2023. május 28., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Végre sínen van az iskolaépítés

Az új épületekben kezdenék ősszel a tanévet a diákok

Miután évek óta számos akadály késleltette a községbeli iskolák korszerűsítését, most végre sínre került a dolog, mind a négy tanintézetnél jól megy a munka, és ha minden a terv szerint halad, ősszel Csíkfalván, Jobbágyfalván, Búzaházán és Vadadban is korszerű, új épületben kezdik a tanévet a diákok.

A községbeli tanintézetek korszerűsítésén régóta dolgozik az önkormányzat, ám az évek során számos akadály késleltette a megvalósítást. Először a projektből ki kellett venni a nyárádszentmártoni tanintézetet, mivel az épületet visszaigényelte az egyház, majd miután elnyerték a támogatást az országos helyi fejlesztési program keretében a búzaházi, vadadi és csíkfalvi iskolák felújítására, illetve Jobbágyfalván egy új iskola építésére, hiába hirdették meg többször is a közbeszerzést, nem akadt rá jelentkező, a cégek arra hivatkoztak, hogy nincsenek munkásaik, nem tudják vállalni a munkát. Majd amikor végre került kivitelező, újabb fennakadás késleltette a jobbágyfalvi és a vadadi beruházást: a kivitelezők nem jelentek meg a munkatelepen.

Balogh István polgármester lapunknak elmondta, a jobbágyfalvi iskola esetében arra kényszerültek, hogy szerződést bontsanak a kivitelezővel, és tavaly ősszel új közbeszerzést írjanak ki, amit egy marosvásárhelyi vállalkozó nyert meg. Így végre előrelépés történt az ügyben, jól halad az építkezés, az új épületet felhúzta a cég, az ígéretek szerint a tavasszal befejezik a munkát. A földszinti és emeleti részből álló új iskolában négy osztályterem lesz, és informatikalabort is kialakítanak. A jobbágyfalvi gyerekek az építkezés idején az óvoda épületében tanulnak.

 Épül a jobbágyfalvi új iskola


A vadadi munkatelepen is dolgozik a kivitelező, ott végül nem került sor szerződésbontásra, a cég újrakezdte a munkát, a felújítás mellett bővítik az épületet, van egy régi és egy új épületszárny, az új részre egy emeletet is húznak, ahol informatikalaboratóriumot alakítanak ki. Hamarosan tető alá kerül az épület, és előreláthatólag a nyárig befejezik. A csíkfalvi és búzaházi iskolákon is dolgozik a vállalkozó, a községközponti tanintézet mintegy nyolcvan százalékban készült el, a búzaházi negyven-ötven százalékban. A tervek szerint az őszi iskolakezdésig mindenik iskola készen lesz arra, hogy fogadja a diákokat. Vadadban és Búzaházán ingatlant bérelt a községvezetés, ahol az építkezés idején tanulnak a gyerekek, Vadadban az egyháztól, Búzaházán pedig magánszemélytől. Csíkfalván különböző helyeken tanítanak, ideiglenesen a tornateremben, az óvodában, valamint a polgármesteri hivatal épületében is kialakítottak osztálytermeket. A község vezetőjétől megtudtuk, hogy az eredeti tervben már voltak az iskolákat célzó projekt esetében nem elszámoltatható költségek, aminek a fedezésére bankkölcsönhöz folyamodott az önkormányzat, 560 ezer lejes hitelt vettek fel, ugyanakkor három beruházás esetében kiegészítést igényeltek a kormánytól, ugyanis a szerződésekben még a 2015-ös árak szerepeltek, amelyek időközben jelentősen megemelkedtek, így a különbözetet pótolni kell.

Felújítják a csíkfalvi iskolát


Bölcsőde és kerékpárút is épülne

Érdeklődésünkre, hogy milyen tervekkel vágnak neki az új évnek, Balogh István, a község vezetője kifejtette, indulnak a kormányprogramok, illetve európai uniós kiírások, ezeket a lehetőségeket szeretnék kihasználni.

