2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újra együtt a Somostetőn

A húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, ennek köszönhetően számos szokás, hagyomány alakult ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvétvasárnap inkább az egyházi szertartásokhoz szorosabban kötődő szokások és hiedelmek dominálnak, az ünnep másodnapján pedig a népszokásoké és a családi vendégségeké a főszerep. 

Húsvét másodnapja a magyarlakta területeken a locsolkodás és a szebbnél szebb színes tojások napja. A tojás az ősi termékenység szimbóluma a világ összes népénél, a kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált. Április 6-án, húsvét harmadnapján a marosvásárhelyi Magányosok Klubja a járványügyi korlátozások szigorú betartásával, Kopacz Imola klubvezetőnk kezdeményezésére, már második alkalommal ünnepelt a Somostetőn. Az itt található hosszú asztalt teleraktuk minden finomsággal, valamint szemet gyönyörködtető színes tojásokkal díszített kosarakkal. 

Klubvezetőnk üdvözölte a szép számban megjelent klubtagokat, és felkérte a kulturális csoport tagjait, hogy tartsák meg előadásukat.

Verssel Varga Irén, Cseh Juliánna, Czerán Erzsébet, Berei Árpád, Fejéregyházi Tünde és Dendea Mária szórakoztatta a megjelenteket. Ezután a férfiak meglocsolták a hölgyeket, amit piros tojással háláltunk meg. Hálásan köszönjük klubvezetőnknek e találkozás megszervezését és a szívhez szóló szavakat, mindez segített abban, hogy lelkünk ráhangolódjon a húsvét üzenetére.

Schvalm Rózsa Ébredj, lélek című versének soraival zárom írásom: 

Ébredj, lélek, új örömre húsvét 

reggelén, 

győzött a sötétség hatalmán, s úrrá

lett a fény. 

Nem rejti a sír mélysége, a 

Megváltó él, 

újjászületett az élet, s benne a

remény.

E szent öröm gyújtson lángot ma is 

szívünkben, 

ragyogja be fényével teljes

életünket! 

Van élet a halál után, aki hitben él, 

léte már e földön boldog 

újjászületés. 

Czerán Erzsébet

Fotó: Fejéregyházi Gabriella 


Észrevételek, javaslatok

Ilyenkor, virágos tavaszi napokon, többen kimennek, kimegyünk a szabadba sétálni.

Szép időben a nap sugarai bearanyozzák az egész tájat, sokszínű virágok tarkán ékeskednek, melyek mindannyiunkat gyönyörködtetnek.

Sajnos a Covid-világjárvány sátán módra pusztít. Reméljük, hogy nem sokáig. Ilyen körülmények között is, amit szépnek látok vagy ha szükségesnek tartom, megosztom másokkal is.

Így például azt, hogy nem mindenik autóbusz hátsó részén van feltüntetve a járat száma, pl a 2B-n, a 30B-n, vagy a 18-ason.

Egyes buszmegállokban régóta nincs fedett rész, így a várakozó utasoknak esős időben nincs hova beállniuk. Például a Braseria buszmegállóban, és még több helyen. Kérésünk az új városgazdákhoz az lenne, hogy találjanak megoldást a fedett várakozók felállítására.

Megemlítem, hogy a Hősök parkja megállónál irigylésre méltó fedett várakozót állítottak fel. Ilyen kellene a többi megállóban is.

Nemrég olvastam a Népújságban egy írást, amelynek szerzője azt tartja, hogy a főtéren lévő vécét is elkellene költöztetni. Ezt nem helyeslem, mert szükség van az illemhelyekre, annál is inkább, mert a Petőfi téren lévő illemhely régóta be van zárva. Miért?

Szerintem nem megszüntetni kellene az illemhelyeket, hanem újakat létesíteni inkább.

A Kornisa negyed lakójaként érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a lakótelep utcáiban található gödröket gondosan és szakszerűen eltüntették, az itt lakók, az autósok és a gyalogosok örömére.

Szeretnénk, ha negyedünkben szép és tiszta lenne a környezet az idén is. E téren dicséretet érdemel a 13-as számú tömbház egyik lakója, Máté Márta, aki elsőként igyekszik a tömbház körül takarítani, szépíteni, virágot ültetni. 

Példáját a többi lakó is követhetné, hogy minél szebbé, vonzóbbá tegyék környezetünket.

Még mindig vannak, akik szemetelnek a Kornisa negyedben a kicsi sportpálya közelében lévő erdőben jelenleg csak szemét van. (Kire tartozik?)

Végezetül, bizakodva várjuk a tavasz teljes kibontakozását és a koronavírus teljes pusztulását.

Varró Domokos