2023. szeptember 21., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

 Száll a mese, száll az ének

 ,,Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy” – Kodály Zoltán szavaival vette kezdetét május 16-án a Száll a mese szájról szájra, száll a nóta ágról ágra nevezetű mesemondó és népdaléneklő vetélkedő megyei szakasza,  amelynek idén Marosludason a református gyülekezeti központ adott helyet.

 A verseny helyszínén az óvodások egy mesebeli tópartra érkeztek, ahol a szegény halász és a felesége fogadta őket. A gyerekek ebben a környezetben mérték össze tudá-sukat, és csillogtathatták meg népdaléneklő és mesemondó tehet- ségüket.


A vetélkedőn 25 óvodás vett részt, a felkészítő óvónők, illetve szüleik kísértében. A zsűritagok, Kovács Júlia szaktanfelügyelő, Cseh Emőke és László Aletta óvónők úgy döntöttek, hogy mindenkit a jól kiérdemelt első díjjal minősítenek, két versenyzőnek különdíjat is adtak. A mesemondó kategória különdíját Bálint Réka óvónő óvodása, Gál István kapta, a marosvásárhelyi Manpel Napközi Otthonból. A népdal kategória különdíját pedig a mezőpaniti Kádár Márton Ált. Iskola kis óvodása, Barabási Réka nyerte el, akit Cozma Imola Katalin készített fel.

 A rendezvényen jelen volt Marosludas alpolgármestere, Kis István, aki ez alkalommal is dicsérő szavakkal illette a szervezőket, és bátorította a jelenlévőket, hogy a néphagyományokat őrizzék és ápolják, mert ezek őseinktől ránk maradt drága kincsek.

 A Marosludasi 1-es Számú Napközi Otthon óvónői – Herczeg Gerlinda, Kodori Olga, Székely Tímea és Tegla Annamária – számára megtisztelő volt, hogy e vetélkedő házigazdái lehettek. Köszönet azoknak, akik részt vettek a kis tehetségek mesemondó és népdaléneklő versenyének megyei szakaszán.

A marosludasi óvónők


Újra nálunk

 Május 21-én a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában klubvezetőnk, Kopacz Imola meghívására Kilyén László, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze tartott előadást.

Régen gyakori vendége volt klubunknak, és most, hosszabb szünet után nagy szeretettel fogadtuk. A 

legelején bejelentette, nem a színész és a néző kapcsolatát szeretné kialakítani, hanem egy meleg családi környezetet, embertől emberig. Klubvezetőnk feltett kérdésére, hogy hogyan lehet a magánélettel összeegyeztetni a sok próbát és előadást, a következő válasz hangzott el: míg fiatal vagy, minden megoldható, de később mind nehezebbé válik. Ahogy telnek az évek, a színpadon csak a megformált karakter jelenik meg, akit a színművész tehetsége ruház fel. Ezután rátért a versek szívet melengető előadására.


,,Hogy soha nem az kapja a harsogó pofont,/ 

Aki kibírná szépen, lévén bádog a bőre,/ 

Hanem akinek fáj, mert érzékeny a dőre!/

Hogy a pofon mindig odarepül, magátul,/ 

Ahol valamit érez, ott a bordák közt, hátul./ 

Hogy védtelen a lélek és hetyke úr a test/ 

És vígan mérik a párolgó nyaklevest.” 

(Karinthy Frigyes)

 

Nehéz megpróbáltatásban volt része egy súlyos baleset következtében, de Istenbe vetett mély hite megsegítette. – Azért maradtam életben, hogy még sokat segíthessek másokon – mondta. 

Visszatekintve a sok-sok előadott szerepre, bármit játszott, teljes értékű jellemeket keltett életre. József Attilát idézve leltárt készített az életéről: 


,,Magamban bíztam eleitől fogva – / 

ha semmije sincs, nem is kerül sokba/ 

ez az embernek. Semmiképp se többe,/ 

mint az állatnak, mely elhull örökre./ 

Ha féltem is, a helyemet megálltam – / 

születtem, elvegyültem és kiváltam./ 

Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,/ 

ki ingyen adott, azt szerettem érte,/ 

Asszony ha játszott velem hitegetve:/ 

hittem igazán – hadd teljen a kedve!/

... Akárhogyan lesz, immár kész a leltár./ 

Éltem – és ebbe más is belehalt már.” 


A nagy hozzáértéssel összeválogatott versekből idézve lepereg előttünk egy nagy színművész életútja.

Fogd a kezem, ha úgy érzed,/ hogy szívedből kihull az élet./ 

Ne keresd már, hogy hol tévedtél, / ne sírj azon, mit meg nem tettél./ 

Gyere velem, én hívlak élni/ vérző szívvel is remélni...” 

(Dsida Jenő )

 A vers utolsó két sorát ismételve mindenkit megajándékozott egy kis  piros szívvel. A vendégkönyvbe a következő bejegyzést írta: Jó volt újra veletek lenni hosszú évek után, sok szeretettel ölelek minden kedves klubtagot, és jó egészséget kívánok kedves mindnyájatoknak!

Egy felejthetetlen délutánt nyújtott számunkra, szívből köszönjük.  

