 3-4 napos táborban csapatépítő játékokat, versenyeket, vitaköröket és egyéb szakmai programokat szerveznek. A Collegium megtéríti a rászorulók utazási költségeit.

Jelentkezni a https://moodle.mcc. hu/jelentkezes/ oldalon elérhető pályázati adatlap kitöltésével és egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid írásbeli összefoglalásával és kritikájával lehet, melynek terjedelme 1–1,5 gépelt oldal. A fogalmazást korábban olvasott, megnézett műből is lehet írni. A könyvélményt a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben kell elkészítse és feltöltse a pályázati adatlap megfelelő helyére. A pályázat elküldését követően legkésőbb két héten belül e-mailben küldenek értesítést a felvételi eredményről. A programba a kiemelt felvételi időszakokon kívül is folyamatosan lehet jelentkezni, de arra érdemes figyelni, hogy a kurzusokra csak a kurzusfelvételi időszakok alatt lehet regisztrálni. A kurzusfelvételről és a kurzusok aktuális indulásáról a https://moodle.mcc.hu/index. php#szemeszter-felepitese honlapon találhatók bővebb információk. 

Illusztráció