– Több benyújtott projektünk vár elbírálásra, egyik ezek közül a bölcsődeépítés, amire a szomszédos Székelyhodos községgel közösen pályázunk a fejlesztési minisztériumnál. Ehhez Csíkfalván biztosítjuk a területet, és a hodosi szülők is idehoznák majd a gyerekeiket. Reméljük, hogy ezáltal vonzóbbá válik a község a kisgyerekes családok számára, ugyanis vannak szülők, akik elmennének dolgozni, de nem találnak felügyeletet a gyerekük számára, a mi dolgunk, hogy erre helyben megteremtsük a lehetőséget, az infrastruktúrát. A pályázat egy negyven férőhelyes bölcsőde megépítésére vonatkozik a csíkfalvi sportpálya mellett, az óvoda szomszédságában. Nyárádszeredában nagy az igény a nemrég épült bölcsőde iránt, azonnal beteltek a helyek.

Emellett benyújtottunk a csíkfalvi kultúrotthon építésére is egy pályázatot, várjuk az eredményhirdetést. Az Anghel Saligny program feltételei a kisközségeknek nem túl előnyösek, ugyanis például a kétezer lakosúnál kisebb községek nem pályázhatnak ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésére, emiatt Búzaháza és Vadad esetében nem tudtuk igénybe venni, viszont a környezetvédelmi minisztériumnál van rá lehetőség. Van még két mód az Anghel Saligny program keretében, egyrészt gáz bevezetésére; Búzaházán nincsen gázszolgáltatás, ezért elkészítettük a tervet, és ha nem kötik lakosságlétszámhoz, benyújtjuk a pályázatot. Van lehetőség útaszfaltozásra is, de ezen a téren is sok község hátrányba került, ugyanis feltételként szabták, hogy legyen lefektetve a víz- és szennyvízvezeték. Nálunk csupán a szennyvízhálózat van lefektetve a község három településén, az ivóvízé nincs, emiatt csupán öt olyan utcát tudtunk belefoglalni a projektbe, amelyen nem kell majd kiépíteni a hálózatot, például az állomás, a temető, valamint a Lovasfogadó fele vezető utcák, illetve egy híd Jobbágyfalván.

Ezenkívül pályáztunk az orvosi rendelő felújítására a környezetvédelmi minisztériumnál, várjuk a elbírálást, illetve uniós alapokra nyújtottunk be pályázatot az iskolák digitalizálására. Amennyiben nyertes lesz, minden tanintézetet okostáblákkal, tabletekkel, kivetítőkkel, különféle digitális eszközökkel szerelünk fel.

A Leader program keretében munkagép vásárlására nyújtottunk be pályamunkát, ugyanis van egy munkacsoportunk öt alkalmazottal, akikkel az utak, árkok, zöldövezetek karbantartásától a buszmegállók és halottasházak építéséig nagyon sok mindent el tudunk végezni. Vannak munkagépeink, de ki szeretnénk egészíteni ezeket homokszóróval, motoros kaszagéppel, kézi kaszagéppel, földgyaluval, ami a földutak karbantartásában lenne hasznos, illetve generátort is vásárolnánk. Ugyancsak a Leadernél pályázunk újabb népi hangszerek és népviselet vásárlására.

A továbbiakban tervben van egy kerékpárút kialakítása Nyárádszentmárton és Nyárádszereda között, erre nagy az igény, sokan ingáznak, mások kerékpároznának szabadidejükben, viszont nagyon forgalmas a megyei út. A falvak között, a főút mentén alakítanánk ki a bicikliutat, a Jobbágyfalva és Nyárádszereda közötti szakaszon a gát mentén haladna. Most folyik a tervezés, Nyárádszeredával közösen pályázunk, a környezetvédelmi és a fejlesztési minisztériumnál is lehetőség van rá – sorolta a terveket a polgármester.

Balogh István polgármesterFolyamatban van a hálózat átadása az Aquaservnek

Nem mindenki nézi jó szemmel, hogy fizetni kell a szennyvízelvezetésért

A csatlakozások egy része megtörtént, működőképes a községbeli szennyvízhálózat, és jelenleg műszaki ellenőrzések zajlanak, hogy a rendszert átadják az Aquaserv ivóvíz-szolgáltatónak.

