2021. április 18., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

2021 az vasút éve

2021. január 1-jén megkezdődött a vasút európai éve. Az Európai Bizottság kezdeményezése kiemeli a vasút mint fenntartható, intelligens és biztonságos közlekedési eszköz előnyeit.
2021 folyamán a vasút kerül számos tevékenység középpontjába az egész kontinensen, annak érdekében, hogy mind a polgárok, mind a vállalkozások körében ösztönözzék a vasút használatát, és hozzájáruljanak a zöldmegállapodásban foglalt azon cél megvalósításához, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon. Adina Vălean közlekedésért felelős európai biztos így nyilatkozott: „A jövőbeli mobilitásnak fenntarthatónak, bizton-
ságosnak, kényelmesnek és megfizethetőnek kell lennie. A vasút mindezt és még ennél is sokkal többet kínál! A vasút európai éve lehetőséget ad arra, hogy újra felfedezzük ezt a közlekedési módot. Ezt az alkalmat arra fogjuk használni, hogy számos intézkedésen keresztül segítsük a vasút használatában rejlő lehetőségek kibontakoztatását. Mindenkit biztatok arra, hogy használja ki a vasút európai évét.”

A vasút a jövő

 Az EU-ban a közlekedésből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátás kevesebb mint 0,5%-áért felelős a vasút. Ennek köszönhetően az egyik legfenntarthatóbb személy- és áruszállítási formát jelenti. Egyéb előnyök mellett a vasút kivételesen biztonságos is, és a transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) keresztül uniószerte összeköti az embereket és a vállalkozásokat.
Mindezen előnyök ellenére az utasok csupán 7%-a, valamint az áruk 11%-a utazik vasúton. A vasút európai éve lendületet ad a vasúti személy- és áruszállítás aránya növelésének. Ez jelentősen csökkenteni fogja az uniós közlekedésből származó üvegházhatásúgáz- kibocsátást és szennyezést, és jelentős mértékben hozzá fog járulni az európai zöldmegállapodás keretében tett uniós erőfeszítésekhez.
A 4. vasúti csomag teljes körű végrehajtásának első éveként 2021 szintén fontos lépést jelent majd az egységes európai vasúti térség felé: egy hatékonyabb európai vasúti hálózatot határokon átnyúló zökkenőmentes mobilitással.

Minden szem a vasútra figyel

Az Európai Bizottság január 1-jén elindított egy honlapot, amely további információkat nyújt a kezdeményezésről, valamint áttekintést ad a tervezett tevékenységekről. Az EU különböző rendezvényei, projektjei és tevékenységei ráirányítják a figyelmet a vasút számos dimenziójára – Európa világszínvonalú, innovatív vasúti ágazatától kezdve egészen a vasútnak az európai kultúrában és örökségben betöltött szerepéig, a régiók, az emberek és a vállalkozások összekapcsolásában játszott fontos szerepére, a fenntartható turizmusban betöltött szerepére, valamint az EU szomszédos országokkal fenntartott kapcsolataihoz való hozzájárulására. A Bizottság jogalkotási menetrendje a vasút európai évét is tükrözi, és javaslatokat tesz egy új vasúti ipari partnerségre, a vasút más közlekedési módokkal való jobb összekapcsolására, valamint az áruszállítás általános fenntarthatóságának javítására, ahogy azt a Bizottság nemrégiben elfogadott fenntartható és intelligens mobilitási stratégiája is körvonalazza.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság által márciusban javasolt és az Európai Parlament és a Tanács által 2020 decemberében elfogadott kezdeményezés az európai zöld- megállapodás keretében tett uniós erőfeszítések részét képezi, amelynek célja, hogy a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása révén fenntarthatóvá tegye az EU gazdaságát. A terv egyik kulcseleme a tisztább és egészségesebb közlekedési eszközök bevezetése, mivel jelenleg a közlekedési ágazat felelős az unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 25%-áért. Az európai zöldmegállapodás célja a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentése 2050-ig.
E cél elérése és annak biztosítása érdekében, hogy a közlekedés továbbra is kivegye a részét a tiszta, digitális és innovatív uniós gazdaságra való átállásból, a Bizottság 2020 decemberében elfogadta fenntartható és intelligens mobilitási stratégiáját, amely felvázolja a fenntarthatóbb, intelligensebb és reziliensebb mobilitás felé vezető utat, és olyan mérföldköveket tartalmaz, mint a vasúti áruszállítás megkétszerezése és a nagy sebességű vasúti tevékenység megháromszorozása 2050-ig. A Bizottság jövőre cselekvési tervet terjeszt elő a vasúti személyszállítás fellendítésére, a stratégia pedig olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek a vasút vonzerejének további növelése érdekében javítják a kapacitást és egyszerűsítik a különböző közlekedési módok közötti jegyértékesítést.