2021. január 21., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Nevelés- és Kutatásügyi Minisztérium, vezetőjével, Monica Anisievel az élen, aki korábban gyakorló középiskolai tanár volt, ebben a karanténos időszakban újabb házi feladatot ad a tanároknak, nagyobb diákoknak, szülőknek, iskolaigazgatóknak. A korábbi közvélemény-kutatásokhoz hasonlóan egy újabb kérdéskörben várja a választ mindazoktól, akiket érdekel a romániai oktatásügy színvonala. A minisztérium honlapján közzétett kérdőív témája ezúttal a romániai pedagógusok felkészítésének a felülvizsgálata és javítása.

Az újabb kérdőívben, amelyet április 5-ig kell beküldeni, a minisztérium arra szeretne választ kapni a közönségtől, hogy véleményük szerint mit kellene megtanítani az alapképzést követő mesteri képzésben részt vevő pedagógusjelölteknek. A válaszok összesítéséből körvonalazódik, hogy milyen kell hogy legyen a pedagógus szakmai felkészültsége, hozzáértése (profilul de competenţe). A kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen ismeretei kell legyenek egy tanárnak, hogyan kell eljárnia az oktatási folyamat során, hogyan kell viselkednie, és mi a legfontosabb feladata a kérdőíven feltüntetett 17-ből. 

A szaktárca javaslatot tett egy kísérleti program támogatására a mesteri képzésben. A megbízott munkacsoportnak ki kell dolgoznia a követelményeket a pedagógus szakmai arcélét illetően, majd a közvélemény elvárásait is figyelembe véve, erre alapozni a mesteri képzés programját. 

Korábban a minisztérium arra kért választ az érdekeltektől, hogy milyen kötelező tantárgyakat vegyenek ki vagy szabjanak át az általános iskolai oktatásban kötelező 18-ból, milyen új tantárgyakat vezessenek be, és hány tanórával csökkentsék a kötelező óraszámot. A válaszokat március 15-ig kellett beküldeni, az adatok feldolgozása folyamatban van. 

A korábbi felmérésekből kiderült, általános az egyetértés abban, hogy a pedagógusokat két tantárgy oktatására kell felkészíteni.

A mesteri képzés felülvizsgálatának és átalakításának részét képező kérdéscsoportot a minisztérium honlapjáról lehet letölteni (Ministerul Educaţiei si Cercetării, Chestionarul pentru profesori, elevi, părinţi şi orice altă persoană interesată de educaţie, https://profilcd.questionpro.com). 

Bár a kérdőív kitöltőinek sok kérdésre kell válaszolniuk, a nevüket nem kérik, és a válaszokat csak a felmérés céljaira fogják felhasználni. Ezért a szaktárca reméli, hogy minél többen kitöltik a kérdőívet, ami lehetővé teszi, hogy jobban megértsék a szakma képviselőinek és a közvéleménynek az elvárásait a pedagógusok felkészítését illetően. 

Beküldési határidő: április 5.

A szaktárcától kapott értesítés szerint Monica Anisie tanügyminiszter bejelentette, hogy négy romániai egyetemen 400 helyet hagytak jóvá a hároméves alapképzés utáni mesteri képzésre.