Balogh Istvántól megtudtuk, hogy működőképes a hálózat, mi több, sikerült pluszban az ősszel három kis utcát rácsatlakoztatni, amelyek eredetileg nem szerepeltek a projektben, ezek Jobbágyfalván a Zsákutca, a Nagy utca és Csíkfalván a Malomárok utca. – A nehézség az, hogy a lakosok egy része nem akarja elfogadni, hogy fizetni kell érte, viszont mindenkinek meg kell értenie, hogy ez úgymond „kötelező” szolgáltatás, hogy ne szennyezzük tovább a környezetet. Az előírások egyértelműek: ahol van rá lehetőség, azaz az illető kapujában ott van a lefektetett vezeték, kötelező rácsatlakozni. Vannak olyanok is, akik a szennyvízdíjat sokallják, ennek kapcsán hangsúlyozom, hogy semmivel sem drágább, mint más településeken, 14 lej havonta személyenként. Ahol van ivóvízhálózat, ott az elfogyasztott mennyiség alapján számítják ki a szennyvízdíjat, nálunk azonban nincs, így a törvény által kínált lehetőség alapján számítottuk ki az összeget úgy, hogy közben alapul vettük több település – például Koronka vagy Vámosgálfalva – példáját. Akik nem szeretnék a megállapított összeget fizetni, azoknak lehetőségük van saját vízórát szereltetni, és annak alapján az elfogyasztott vízmennyiség után fizetni. Ugyanakkor vannak, akik azt sérelmezik, hogy nem kötünk egyéni szerződést a lakókkal. Amikor lesz regionális szolgáltatónk, azaz átadjuk a rendszert az Aquaservnek, sor kerülhet a szerződéskötésekre. Jelenleg folyamatban van az átadás, műszaki próbák folynak, hogy eleget tudjunk tenni a szolgáltató által megszabott feltételeknek. A tanácsi határozat arról, hogy átadjuk a hálózatot az Aquaserv ivóvíz-szolgáltatónak, már megszületett – magyarázta a polgármester.Népihangszer-oktatás indult

Fontosnak tartják, hogy a mai gyerekek megismerjék a hagyományokat, ezért népihangszer-oktatást indított az önkormányzat a községben, amely iránt nemcsak a legkisebbek, hanem a felnőttek is érdeklődnek. 

Balogh István polgármester saját gyermekkorából merítette az ötletet, amikor Lovász-Jámbor Zoltán állatorvos és Székely-Benczédi Éva tanárnő vállalták, hogy ingyenesen oktatnak több nemzedéket a népi hangszeren játszás alapjaira. – Nekem régi álmom, hogy – ha már a tisztségemnél fogva van rá lehetőségem – folytassam ezt a hagyományt. Most adódott alkalom, ugyanis Sinkó András, a Művészeti Líceum egykori hegedűtanára, aki nemrég ment nyugdíjba, elvállalta, hogy hetente kijön a községbe, és foglalkozik a gyerekekkel. Jelenleg 10-en vesznek részt a népihangszer-oktatáson, nyolc kiskorú, egy középiskolás fiatal és egy hölgy is beiratkozott. Vannak még jelentkezők, többek között két zenész, akik zenekarban játszanak, de szeretnének megtanulni nagybőgőn és brácsán is játszani. A községben jelenleg hegedűoktatás van, de amennyiben lesz jelentkező, szeretnénk brácsa-, nagybőgő- és cimbalomoktatást is indítani, ugyanis a művelődési otthonok felújítását célzó pályázat révén az önkormányzat hangszereket is beszerzett, rendelkezésre áll négy hegedű, két brácsa, egy cimbalom, egy nagybőgő, de van harmonika és klarinét is.

Az ősszel kezdődött az oktatás, szombatonként járnak a gyerekek, és egyelőre nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, amelyek a polgármesteri hivatal épületében zajlanak, amíg az iskola épülete javítás alatt áll.

– Fontos számunkra, hogy továbbvigyük a hagyományt, a mai gyerekek is megismerkedjenek a népi hangszerekkel, megtanuljanak azokon játszani. Támogatásokat is fogadunk erre a célra, helyi cégek, illetve a községből elszármazottak is támogatták az oktatást – tette hozzá a község vezetője.


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató