2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Végéhez közelednek a választások

Monica Anisie oktatási miniszter már március 11-én, a március 23-ra kitűzött határidő előtt jóváhagyta, hogy prof. dr. Leonard Azamfirei vezesse egy újabb, immár harmadik mandátum idejére a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemet.

Kinevezése után a rektor három jelöltet kért a magyar tagozat képviselőitől a „legalább egy” magyar nemzetiségű rektorhelyettesi állás betöltésére, amit a közoktatási törvény előír. 

Március 12-én a magyar szenátusi csoport oktatói gyűlést tartottak, amelyen a 15 tanárból 13-an voltak jelen (ketten igazoltan hiányoztak). A résztvevők egyöntetűen megegyeztek, hogy az előző évek gyakorlatához hűen a rektorhelyettesi feladatra javasolnak egy „fő jelöltet”, akinek személyéről nem az egyetem csúcsvezetése, hanem a magyar frakció dönt, majd azután határoznak a másik két jelöltről is.

A titkos szavazást követően dr. Nagy Előd egyetemi docens került fel elsőnek a listára. A második körben, ugyancsak titkos szavazás nyomán, dr. Szabó Béla professzor és dr. Brassai Attila professzor lett a másik két jelölt. 

Március 16–17-én a szenátus online szavazással elfogadta a rektor által előterjesztett javaslatokat a rektorhelyettesi tisztségekre. Mandátumot kapott: Călin Enăchescu, Oana Mărginean, Klara Brânzaniuc, Nagy Előd, Olah Peter, Daniela Ştefănescu.

Ugyanezen az online szavazáson a szenátus elfogadta, hogy az állásvizsgák, doktori védések és habilitációk szabályzatába kerüljön be a szöveg, miszerint lehetőség nyílik arra, hogy a bizottságok tagjai videokonferencia keretében online vegyenek részt az adott bizottság munkálataiban. A szavazás eredményét az adott bizottság titkára fogja bevezetni a tevékenységről készült jegyzőkönyvbe. A jelenlegi válsághelyzetben ez logikus lépés, de miután újra rendes gyűléseket fog tartani a szenátus, a magyar nyelvű oktatás képviselői remélik, hogy ezt a túlságosan általános megfogalmazást pontosítani lehet külön-külön minden szabályzatban.

Március 11-én a szenátus rendkívüli ülést tartott, amelyen a járvány miatt bevezetendő drasztikus lépé-sekről döntöttek. Bár többen is hozzászóltak, hogy nem jó egyszerre bevezetni az online és a tömbösített oktatást is, a szenátus mindkét változtatást megszavazta.

Érdeklődésünkre prof. dr. Szilágyi Tibor, a szenátus alelnöke elmondta: – Még a járvány előtt is nehezen hívták össze a szenátust. Megalakulása után február 14-én, február 21-én és március 4-én is online „gyűlésezett”. Több magyar szenátor írásban jelezte, hogy elfogadhatatlan ez a módszer, főleg, hogy a március 4-i szavazáson a rektor versenyvizsga-eredményének a jóváhagyása történt. Elvártuk volna, hogy a rektor személyesen is mutassa be és vállaljon felelősséget az elkövetkező négy év egyetemi stratégiájáért. Ilyen körülmények között kérdésekre, észrevételekre és vitára nem kerülhetett sor. 

Az egyetem szenátusa a március 12-i online szavazással módosította a választások további lebonyolításának időpontjával kapcsolatos tavalyi határozatát. Jelenleg a dékánok megválasztása folyik, majd a rektorhelyettesek és dékánok kinevezése, az egyetem vezetőtanácsának megalakulása, végül pedig a dékánhelyetteseknek a dékánok általi kinevezése következik.