Czerán Erzsébet


Köszönjük

A Marosvásárhelyi Napok keretében magyarnóta-esten vehettünk részt  a Mihai Eminescu Művelődési Központban. Nagy volt az érdeklődés. Megtelt az előadóterem, sokan álltak, mert ülőhely nem maradt. Ezt az érdeklődést a néhai kedvencek, Madaras Gábor és Balogh Dénes is megirigyelhették volna. Az előadás előtt a jól ismert és a közért fáradhatatlan Kilyén Ilka színművésznő köszöntötte a közönséget, ismertette a programot, bemutatta az énekeseket, táncosokat, zenészeket. Elsőként Ritziu Ilka Krisztina énekelt szép, tiszta hangon, és kecsesen táncolt. Hasonlóan színvonalas volt mindegyik énekes fellépése. Különösen Buta Árpád Attila, Gyárfás István ragadta meg a figyelmemet, velük együtt énekelt a közönség is. Dicséret illesse a Bekecs együttes táncospárjait is és a zenekar tagjait. A közönség hosszan tartó  tapssal jutalmazta az előadókat, ezzel jelezve, hogy még többször szeretne  látni ehhez hasonló műsort. 

A nótakedvelő közönség nevében

Varró Domokos


 Kis tehetségek vetélkedője 

Pörögtek a szoknyák, kopogtak a csizmák, vidám, csengő hangtól zengett a kultúrház május 21-én, kedden Vámosgálfalván, ahol a Kis tehetségek népi gyermekjáték-vetélkedő megyei szakasza zajlott.
Kilenc Maros megyei körzet képviseltette magát, ezen a rendezvényen, Koronkából, Marosvásárhelyről (három csoport), Szovátáról, Erdőcsinádról, Ádámos községből, Csíkfalváról, valamint Balavásárról érkeztek a játékos kedvű apróságok.


Több mint száz kisóvodás és az őket felkészítő tehetséges óvónők mutatták be a lelkes közönségnek, hogy elődeink tiszta forrásából máig meríthetünk, éltethetjük és továbbörökíthetjük a gyerekek által legkedveltebb tevékenységet, a népi gyermekjátékot.
A vastapsot minden csoport kiérdemelte, sőt a Vásárhelyi János nyugalmazott tanár és néptáncoktató, Keszeg Kinga néptáncoktató, valamint Kovács Júlia óvónőkért felelős tanfelügyelő alkotta pártatlan zsűri csodálatát és elismerését is sikerült kivívniuk. E nagyméretű rendezvény szervezői, a dicsőszentmártoni körzet óvónői a színpadra csodálatos helyszínt varázsoltak, amely nagymamáink fonóit idézte elénk népviselet, régi munkaeszközök, szőttesek, varrottasok, valamint dalos, játékos hangulat révén.
A hangulat fokozásába besegített a vámosgálfalvi Friss Karézók néptánccsoport, Keszeg Kinga és Attila táncoktatók jóvoltából, akik örömmel vállalták az esemény záróműsorát.
A vetélkedő szervezésében támogatóink voltak a vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola, a helyi önkormányzat, a Margaretta virágüzlet, az Antzi bútorüzlet és a szorgos szülői közösség, amely hagyományos, finom, meleg fánkkal kedveskedett a messziről érkezett kis vendégeknek.
Szabó Tímea Katalin és Varga Renáta óvónők


Véget ért a 6. Alfa és ómega országos fizikaverseny

Hargita, Brassó, Kovászna, Maros, Kolozs, Bihar és Szatmár megye magyarul tanuló hetedik és nyolcadik osztályos tanulói közül az előzetes fordulók eredményei alapján kilencvenkilencen nyerték el a jogot, hogy részt vegyenek a 6. Alfa és ómega országos fizikaverseny döntőjén, amelyet május 18-án tartottak a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban. Bekő Melinda Erzsébet igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, majd  Lapohos Anna-Mária szaktanfelügyelő hangsúlyozta, hogy a vetélkedő újdonsága az, hogy idéntől a verseny  felkerült a Tanügyminisztérium által elismert országos versenyek listájára, így a legjobban teljesítő diákok minisztériumi oklevélben is részesülnek. 65 tanuló utazott el a döntőre, és küzdötte végig magát a különböző nehézségi fokú elméleti és gyakorlati próbákon.


A hetedikesek korosztályában  I. díjban és aranyéremben részesült Mihály Hanna-Andrea (Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum) és Csősz Gabriella Andrea (Marosvásárhely, Dr. Bernády György Általános Iskola). A Maros megyeiek közül  bronzérmes lett Domokos Balázs, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum  diákja, dicséretben részesült Fancsali Bíborka Tímea, szintén bolyais diák. 
A nyolcadikosok korosztályában az  I. díj és a vele járó aranyérem boldog tulajdonosai Orosz Soma (Gyergyószentmiklós, Fogarasy Mihály Általános Iskola) és Dobra László Edgár (Kézdivásárhely, Nagy Mózes Elméleti Líceum) lettek, II. díjban és ezüstéremben Bajkó Eszter (Marosvásárhely, II. Rákóczi Ferenc RKTL) és Farkas Kitti (Agyagfalva, Berzenczey László Általános Iskola) részesült, III. díjat és bronzérmet Réman Attila (Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum), valamint Farkas Zsófia (Csíkkarcfalva, Mártonffy György Általános Iskola) vehetett át. 
A vetélkedőről 36 oldalas kiadvány készült, amely a verseny négy fordulójának 72 feladványát  és a megoldási javaslatokat tartalmazza.
Székely Zoltán, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanára 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató