2020. szeptember 26., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – a Magyar Művészeti Kar és a Román Művészeti Kar – oktatói aggodalommal követik a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult válságos helyzetet. Tény, hogy súlyos veszteség érte a magyar színházművészeti oktatást azáltal, hogy több jeles művésztanár, a színházművészeti műhelyek meghatározó személyiségei úgy érezték, hogy jelen körülmények között nem tudják tovább folytatni – nem egy esetben évtizedes tapasztalaton nyugvó – kiemelkedően eredményes oktatói munkásságukat. Többen közülük vendégtanárként, meghívottként a mi egyetemünkön is tanítottak, s néhányuknak közülük munkásságuk elismeréseként egyetemünk Doctor Honoris Causa oklevelet adományozott. 

Mi a magyar nyelvű oktatás, az egyetemi autonómia és az oktatói szabadság elkötelezett hívei vagyunk. Szerintünk ezeket a fogalmakat semmiképpen sem szabad elszakítani egymástól. Kitartó munkával elértük, hogy az egyetemi autonómia intézményeként önálló művészeti karokként működjünk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Ezen a téren is hathatós szakmai támogatást kaptunk a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemtől, többek között a doktori képzés és a doktori iskola megszervezése terén. 

Mindezért értelmezhetetlennek tűnik számunkra, hogy a kinevezett kuratórium első lépései az egyetemi autonómia és az oktatói szabadság korlátozását helyezték kilátásba. Meggyőződésünk, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványi intézménnyé történő átszervezése semmiképpen sem járhat együtt ezeknek az alapelveknek a sérülésével. 

Ebben a szellemben támogatásunkról szeretnénk biztosítani az egyetem oktatóit és az egyetemük autonómiájáért küzdő hallgatókat.

Dr. Sorin CRIŞAN

rektor

Dr. BALÁSI András

rektorhelyettes

Dr. Oana LEAHU

dékán

Dr. KÓS Anna

dékán